“GBDi” โชว์ผลงาน รอบ 1 ปี อบรมเจ้าหน้าที่รัฐราว 1,000 คน ระดมข้าราชการพันธุ์ใหม่ เดินหน้าบิ๊กดาต้ากว่า 50 โครงการ

อาคารดีป้า ลาดพร้าว - สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) ภายใต้สังกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โชว์ผลงานครบรอบ 1 ปี เปิดอบรมเจ้าหน้าที่รัฐไปแล้วราว 1,000 คน เตรียมระดมข้าราชการพันธุ์ใหม่ด้าน Data Science เดินหน้าบิ๊กดาต้าตั้งเป้าปีละกว่า 50 โครงการ พร้อมให้บริการแพลตฟอร์ม HIE ภายในปี 2564

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ ดีป้า มุ่งผลักดันเพื่อให้บริการด้านการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบัน GBDi กล่าวว่า ปัจจุบัน GBDi มี Data Scientists ซึ่งถือเป็นข้าราชการพันธุ์ใหม่ราว 40 คน และเตรียมขยายอัตรากำลังเพิ่ม 30 คนภายในปี 2564 โดยมาจากกลุ่มนักเรียนทุน บุคลากรจากภาคเอกชน และการยืมตัวบุคลากรจากมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ GBDi ยังเดินหน้ายกระดับความสามารถและเพิ่มทักษะบุคลากรของภาครัฐ โดยเปิดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วเกือบ 1,000 คน คาดภายในปี 2564 จะมีผู้ผ่านการอบรมไม่ต่ำกว่า 1,800 คน

“ภายในปี 2564 GBDi จะมีกำลังพลผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science จำนวน 70 คน เพื่อดำเนินโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 50 โครงการต่อปี โดยในปี 2563 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหลายภาคส่วน ประกอบด้วย 3 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 3 เครือข่าย แบ่งเป็น เครือข่ายท่องเที่ยว 22 หน่วยงาน เครือข่ายด้านสุขภาพ 28 องค์กร และเครือข่ายการฝึกอบรม 22 สถาบัน ตลอดจนร่วมมือกับอีก 6 หน่วยงาน ระดับกรมหรือเทียบเท่า ทำให้ GBDi ส่งมอบบริการด้านข้อมูลไปแล้ว 51 องค์กร” ผู้อำนวยการสถาบัน GBDi กล่าว

รศ.ดร.ธีรณี กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการสำคัญที่ GBDi ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างแพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลในกลุ่มสาธารณสุขผ่านโครการ HIE (Health Information Exchange) เพื่อให้ประชาชนและสถานพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและประวัติการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเริ่มทดสอบกับข้อมูลจริงภายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ นำร่องกับโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรก โดยข้อมูลจะถูกเข้ารหัสและเก็บรักษาบนคลาวด์กลางของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ที่บริหารความปลอดภัยของข้อมูลภายใต้มาตรฐาน ISO27001

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลคือ แพทย์ที่ลงทะเบียนกับแพทยสภา และสังกัดโรงพยาบาลเท่านั้น พร้อมตรวจสอบประวัติการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย โดยคาดว่าภายในปี 2564 จะมีเครือข่ายโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

“นอกจากนี้ ยังมีการสร้างแพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลในกลุ่มท่องเที่ยวที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศจากทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำมาจัดระบบข้อมูลประมวลผลให้บริการ “ปักหมุด” แหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร พร้อมสร้างระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ตามงบประมาณและความชอบส่วนบุคคล โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปี 2564 พร้อมเดินหน้าสร้าง Thailand Big Data Community แหล่งชุมชนข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอบิ๊กดาต้าของภาครัฐ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในวงกว้าง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว ขับเคลื่อนสังคมในทุกมิติอย่างมีศักยภาพ” ผู้อำนวยการสถาบัน GBDi กล่าวทิ้งท้าย

เมืองไทยประกันชีวิต ผสาน แมกโนเลีย ส่ง “อีลิท เฮลท์” คุ้มครองเหนือระดับ ตอบโจทย์สังคมสูงวัย ภายใต้แนวคิด Ageing-In-Place

8 มีนาคม 2564 กรุงเทพฯ – “ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree)” โครงการสำหรับผู้ที่วางแผนการใช้ชีวิตในระยะยาว โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ผนึกกำลังกับ “เมืองไทย...

การพักผ่อนที่เหนือระดับ เดอะ พาร์ค ไนน์ สุวรรณภูมิ

เดอะ พาร์ค ไนน์ สุวรรณภูมิ เป็นโรงแรมที่ผสานความผ่อนคลายภายใต้งานออกแบบเชิงสร้างสรรค์เข้ากับทำเลที่ตั้งอันสะดวกสบาย โรงแรมฯ ตั้งอยู่บนถนนลาดกระบัง ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันลาดกระบัง ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพียงไม่กี่นาที เดินทางสะดวกสบายใกล้ทางด่วนและวงแหวนรอบนอกไปสู่ EEC (ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี/ระยอง)

บัตรเครดิตทีเอ็มบีและธนชาต ร่วมกับ HomePro ให้คุณช้อปเรื่องบ้านคุ้ม 3 ต่อ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 33,000 บาท

บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต ร่วมกับ HomePro แหล่งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่เดียวจบครบทุกความต้องการ มอบโปรโมชั่นพิเศษให้คุณช้อปเรื่องบ้าน คุ้ม 3 ต่อ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 33,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

เอไอเอส ผนึก สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โชว์ผลงาน AI แพลตฟอร์มตรวจจับความรู้สึกจากเสียงภาษาไทย ครั้งแรกของโลก

เอไอเอส ร่วมกับ สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIResearch) เผยถึงความสำเร็จของทีมนักวิจัยไทย หลังใช้เวลาเพียง 2 ปี พัฒนาชุดข้อมูล (Dataset) จำแนกอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทย (Speech Emotion Recognition หรือ THAI SER)...

เสพศิลป์หลังบ้าน รวม “ไอเดีย” จัดสวนหลังบ้านยุค WFH จากนักจัดสวนมืออาชีพ

ยุค New Normal โลกใหม่ใบเดิมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไป ดังนั้นจะดีแค่ไหน ถ้ามีสักมุมในบ้านไว้อากาศบริสุทธิ์สดชื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในยามที่แดดร่มลมตก กระทั่งเปลี่ยนความรู้สึกจากการทำงานของคุณแบบ Work from home เป็น Work with happy heart หรือ Work from Heaven

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษแบบกลุ่มก้อน 7 เหตุการณ์ มีผู้ป่วยรวม 347 ราย โดยการระบาดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด อยู่ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 175 คน (ร้อยละ 50.4) ไม่มีผู้เสียชีวิต เกิดจากการรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียน อาหารสงสัยที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ แกงส้มปลา ข้าวหมกไก่ ข้าวผัดไก่...