ลดเสี่ยง!! ไปรษณีย์ไทย หนุน รพ. ทั่วไทย เปิดจัดส่งยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยถึงบ้าน ใช้บริการได้แล้ววันนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมยกระดับการให้บริการโรงพยาบาล ผ่านบริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการลดการเดินทาง ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและการติดเชื้อ โดยเป็นบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นยาอุณหภูมิปกติแก่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง ครอบคลุมในโรงพยาบาลพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จัดส่งถึงที่อยู่ผู้รับภายในวันทำการรุ่งขึ้น ในปลายทางพื้นที่เดียวกัน และไม่เกิน 2 วันในปลายทางต่างพื้นที่ โดยผู้ป่วยสามารถติดต่อขอใช้บริการและสอบถามอัตราค่าส่งยาและเวชภัณฑ์ได้ที่โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา ส่วนโรงพยาบาลที่ต้องการเปิดให้บริการนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ THP Contact Center 1545 และที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพในการส่งยาในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้เตรียมเปิดให้บริการจัดส่งยาในกลุ่มยาประเภทที่ต้องควบคุมอุณหภูมิครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมระบบขนส่งพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ

นายกาหลง ทรัพย์สะอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า จากสถานการณ์เชื้อโควิด-19 ที่ระบาดหนัก รอบที่ 3 ในประเทศไทย ทำให้รัฐบาลต้องยกระดับมาตรการป้องกันโรคดังกล่าวเข้มข้นขึ้น โดยได้มีการกำหนดให้มีพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุด และพื้นที่เข้มงวด เพื่อลดปริมาณประชาชนในการเดินทางออกจากบ้านหรือออกนอกพื้นที่ทั้งนี้ ในส่วนของโรงพยาบาลทั่วประเทศนั้นถือเป็นด่านหน้าที่ยังคงให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 จึงทำให้อาจเกิดความแออัดในโรงพยาบาลมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายเดิมที่ต้องเดินทางไปพบแพทย์และรอรับยาที่โรงพยาบาล

ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จึงพร้อมให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นยาอุณหภูมิปกติ แก่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง ในโรงพยาบาลพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด โดยจัดส่งถึงที่อยู่ผู้รับภายในวันทำการรุ่งขึ้น (ปลายทางพื้นที่เดียวกัน) และไม่เกิน 2 วัน (ปลายทางต่างพื้นที่) สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ตลอด 24. ชม. ทางแอปพลิเคชัน Track&Trace หรือ www.thailandpost.co.th ซึ่งบริการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยจากการเดินทางไปโรงพยาบาล

“ไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องจึงมุ่งให้บริการดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำคัญต่อการรับมือการระบาดและลดความแออัดของโรงพยาบาลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ต้องการให้ไปรษณีย์ไทยดำเนินภารกิจในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์กว่า 390 แห่งทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทำให้ช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ไปรษณีย์ไทยมีปริมาณการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลไปส่งยังผู้ป่วยถึงบ้านแล้วจำนวนกว่า 300,000 ชิ้น และคาดว่าจะมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้เตรียมเปิดให้บริการจัดส่งยาในกลุ่มยาประเภที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดส่ง พร้อมระบบขนส่งพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในระยะยาวและให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดส่งด้วย”

สำหรับผู้ป่วยสามารถติดต่อขอใช้บริการและสอบถามอัตราค่าส่งยาและเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ได้ที่โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาและสำหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใดที่ต้องการเปิดให้บริการในลักษณะดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายการขายและการตลาดไปรษณีย์ด่วนพิเศษโลจิสติกส์ โทรศัพท์ 0 2831 3975, 0 2982 8222 หรือทาง THP Contact Center 1545 และที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง

LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี เผยความสําเร็จสู่แพลตฟอร์มทีตอบสนองชีวิตคนไทย ่

LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี เผยความสําเร็จสู่แพลตฟอร์มทีตอบสนองชีวิตคนไทย ่ ในทุกไลฟ์ สไตล์ และช่วยผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัลตอกยําความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ทีเป็ นมากกว่าแค่แชท ่  เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็ นโครงสร้างพืนฐาน ้ ทางดิจิทัลเต็มรูปแบบทังด้านนวัตกรรม...

การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ 25 มิถุนายนนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ 25 มิถุนายนนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการซื้อตั๋วโดยสารผ่านตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Ticket...

“ติ๊ต๊ะ ชญานิศ” ชวนคนดูชมความแก่นซ่าของ “ลูกแก้ว”

“ติ๊ต๊ะ ชญานิศ” ชวนคนดูชมความแก่นซ่าของ “ลูกแก้ว”ในละคร “แก่นแก้ว” ตอนแรก 22 มิ.ย.นี้ !!

เรื่องย่อตอนปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ EP.25 (จบ)

เรื่องย่อตอนปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ EP.25 (จบ)ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 19.05 น.

“อนุทิน” ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทยที่กรมวิทย์ฯ ผลิตพันธุ์กัญชาต้นแบบคุณภาพดี

“อนุทิน” ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทยที่กรมวิทย์ฯ ผลิตพันธุ์กัญชาต้นแบบคุณภาพดีวันนี้ (21 มิถุนายน 2564) จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับ