พาณิชย์ เยียวยาภาคธุรกิจหลังน้ำลดใน 4 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย พร้อมแนะพื้นที่ระบาดโควิด-19 หันมาใช้ระบบออนไลน์ติดต่อราชการ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งเยียวยานิติบุคคลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาที่ยังคงประสบภัยน้ำท่วมผ่าน 4 มาตรการ คือ 1) อำนวยความสะดวกให้ นิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในพื้นที่น้ำท่วมข้ามมาจดทะเบียนธุรกิจได้ยังส่วนกลาง 2) ขยายระยะเวลายื่น จดทะเบียน/ส่งสำเนาบอจ.5 เฉพาะนิติบุคคลที่จะครบกำหนดระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 มกราคม 2564 ให้ขยายออกไปอีก 15 วัน 3) ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินที่จะครบกำหนดส่งในช่วงภัยพิบัติออกไปอีก 1 เดือน และ 4) ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายออกไป 15 วัน พร้อมกับแนะนำนิติบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 ให้ใช้ช่องทางการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก เพื่อร่วมมือกันช่วยชาติให้ปลอดโรคโควิด-19 อีกครั้ง!

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลัน ดินสไลด์ และวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายกับนิติบุคคลในหลายจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่สถานการณ์ได้คลี่คลายลงและกลับมาเป็นปกติแล้ว แต่ขณะนี้ยังคงมี 4 จังหวัดที่มี น้ำท่วมขังและรอการฟื้นฟู ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ซึ่งส่งผลให้นิติบุคคลในจังหวัดดังกล่าวไม่สามารถเดินทางมาติดต่อราชการและปฏิบัติตามกฎหมายในระยะเวลาที่กำหนดได้

รมช.พณ. กล่าวต่อว่า “กระทรวงพาณิชย์จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงาน ที่ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและส่งเสริมธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นิติบุคคลที่ประสบภัยพิบัติใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) อำนวยความสะดวกการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดของ นิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่ ชั้น 4 ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2) ขยายระยะเวลายื่นจดทะเบียน และนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) สำหรับนิติบุคคลในพื้นที่ประสบภัยและจะครบกำหนดการดำเนินการดังกล่าวระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อเหตุภัยพิบัติสิ้นสุดลงนิติบุคคลสามารถยื่นหนังสือขอขยายเวลาต่อนายทะเบียนในจังหวัดที่รับผิดชอบได้ภายใน 15 วัน 3) ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินรอบปีบัญชี 2563 ออกไปอีก 1 เดือน สำหรับนิติบุคคลที่ไม่สามารถยื่นได้ทันตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากอยู่ในช่วงประสบภัยพิบัติระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 มกราคม 2564 โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวันสิ้นสุดการส่งงบการเงินภายในวันที่ 30 พ.ย.63, 31 ธ.ค.63, 31 ม.ค.64, 28 ก.พ.64 และ 31 มี.ค.64 ซึ่งสามารถนำส่งงบการเงินผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ และระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ YouTube ค้นหาเรื่อง “DBD e-Filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 4) การผ่อนปรนการแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายที่ต้องแจ้งต่อสารวัตรบัญชี ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่เหตุภัยพิบัติสิ้นสุดลง ทั้งนี้ สามารถดำเนินการดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ และงานการอนุญาต (e-Permit) และศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ YouTube ค้นหาเรื่อง “DBD e-Permit กรมพัฒนาธุรกิจการค้า””

“นอกจากนี้ ขอฝากความห่วงใยไปยังนิติบุคคลที่อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด โดยขอให้นิติบุคคลเลือกใช้ช่องทางการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก ปัจจุบันได้เปิดให้บริการธุรกิจผ่านทางออนไลน์แบบครบทั้งวงจรแล้ว ได้แก่ จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ (e-Registration), การนำส่งงบการเงิน (DBD e-Filing), งานการอนุญาต (e-Permit), การขอหนังสือรับรอง/รับรองสำเนา (DBD -Service) และการค้นหาข้อมูลนิติบุคคล (DBD Datawarehouse+) ซึ่งระบบออนไลน์จะช่วยให้นิติบุคคลลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ลดการเดินทางเข้าหรือออกจากพื้นที่เสี่ยง และจำกัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคได้” รมช. พณ. กล่าวทิ้งท้าย

OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ

OPPO แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก เปิดตัว OPPO App Market V9.0 ในวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเวอร์ชันใหม่นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ อีกทั้ง OPPO App Market ยังได้อัปเกรด Gravity Plan ที่จะมาช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงคนในท้องถิ่น พร้อมนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแอปอีกด้วย

พิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย” จังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 11...

คิมเบอร์ลี่-กอล์ฟ-พิชญะ-น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย กับฉากปะทะบนตึกร้างสุดหวาดเสียว ในละคร “สองเสน่หา” คืนวันพุธที่ 12 พ.ค.นี้ ทางช่อง 3

​กระแสแรงดีไม่มีตกหลังจากละครสองเสน่หาออนแอร์ทางช่อง3 ไปแล้วสองตอนที่ผู้ชมต่างพากันชื่นชมฝีมือการแสดงบทฝาแฝดครั้งแรกของ“คิมเบอร์ลี่แอนโวลเทมัส”ว่าดีเกินคาด!ทั้งแววตาและน้ำเสียงก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจน นอกเหนือจากคิมเบอร์ลี่แล้ว นักแสดงที่ได้พลิกบทบาทอีกคนในเรื่องก็คือ “กอล์ฟ - พิชญะ” รับบท ปรมินทร์ จากเรื่องก่อนๆที่รับบทคนดีมาตลอด แต่กับ ปรมินทร์ในสองเสน่หาเรียกได้ว่าตัวละครนี้หาความดีแทบไม่เจอ!

Zipmex ร่วมกับ กลุ่มอสังหาฯ แถวหน้า เปิดให้ซื้ออสังหาฯ ด้วยเหรียญคริปโทฯ ได้แล้ววันนี้

Zipmex แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของเอเชีย ตอกย้ำความสำเร็จอีกขั้น ด้วยการจับมือกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ระดับประเทศ บริษัท 1.6 ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดให้นักลงทุนซื้อ-ขายอสังหาฯ ด้วยเหรียญคริปโทฯ ได้แล้ว ผู้ที่สนใจจะซื้ออสังหาฯ สามารถเลือกชำระเงินด้วย...

พราว สมชื่อ! “พราวมุก” ช่อง 3 ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1

ปรบมือให้กับความพราวของ #พราวมุกep1 ที่ถล่มทลายบนโลกทวิตเตอร์ โดยละคร “พราวมุก” ช่อง 3 เป็นผลงานของบิ๊กบอสแห่งค่ายเลิฟดราม่า “ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา” ที่เพิ่งออนแอร์ไปแค่ EP แรก ก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 กันเลยทีเดียว...

รายการ @TuesLIVE ส่งแคมเปญสร้างสรรค์ “ร่วมด้วย ช่วยโควิด-19” ชวนนักช้อปออนไลน์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ด้วย Digital Gift Card

รายการ LINE SHOPPING x @TuesLIVE นำโดย ป้าตือ-สมบัษร ถิระสาโรช พิธีกรประจำรายการ ส่งแคมเปญ “ร่วมด้วย ช่วยโควิด 19” เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและ มูลนิธิกว่า 15 แห่ง ที่กำลังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือคนไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านการร่วมบริจาคในรูปแบบ Digital Gift Card...