พม-ซีพีแรม ลุยเปิดตัวกลางในกระทรวง พม.ส่งมอบอาหารประชาชนหวังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในยุคโควิท-19

ในภาพ: นางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติรับ

มอบอาหารพร้อมรับประทาน จากนายสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยนางสาวชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ซีพีแรม จำกัด และมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เพื่อส่งต่อความอิ่มท้องให้ชุมชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ซีพีแรม เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งครัวกลาง พร้อมเร่งส่งมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน เบเกอรี่และน้ำดื่ม ทุกวันพฤหัสบดี และศุกร์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 จำนวนกว่า 3,000 ชุด เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ย่านเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ฯ และชุมชนโดยรอบ

นางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปิดเผยว่า ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ให้การบริจาคทุกท่าน ห่วงใยผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ รวมถึงการขาดแคลนอาหาร และสิ่งของจำเป็นด้วย ซึ่งในวันนี้ เป็นโอกาสอันดีทุกท่านได้ร่วมส่งมอบกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อน ด้วยการมอบอาหารพร้อมทาน จำนวนกว่า 3,000 ชุด เพื่อมามอบให้ พม. ได้แจกจ่ายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระลอกใหม่ ที่มีการขยายวงกว้างในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ

กระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและดูแลกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยได้เปิดรับสิ่งของจำเป็นและอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติ  พร้อมทั้งได้ดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งเน้นขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ทางด้านนายสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดเผยต่อว่า ซีพีแรม มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยการจัดตั้ง ครัวกลาง ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด พม. – ซีพีแรม เคียงข้างคนไทย “ห่วงใยไม่ห่าง” ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งนี้ เพื่อเร่งส่งมอบอาหารพร้อมรับประทาน เบเกอรี่เลอแปง และน้ำดื่ม ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ฯ และชุมชนโดยรอบ เป็นต้น  

“พร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องประชาชน และประเทศชาติ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างรูปธรรม ผมขอ     ขอบคุณทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทย  ผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวนี้ไปด้วยกัน”  นายสาธิต แสงเรืองอ่อน กล่าว

ที่ผ่านมา ซีพีแรมดำเนินโครงการ ซีพีแรม เคียงข้างคนไทย “ห่วงใยไม่ห่าง” อย่างต่อเนื่อง   โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน จัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารและจัดเตรียม กระจายส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ชุมชน และประชาชน หวังเพื่ออำนวยความสะดวก และแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ รวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเริ่มต้นที่จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะเดียวกัน ซีพีแรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ก็ได้ส่งมอบอาหารพร้อมรับประทาน เบเกอรี่และน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ชุมชน และประชาชน อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  ทั้งนี้ ซีพีแรม ส่งมอบอาหารปรุงสุกในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึก อาทิ อาหารพร้อมรับประทาน เบเกอรี่เลอแปง และน้ำดื่ม ภายใต้โครงการ ซีพีแรม เคียงข้างคนไทย “ห่วงใยไม่ห่าง” ทั้งที่ดำเนินการไปแล้ว และกำลังจะดำเนินการต่อไป กว่า 100,000 ราย ซีพีแรม เคียงข้างคนไทย “ห่วงใยไม่ห่าง”

“ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า อาหารพร้อมทานท่านได้ให้การบริจาคในวันนี้นั้น จะเป็นประโยชน์และส่งถึงมือประชาชนผู้ที่มีความเดือดร้อนอย่างตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง ประกอบกับ พม. เองยังคงให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมพร้อมกรณีการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามฉุกเฉินเร่งด่วน ในโอกาสนี้ กระทรวง พม. ต้องขอขอบคุณในความมีน้ำใจของทุกท่าน” นางพัชรี อารยะกุล กล่าวปิดท้าย

ช่อง 3 พร้อมแจกความสุขสดใสรับปี 2566ยกทีมซุปตาร์ร่วมถ่ายภาพและเซ็นปฏิทินดารา “Be Good Helath For Good Life”

สุดปัง! จัดว่าอลังการสุด ๆ กับเหล่าซุปตาร์ช่อง 3 ที่พร้อมใจรวมตัวถ่ายทำปฎิทินปีใหม่ 2566 มอบเป็นของขวัญให้กับแฟน ๆ ช่อง 3 โดยในปีนี้มาในธีม “Be Good Helath For Good...

โฮมโปร กระตุ้นยอดขายคุ้มแรงส์ส่งท้ายปี จัดมหกรรม “HomePro SUPER EXPO”คืนกำไรลด 80% แจกของขวัญซูเปอร์คุ้ม 6 ต่อ! ที่โฮมโปรทุกสาขาและบนออนไลน์

โฮมโปร โหมตลาดดึงกำลังซื้อส่งท้ายปี จัด “HomePro SUPER EXPO” มอบความพิเศษด้วยขบวนสินค้าตกแต่งบ้านต้อนรับความสุขปลายปี ลดสูงสุด 80% พร้อมแกะกล่องแจกสมาชิกโฮมการ์ด SUPER! ความคุ้ม 6 ต่อ และสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด...

พาราไดซ์ พาร์ค ชวนสาวกแคคตัสมาช้อปไม้อวบน้ำสุดคิ้วท์ ในงาน “Cactus Mania” 10-11 ธ.ค.พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค เอาใจแคคตัสเลิฟเวอร์

ยกไม้อวบน้ำหลากสายพันธุ์ หลายสีสัน น่ารัก น่าเลี้ยง ราคาไม่แรง มาไว้ในงาน “Cactus Mania” พร้อมอุปกรณ์สำหรับดูแลต้นกระบองเพชร สินค้าของตกแต่งสวนมากมาย ให้คุณได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ กว่า 300 ร้านค้า พร้อมชมและลุ้นการประกวดแคคตัส ทั้ง 3...

“หยาดน้ำเพื่อชีวิต” My King My Strengthกลับมาฉายอีกครั้งบนยูทูป เริ่มในวันพ่อแห่งชาติ

หลังจากได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมเมื่อครั้งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ภาพยนตร์สั้น 10 เรื่อง “หยาดน้ำเพื่อชีวิต” My King My Strength พร้อมกลับมาฉายให้ชมอีกครั้ง บนYouTube เริ่มในวันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ“หยาดน้ำเพื่อชีวิต” My...

ร่วมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มค ๒๕๖๖

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ฟื้นรอยธรรมปฏิบัติบูชาสมาธิ ๑๕๓ ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ หวังกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชน คนรุ่นใหม่ได้หวนกลับมาเรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติของพระสายป่า สอดแทรกศีลธรรม อันเป็นเครื่องหมายของคนดี ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ช่อง 3 นำความบันเทิง ละคร ซีรีส์ ส่งท้ายเดือน ธันวาคม 65 “รอรับ ปีกระต่าย แบบจัดเต็ม”

​เดือนสุดท้าย “ธันวาคม” 2565 ช่อง 3 นำละคร “มัดหัวใจยัยซุปตาร์” ลงจอ ออกอากาศให้ชมรัว ๆ ถึง5 วันเต็ม แถมนำละครน้ำดี “สร้อยสะบันงา” “ลมซ่อนรัก” และ “พ่อครัวหัวป่าก์”...