อุตสาหกรรมขับเคลื่อน “Seed-To-Sale: ปฐมบท “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย”

วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน (วิสาหกิจเพลาเพลินฯ) โดยการสนับสนุนของอุทยานการเรียนรู้เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ และภาคอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา Seed-To-Sale: ปฐมบท “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกัญชาในทางการแพทย์ และกัญชงในเชิงอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมด้วยนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นพ. กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการประชุมสัมมนา และเวิร์คช็อป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งภาคต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ ณ ห้องประชุมฟลอร่า อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆ นี้

งานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รวบรวมบุคลากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่ได้ศึกษาเรื่องการปลูก (ต้นน้ำ) การสกัดสารสำคัญ (กลางน้ำ) และการแปรรูป (ปลายน้ำ) เพื่อต่อยอดและหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดโลกให้กับพืชกัญชงที่จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย ได้แก่

  • รศ. ดร. วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์พืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาองค์การเภสัชกรรม ในหัวข้อ ‘การเริ่มต้นด้วย ต้นน้ำที่ดี นำไปสู่อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน’
  • ดร. ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในหัวข้อ ‘การตรวจสอบคุณภาพของสารสำคัญ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม’
  • ดร.เปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์ ประธานอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 74/3 ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง (Hemp) ในหัวข้อ ‘การขับเคลื่อนพืชกัญชงไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม’
  • ภก.ประเสริฐ วิเศษนคร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลคูเมืองในหัวข้อ ‘กฎหมาย พรบ.เกี่ยวกับกัญชง การขออนุญาต และการปลูกเพื่อจำหน่ายพืชกัญชง’

นอกจากการสัมมนาภาคทฤษฎีแล้ว ช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมยังได้ลงพื้นที่สำรวจอาคารปลูกกัญชากัญชาทางการแพทย์ของวิสาหกิจเพลาเพลินฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์การเภสัชกรรม (GPO) ในการส่งขายช่อดอกกัญชา และถือเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดในระบบปิดของประเทศไทย โดยมี นางสาวธนพร พรสง่ากุล นักวิชาการ ประจำวิสาหกิจเพลาเพลินฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อต่อยอดมาสู่การสนับสนุนพืชกัญชงในเชิงอุตสาหกรรมต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้ ผู้สัมมนายังได้มีโอกาสพูดคุยและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกและดูแล การขอใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ การสกัดและแปรรูป รวมถึงพบปะผู้สนใจรับซื้อสารสำคัญและส่วนต่างๆ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชง-กัญชา ผ่านการแบ่งกลุ่ม Workshop ที่ให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนเชิงอุตสาหกรรมของพืชกัญชง ทั้งต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ ต่อไป

สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก

เทศกาลวันแม่ประจำปี 2564 สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก ต้อนรับเทศกาลวันแม่...

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) เข็มที่ 1...

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม เตรียมความพร้อมด้านอาหาร จัดทำศูนย์พักคอย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในครอบครัว มาให้ตามไฟล์แนบค่ะ นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี...

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สพว. ซึ่งจะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงของประเทศสู่อุตสาหกรรมระหว่างทั้งสามหน่วยงาน...

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19”

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19” วันนี้ (27 ก.ค. 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร...