กรุงศรี คอนซูมเมอร์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

กรุงเทพฯ – 11 มีนาคม 2564 : กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ประกาศแต่งตั้งนางสาวพัทธ์หทัย กุลจันทร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด นางสาวพัทธ์หทัย กุลจันทร์ จะรับผิดชอบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ กำกับดูแลการบริหารงาน ของสายงานบริหารธุรกิจ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, สายงานบริหารช่องทางการขาย กลุ่มธุรกิจ Consumer Financial Services, การตลาดสินเชื่อผ่อนชำระ, บริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, รวมถึงฝ่ายส่งเสริมธุรกิจการขายเชิงกลยุทธ์และการบริหารธุรกิจประกันภัย

นางสาวณญาณี เผือกขำ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวว่า “คุณพัทธ์หทัย เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการบริหารการเงินและการลงทุน รวมถึงด้านการตลาด ในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณท์ให้สอดคล้องกับงบประมาณและสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้พร้อมรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจยุคใหม่”

นางสาวพัทธ์หทัย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน (The George Washington University) และผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำ อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตลอดเวลากว่า 18 ปี ที่ร่วมงานกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ นางสาวพัทธ์หทัย ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นมากมายโดยเฉพาะในด้านการบริหารงานโครงการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการใช้จ่าย งบประมาณ และการลงทุนของบริษัท รวมทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงิน โดยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ก่อนจะได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เติบโตอย่างมั่นคง

สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก

เทศกาลวันแม่ประจำปี 2564 สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก ต้อนรับเทศกาลวันแม่...

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) เข็มที่ 1...

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม เตรียมความพร้อมด้านอาหาร จัดทำศูนย์พักคอย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในครอบครัว มาให้ตามไฟล์แนบค่ะ นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี...

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สพว. ซึ่งจะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงของประเทศสู่อุตสาหกรรมระหว่างทั้งสามหน่วยงาน...

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19”

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19” วันนี้ (27 ก.ค. 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร...