เออาร์ไอพี จับมือ ม.หอการค้าไทยจัดมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยTHAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023” เครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Resilience to Deglobalization” โดยมีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 19 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 7 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 12 รางวัล นับเป็นแบบอย่างของความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไป

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า “ งานมอบรางวัลในวันนี้นับเป็นปีที่ 11 ที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Resilience to Deglobalization” ความยืดหยุ่นต่อการลดการพึ่งพาโลกาภิวัฒน์ ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจจากในอดีต เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกฝั่งตะวันออก ที่ส่งผลต่อการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกฝั่งตะวันตก ทำให้ดุลอำนาจของโลกเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยเป็นหนึ่งเดียวในยุคโลกาภิวัฒน์ สู่การลดการพึ่งพามหาอำนาจ โดยการพยายามพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง เพิ่มความยืดหยุ่นต่อการลดการพึ่งพาโลกาภิวัฒน์ เพื่อให้เศรษฐกิจของสังคมของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก็ส่งผลให้แต่ละองค์กรต้องพยายามปรับตัวให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ดังนั้นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจึงต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถและวิสัยทัศน์กว้างไกลและปรับเปลี่ยนวิธีทางการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อๆ ไป เพื่อไปสู่สุดยอดแห่งองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริงในนามนิตยสาร Business+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล Thailand Top Company Awards 2023 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคต”

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศและระดับอาเซียนที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมรับมือกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณารางวัล ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร ตลอดปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากภาวะโลกร้อน ราคาน้ำมันที่พุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลายธุรกิจก็สามารถฝ่าฝันอุปสรรคมาได้ และสามารถยืดหยัดเป็นกำลังสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผมจึงขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้”

สำหรับรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023” ได้แก่
ประเภทอุตสาหกรรม

 1. อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2. อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง กลุ่ม บีเจซี บิ๊กซี
 3. อุตสาหกรรมประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 4. อุตสาหกรรมประกันวินาศภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 5. อุตสาหกรรมพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 6. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 7. อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประเภทความเป็นเลิศ

 1. BEST CUSTOMER FOCUS AWARD บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย
 2. BEST CUSTOMER EXPERIENCE AWARD บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
 3. BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY AWARD บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 4. CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 5. FAST GROWING COMPANY AWARD บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 6. MOST ADMIRED COMPANY AWARD บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 7. MOST POTENTIAL AWARD บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 8. MOST TRUSTED BRAND AWARD บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 9. OUTSTANDING AWARD บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 10. RISING STAR AWARD บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด
 11. SMART BUSINESS GROWTH AWARD ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
  ประเทศไทย
 12. TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

‘ลมใต้ปีก’ พลังขับเคลื่อนของกลุ่มผู้ป่วยโรคหายากสู่การเปลี่ยนแปลง สานต่อความหวังเพื่อเข้าถึงสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมอย่างยั่งยืน

องค์การสหประชาชาติประมาณการว่า ปัจจุบันมีผู้คนกว่า 300 ล้านคนทั่วโลกที่ป่วยด้วยโรคหายาก โดยมีอาการแสดงที่หลากหลายและมีความซับซ้อน พบได้มากกว่า 7,000 โรค สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมถึง 80% และเกิดขึ้นในเด็กเล็กถึง 50% โดยผู้ป่วยมักเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบ หากวินิจฉัยและรักษาล่าช้า ฉะนั้นการทำงานร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างแพทย์...

เตรียมพบกับการกลับมาสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของงาน THAIFEX-Anuga Asia 2023 งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีผู้นำธุรกิจและผู้คิดค้นนวัตกรรมระดับโลกจะมารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

กรุงเทพฯ (20 มีนาคม 2566) – THAIFEX – Anuga Asia 2023 นับเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดขึ้นด้วยความร่วมมือกับผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 2,700 ราย จาก 40 ประเทศและคู่ค้าที่จะเข้ามาชมงานกว่า...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการหาบุคคลเข้าศึกษา เพื่อผลิตพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล Nursing Assistant (NA) ระหว่างโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาและตัวแทน

ตามที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีความเจ็บป่วยมากขึ้น การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลาศึกษานานประมาณ 4-6 ปี ทำให้สถานพยาบาลต่าง ๆ ขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์ เป็นอย่างมาก

“6 พระนาง เลือดเจ้าพระยา” ระเบิดความมันส์ แข่งกีฬาสี 53 ปีช่อง3 ! “ซุปตาร์เวลานอก”จัดก่อน สร้างความมันส์ก่อนเลย กับการแข่งขันกีฬาสี ฉลอง 53 ปี

ช่อง 3 ฉบับซุปตาร์เวลานอก X ( เอ็ก ) เลือดเจ้าพระยา บอกเลยว่า เข้มข้นหรรษาสุดๆไปเลย เพราะได้หัวหน้าทีมสีขาวตัวฮาอย่างหนุ่มจ็อบ ธัชพล กับลูกทีมอย่าง ริว วชิรวิชญ์ และ เฟริสท์...

สุดสัปดาห์นี้! “ไฮด์-คัท-บูม” ย้อนวัยเด็กใน “เปรี้ยวปาก”เพลิดเพลินกับหนังดังบนจอช่อง 3

รายการ Digital Thailand กับ เอิ้น ปานระพี เทคโนโลยีน่ารู้ เพื่อชีวิตยุคดิจิทัล เพราะเราทุกคนอยู่ในยุคดิจิทัลกันแล้ว…ก่อนเทคโนโลยีจะก้าวล้ำมาจนทุกวันนี้มียุคที่สะเทือนวงการเทคโนโลยีมาก่อนนั่นคือยุค 2000 หรือ Y2K

“แม็กซ์ – ธีรเจต สมบูรณ์บูรณะ” แจ้งเกิดบท “ดีดี” ในซีรีส์เรตติ้งสุดปัง “ตรวนธรณี” ช่อง 3

เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจับตาสำหรับ หนุ่มแม็กซ์ “ธีรเจต สมบูรณ์บูรณะ” ในซีรีส์สุดปังทุกคืนวันเสาร์ “ตรวนธรณี” ทำให้แฟนๆอยากรู้จักว่า หนุ่มแม๊กซ์ ธีรเจต เป็นใครมาจากไหนและเข้าสู่วงการได้อย่างไร