เสมา 3 เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปในทิศทางใด”

เสมา 3 “ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์”เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปในทิศทางใด” ย้ำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มพูนรู้อย่างมีความสุข นำความชำนาญในแต่ละสาขาวิชามาร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย

(13 สิงหาคม 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปในทิศทางใด” โดยนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ อดีต รมว.ศึกษาธิการ, ดร.อำนาจ วิชยานุวัตร เลขาธิการ สกศ., ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย, นายธนชน มุทาพร ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่ง ประเทศไทย (ชร.ผอ.สพท.), ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ในนามองค์กรเครือข่ายวิชาชีพครูไทย (คอท.) เป็นวิทยากร มีดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรที่ 3 ในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ได้รับมุมมอง ได้มีทัศนคติและประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปพัฒนาต่อยอดในความชำนาญที่มีอยู่แล้ว ให้ชำนาญเพิ่มมากขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยต่อไป และไม่ว่าหน่วยงานใด สังกัดใด ต้องหลอมรวมหัวให้เป็นหนึ่งเดียว ชาวกระทรวงศึกษาธิการจะร่วมใจพัฒนาการศึกษาไทยและภูมิใจไปด้วยกัน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการ”ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นนักจัดการเรียนรู้สู่ “ครูยุคดิจิทัล” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมจำนวน 10 หลักสูตร ซึ่งในหลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2 มีผู้เข้าอบรม จำนวนกว่า 80,000 ที่นั่ง
โดยวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ สำหรับวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ จะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปทิศทางใด”

อดีต รมว.ศึกษาธิการ และคณะ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 ทำให้ทุกภาคส่วนมองมาที่ภาคการศึกษาว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือเดียวที่จะนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤต และมีภูมิต้านทาน สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของการปฏิรูปการศึกษา โดยการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมทั้งหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย มุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสถานศึกษาและระบบสนับสนุนที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ

ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นผู้นำ ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา อาทิ การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. รวมทั้งทบทวน แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เพื่อการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

สำหรับตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมครั้งต่อไป ได้แก่ หลักสูตรที่ 4 “แง่มุมประวัติศาสตร์ สู่การก้าวเดินไปอนาคต” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ปรานี บุญยรัตน์ / ภาพ

“นาย-แม็ค-ปั้นจั่น-ปาริธ” 4 พระเอกประชันความหล่อ “สร้อยสะบันงา” ฟาดต่อเนื่อง แบบไม่เกรงใจแฟนคลับ

งานนี้เหล่าแฟนคลับเตรียมดมยาดมกันไว้ได้เลยเมื่อผู้จัดฯ นก...

“เกรท – แยม” จับคู่สร้างเคมีใหม่ โชว์คิวบู๊ส่งมุกโบ๊ะบ๊ะ!!

ในละครบำบัดความเครียดแห่งปี “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า”​เตรียมตัวพบกับละครใหม่ช่อง 3 ที่พร้อมบำบัดความเครียดให้แฟน ๆ ได้อารมณ์ดีอย่าง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ละครแนวดราม่า แอคชั่น คอมเมดี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับมาดกวน “คุ้ย...

“เกมรักสลับมิติ” Switch On ช่อง 3 ตอนที่ 17 ฉากเบื้องหลัง อคินบาดเจ็บและความรักของนิสาช่างแสนอบอุ่น

ซีรีส์ Sci-fi “เกมรักสลับมิติ” Switch On เข้มงวดเข้ามาทุกที ตอนนี้ The Sun ร้ายขึ้น และอคินก็น่าสงสารมากขึ้นเพราะถ้า The Sun บาดเจ็บ ตัวอคินก็จะบาดเจ็บด้วย สำหรับตอนที่ 17...

“เปิดกองวิก 3” ชวนแก๊ง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” นั่งเมาท์เบื้องหลังกว่าจะเป็นละครบู๊ปนฮา

​สายบู๊คอมเมดี้เตรียมอมยิ้มกรุ้มกริ่มกับ “ละครบำบัดความคเรียดแห่งปี” ของช่อง 3 “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ที่กำลังจะได้ลงจอในเร็ว ๆ นี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับฝีมือดี “คุ้ย ทวีวัฒน์” เรื่องนี้ได้พระนางเคมีใหม่...

คอตโต้เปิดโมเดลพื้นที่ความสุข เจาะลึกไลฟ์สไตล์ แนวใหม่ผู้บริโภค ปี 2022

คอตโต้ ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ กระเบื้องชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล...

THE NEXT CREATORS ประกาศผู้ชนะคนแรกของประเทศไทย

ปิดฉากรายการอย่างสร้างสรรค์ เตรียมนำผลงานต่อยอดบนเวทีธุรกิจกับแบรนด์ระดับโลก พร้อมเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาครีเอเตอร์หน้าใหม่ ยกระดับสู่ตลาดสากล LINE ประเทศไทย อวดความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่สู่อาชีพครีเอเตอร์ผ่านรายการเรียลลิตี้ THE NEXT...