เทศกาลชมสวน 2565 ภายใต้แนวคิด “แอ่วสุขใจ..ไอ มิส ยู”

1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ตระการตาไม้ดอกเมืองหนาว สัมผัสวัฒนธรรมเมืองเหนือ มอบความสุข สนุก ปลอดภัย ชวนกลับมาเที่ยวให้หายคิดถึงในเทศกาลชมสวน 2565 “แอ่วสุขใจ..ไอ มิส ยู”

เทศกาลชมสวน (Flora Festival) นับเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปีที่นักท่องเที่ยวต่างให้การรอคอยที่จะได้ชื่นชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณ สำหรับเทศกาลชมสวนปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แอ่วสุขใจ..ไอ มิส ยู” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ “Next Normal” หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมีความสุขจากใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว หรือคนรัก และได้รับคุณภาพของการให้บริการที่มีมาตรฐาน เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสะอาดและปลอดภัย มอบประสบการณ์และสร้างความสุขทั้งองค์ความรู้ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ โครงการหลวง และการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้ง ยังได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์กำลังมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี พ.ศ.2570

   ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณนับล้านดอกที่จะบรรจงจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 470 ไร่ พร้อมใจกันเบ่งบานงดงามเต็มสวน ซึ่งมีหลักคิดในการจัดสวนโดยใช้ความงามของธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและวิถีชีวิตเป็นหลักคิดในการออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์ ใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดสวน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและประทับใจตลอดการจัดงาน และจุดไฮไลท์ในงานที่ไม่ควรพลาด ได้แก่

1. จุดจัดแสดงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากบนพื้นที่สูง นักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวหลากสีสัน และยังได้รู้จัก และเรียนรู้ประเภท ประโยชน์ของพรรณไม้แต่ละชนิด อีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดในการนำไปปลูกที่บ้าน สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดปุ๋ย ลดน้ำ ลดขยะได้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ให้ได้เก็บภาพประทับใจ สวนลานต้อนรับและสวนอังกฤษ

2. จุดจัดแสดงดอกกุหลาบ เอาใจคนรักดอกกุหลาบซึ่งเราได้มีส่วนจัดแสดงดอกกุหลาบเยอะมาก มีหลากหลายสายพันธุ์ทำให้เบ่งบานในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน สามารถชมความสวยงามได้หลายฤดูกาล เพราะแต่ละจุดจะออกดอกบานสะพรั่งสลับหมุนเวียนให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น โดมกุหลาบ โซนร้านกาแฟ สวนฤดูฝน สวนประเทศโมร็อคโก สวนข้างโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ และแปลงรวบรวมสายพันธุ์กุหลาบ มีมากกว่า 200 สายพันธุ์ 

3. จุดจัดแสดงกล้วยไม้ ที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยและสดชื่นไปหมด มีทั้ง กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส  แวนด้า           ม็อคคาร่า แอสโคเซ็นด้า ฯลฯ พร้อมมุมถ่ายภาพ ตกแต่งด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ณ เรือนกล้วยไม้

4. ทุ่งดอกไม้ จัดแสดงจำนวน 3 จุดใหญ่ๆ ได้แก่ 

เดือนทุ่งดอกไม้สถานที่
พฤศจิกายน 2565ดอกบิโกเนียสวนประเทศเนเธอร์แลนด์
ธันวาคม 2565ดอกเจอราเนียมสวนอังกฤษ
ดอกซัลเวียแดงสวนพรมบุปผา
มกราคม 2566ดอกเจอราเนียมสวนอังกฤษ
ดอกซัลเวียแดงสวนพรมบุปผา
กุมภาพันธ์ 2566คอสมอสสีชมพูสวนสวัสดี

5. จุดจัดแสดงสวนแบบ Recycle พร้อมมุมถ่ายรูป โดยนำวัสดุที่ใช้ไม่แล้วภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นำกลับมาใช้ใหม่ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยลดสภาวะโลกร้อน ณ ลานส้มสุก

ตารางนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญในงาน

นิทรรศการ
1 พ.ย.65 – 28 ก.พ. 661. ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์    2. บัวบาทยาตรา3. ธ คือปราชญ์แห่งแผ่นดิน  4. นิทรรศการโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
ธ.ค. 65-ก.พ. 66นิทรรศการ How to save our planet : ณ อาคารนิทรรศการ ธ คือปราชญ์แห่งแผ่นดิน             (เรียนรู้กิจกรรมในชีวิตในประจำวันที่ช่วยลดขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก)
ม.ค. 65 – ก.พ. 66นิทรรศการไม้ฟอกอากาศ : ณ เรือนร่มไม้ ชมพรรณไม้และดอกไม้หลากชนิด ที่เป็นไม้ฟอกอากาศและที่เป็นประโยชน์ พร้อมมุมถ่ายภาพสวยๆ
กิจกรรม/ งานสำคัญ
1 พ.ย. 65- 28 ก.พ. 66กิจกรรมประกวดถ่ายภาพ (Photo Contest) : ถ่ายรูปจุดที่ชอบในสวน โพสต์ลง Facebook ของตัวเองและบอกความประทับใจ พร้อมติด Hashtag ลุ้นรับรางวัลกิจกรรมเดินสวนกับคนสวน (Walking Tour) : รู้ลึก รู้จริง รู้ก่อนใคร กับกิจกรรม “เดินสวนกับคนสวน” Walking Tour กิจกรรมที่พาทุกท่านมาชมสวน กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ ตั้งแต่วิธีเพาะพันธุ์ วิธีการดูแล ไปจนถึงสาธิตวิธีการปลูก พร้อมเรียนรู้แหล่งศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มพูนความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ เผยแพร่องค์ความรู้ และสัมผัสธรรมชาติอันร่มรื่นกับเส้นทางการเรียนรู้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กิจกรรมเรียนรู้ค่ายสิ่งแวดล้อม : สำหรับเด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ค่ายสำรวจธรรมชาติ *ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน*กิจกรรมหา RC พรรณไม้ตลาดนัดชาวดอย : ช้อป ผัก ผลไม้ ผลผลิตปลอดภัยจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง                  *ทุกวันเสาร์-อาทิตย์*กิจกรรม DIY : ณ ลานส้มสุก กระเป๋าผ้าแต้มลายด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และทำยาดมสมุนไพรเขย่า *ทุกวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์*ซุ้มคนเมือง : ณ ลานส้มสุก ซุ้มอาหารพื้นเมือง ใช้ภาชนะใส่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนั่งชิลกับบรรยากาศแบบล้านนา *ทุกวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์*
1-31 ธ.ค.65เวลา 16.50 – 17.20 น.ชมพระอาทิตย์ฉายแสงลอดผ่านประตูด้านข้างหอคำหลวงที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาอันทรงคุณค่า ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และปีนี้สามารถชมได้ในช่วงเวลาประมาณ 16.50 – 17.15 น. ของทุกวัน โดยพระอาทิตย์จะค่อยๆ เคลื่อนลงมาที่ตรงประตูของหอคำหลวงพร้อมสาดแสงเป็นลำแสงผ่านช่องประตูทั้ง 2 บานอย่างสวยงาม 
23 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค.66เวลา 18.00 – 20.00 น.กิจกรรม Night Light 2022 : เปิดให้เข้าชมสวนยามค่ำคืน ตระการตากับการย้อมแสง สี หอคำหลวง           สนุกกับกิจกรรม แชะ & แชร์ แสง สี หอคำหลวง
14 ม.ค. 66กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ : ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน 
11-14 ก.พ. 66กิจกรรมวันวาเลนไทน์ : สัมผัสบรรยากาศแห่งรัก / ช้อปกล้าพันธุ์กุหลาบ / สดชื่นกับเครื่องดื่มจาก HRDI Café/ Workshop สำหรับทุกครอบครัว

LINE เปิดตัวดิจิทัลกูรู LINE Certified Coach 2023จัดทัพใหญ่ ส่งต่อความรู้ดิจิทัลเพื่อธุรกิจ สู่ผู้ประกอบการ SME ทั่วไทย

LINE for Business ตอกย้ำผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มุ่งสานต่อวิสัยทัศน์พัฒนาศักยภาพ SME ไทย เปิดตัว LINE Certified Coach ประจำปี 2023 ทีมกูรูดิจิทัลสุดแกร่ง ด้วยความเชี่ยวชาญการใช้งาน LINE เพื่อธุรกิจในทุกแง่มุม พร้อมเดินสายให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำแบบจัดเต็ม สู่ทุกธุรกิจ SME ทั่วไทย   หลายปีที่ผ่านมา LINE มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจเทียบเท่ามาตรฐานสากล ผ่านการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะเครื่องมือ โซลูชั่นต่างๆ...

ดอลฟิน วอลเล็ท จับมือ ‘พี่ GON’ หนุนสังคมไร้เงินสดเสิร์ฟความสุขให้ล้นจุก เพียงสแกนจ่าย รับโปรสุดคุ้มที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า

• ดอลฟิน วอลเล็ท จับคู่กับพันธมิตร ‘ฟู้ดแพชชั่น’ สนับสนุนสังคมไร้เงินสดพร้อมส่งมอบความสุขให้ลูกค้าสแกนจ่าย ง่าย คุ้ม ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza) เมื่อกดรับคูปองและสแกนจ่ายด้วย ดอลฟิน วอลเล็ทครบ 1,000...

สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บาน เนื่องในวันทหารผ่านศึก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์...

“หน่อย บุษกร – ณิชา ณัฏฐณิชา” เปิดศึกแม่ผัวลูกสะใภ้!“ภณ ณวัสน์” หัวจะปวด รับบทคนกลาง ใน “สะใภ้สายสตรอง”

​ขอเสียงลูกสะใภ้ผู้มีประสบการณ์เจอแม่ผัวตัวดีหน่อยจ้า เพราะหมดยุคที่ลูกสะใภ้ต้องยอมแม่ผัวสายฟาดกันแล้ว ! เรียกได้ว่าความไม่ลงลอยกันระหว่าง “แม่ผัวลูกสะใภ้” เป็นเรื่องสุดคลาสสิคที่พบเห็นกันมาในทุกยุคทุกสมัย ลูกสะใภ้แต่ละคนก็รับมือต่างกัน บางคนพร้อมยอม แต่บางคนทันเกมพร้อมฟาดเหมือนลูกสะใภ้คนล่าสุดอย่าง ภาวินี ในละครใหม่เอี่ยมช่อง 3 “สะใภ้สายสตรอง” ผลงานของผู้จัด “คิง สมจริง” แห่งค่าย...

ช่อง 3 นำ “ที่สุดของหัวใจ” และ “สะใภ้สายสตรอง” ขึ้นแพลตฟอร์ม Viuออกอากาศ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เปิดรับปี 2566

บีอีซี เวิลด์ เปิดรับปี 2566 กับธุรกิจส่งละครไทยออกต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนำสองละครใหม่ “ที่สุดของหัวใจ” และ “สะใภ้สายสตรอง” ขึ้นแพลตฟอร์ม Viu ออกอากาศไปยัง 3 ประเทศ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ...

ช่อง 3 จับมือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงนาม MOUร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพสู่มืออาชีพ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) โดย นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ นำคณะผู้บริหาร นายอภิชาติ์ หงษ์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจ บีอีซี สตูดิโอ...