โรงพยาบาลยันฮี ส่งแพทย์มือหนึ่ง ลัดฟ้าร่วมงานวิชาการระดับโลก“โรคอ้วนนานาชาติ (Obesity Week 2023)” สหรัฐอเมริกาเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคอ้วนสู่ระดับสากล

โรงพยาบาลยันฮี หนึ่งในผู้นำด้านการรักษาสุขภาพและความงามที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์รักษาโรคทั่วไป ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์แพทย์ทางเลือก โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ซึ่งครั้งนี้ รพ.ยันฮีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานระดับโลก ส่งแพทย์เฉพาะทางร่วมประชุมวิชาการโรคอ้วนนานาชาติ “Obesity Week 2023” งานประชุมวิชาการด้านโรคอ้วนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรมอันทันสมัย สู่การเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์และการดูแลผู้ป่วยสู่มาตรฐานระดับสากล  

แพทย์หญิงกัลยาณี พรโกเมธกุล แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านการรักษาโรคอ้วน และระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์รักษาโรคอ้วน (Obesity Center) โรงพยาบาลยันฮี หนึ่งในบุคลากรสำคัญจากโรงพยาบาลยันฮี และถือเป็น 1 ใน 14 แพทย์ไทยที่มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน   เผยว่า “โรคอ้วนเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้นิยามของโรคอ้วนไว้ว่า เป็นภาวะความผิดปกติของร่างกายที่สะสมไขมันมากเกินไปจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ทั่วโลกประชากรจำนวนมากกว่า 4 ล้านคน เสียชีวิตจากการที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคอ้วนจะมีโอกาสเสียชีวิตและเจ็บป่วยรุนแรงมากกว่าคนปกติถึง 7 เท่า โดยสหพันธ์โรคอ้วน(World Obesity Federation) คาดการณ์ภายในปี 2573 ประชากรอายุต่ำกว่า 20 ปี จะมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนสูงขึ้นอีกเกือบร้อยละ 50

ในประเทศไทยโรคอ้วนเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญ ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เด็กไทยมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ติด 1 ใน 3 ของอาเซียน ซึ่งเด็กไทยอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 9.13 เด็กวัยเรียน 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 13.4 และเด็กวัยรุ่น 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 13.2 โดยคนไทยอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป เกือบครึ่งน้ำหนักเกิน และกว่า 1 ใน 3 เป็นโรคอ้วน ส่วนปัญหาน้ำหนักเกินหรืออ้วนในผู้ใหญ่ ในพ.ศ. 2565 อยู่ที่ 47.8%สอดคล้องกับรายงานของสำนักโภชนาการ พ.ศ. 2563 พบว่า ภาวะอ้วนในผู้หญิงอยู่ที่ 46.4% และผู้ชาย 37.8% โดยพบว่าภาวะอ้วนส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร”  

สำหรับ การประชุมวิชาการโรคอ้วนนานาชาติ หรือ Obesity Week 2023 ถือเป็นการประชุมวิชาการด้านโรคอ้วนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดโดยสมาคมโรคอ้วนนานาชาติ (Obesity Society : TOS) ในระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2566 ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมุ่งผลักดันและกระตุ้นการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วน ด้วยวิทยาการใหม่ๆ การรักษาให้ก้าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การเชื่อมโยง(Connection)” ที่เน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการรักษาโรคอ้วนกับผลการวิจัย เวชปฏิบัติ และเครือข่ายความร่วมมือ ภายในงานมีการนำเสนอผลการวิจัย นวัตกรรมอันทันสมัยและเสวนาเชิงวิชาการด้านโรคอ้วนจากแพทย์ นักวิจัย และสมาชิกเครือข่ายสมาคมโลกอ้วนจากทั่วโลก โดยเน้นเข้าร่วมประชุมคลัสเตอร์ด้านการดูแลโรคอ้วน นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการผ่าตัดและการใช้ตัวยาใหม่ เพื่อนำไปสู่การดูแลคนไข้แบบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นหารอยโรคจากยีนส์และปัจจัยอื่น ๆ ที่นำไปสู่โรคอ้วน การควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน โรงพยาบาลยันฮี นับเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพการรักษาโรคอ้วนได้อย่างครอบคลุมโดยแพทย์สหสาขา ตั้งแต่การใช้ยาฉีดควบคุมความหิว  การใส่บอลลูนกระเพาะอาหาร การสลายไขมันกระชับสัดส่วนเฉพาะจุดด้วยการใช้เครื่องมืออันทันสมัย  การดูดตัดไขมัน   รวมทั้งการใช้ยาลดน้ำหนัก ภายใต้การให้คำแนะนำและดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

และการเข้าร่วมงานวิชาการระดับโลกครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญยิ่ง ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วน และมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์และการบริการ ทั้งยังเป็นการยืนยันให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า โรงพยาบาลยันฮี เป็นหนึ่งในสถานพยาบาลครบวงจรของประเทศไทย ที่เปี่ยมด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด และพร้อมที่จะมอบประสบการณ์ที่ดี และความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการทุกท่านอย่างดียิ่งตลอดไป” แพทย์หญิงกัลยาณี ทิ้งท้าย

ข้อมูลอ้างอิง

1. กรมควบคุมโรคhttps://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=32470&deptcode=brc

2. สื่อมีเดียอนามัย https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/news0633-2/

3. https://www.hsri.or.th/node/5439/results

ปิดฉากอย่างสวยงาม “การแข่งขันกอล์ฟ มายโอโซนกอล์ฟคลับเขาใหญ่ครั้งที่๑๗”  

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรายได้สมทบทุนถวายเป็นพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  จัดโดยสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟ นุศา มาย โอโซน กอล์ฟ คลับ เขาใหญ่ 

คอตโต้ อัดนวัตกรรมใส่กระเบื้องยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง 90%การันตีด้วยมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก ตอบรับกระแสเทรนด์คนรักสุขภาพตามแนวชีวิตวิถีใหม่

กระเบื้องคอตโต้ (COTTO) ผู้นำเทรนด์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มาพร้อมโซลูชั่น ภายใต้ SCG Decor พร้อมรุกตลาดกระเบื้องเพื่อคุณภาพชีวิต พร้อมส่งกระเบื้องยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ( Hygienic Tile : Antivirus & Antibacterial )...

ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเปิดเกมส์รุกทีมตลาดOnlineปี2567

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ให้ข่าวว่า ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเปิดเกมส์รุกทีมตลาดOnline จัดประชุมทีมงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมน้องสุขใจ ททท.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยทีมงาน ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก

บมจ. เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทยมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2023เชิดชูเอสเอ็มอีที่มีการดำเนินธุรกิจดีเยี่ยม

นิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2023” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่...

รู้จักประเภทของรถ EV ช้อปดอกไม้ถ่ายรูปพิกัดฮอต ภาคต่อปฏิบัติการกำจัดวายร้ายวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน นี้ทาง ช่อง3

รายการ Digital Thailand พาทุกคนทำความรู้จักประเภทของรถ EV หรือยานยนต์ไฟฟ้า เพราะคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เพราะเห็นได้เยอะบนถนน แต่รู้ไหมว่ารถสาธารณะที่เราเห็นๆกัน บางส่วนก็เป็นรถ EV แล้วนะ แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายประเภท สัปดาห์นี้ ดร.เอิ้น ปานระพี จึงจะชวนทุกคนไปพูดคุยกับ...