Red Hat Forum Asia Pacific 2021

เปิดโลกทัศน์การใช้เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส

เร่งสร้างนวัตกรรมในโลกยุคไฮบริด

เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมแบบเปิด 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล และความยืดหยุ่นในการใช้เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส

กรุงเทพฯ – 3 พฤศจิกายน 2564 – เร้ดแฮท อิงค์ ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์ส 

ประกาศจัดงาน Red Hat Forum Asia Pacific 021 งานที่เป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรม ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และเหล่าพันธมิตรของเร้ดแฮท เพื่อร่วมกันนำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส งานดังกล่าวจัดขึ้นใน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เริ่มตั้งแต่

วันที่ 13 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

การจัดงาน Red Hat Forum Asia Pacific ในปีที่ 11 นี้ อยู่ภายใต้ธีม “Open Your Perspective” 

เพื่อต้องการสื่อให้เห็นและมอบโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันผ่าน

การแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิดใหม่ ๆ และข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม

มุมมองให้กับผู้เข้าร่วมงานในการนำโอเพ่นไฮบริดคลาวด์ไปช่วยทำให้องค์กรธุรกิจได้ค้นพบโซลูชันและเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม เพื่อรังสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และปูทางไปสู่อนาคตการนำดิจิทัล

มาใช้

จากรายงาน State Enterprise Open Source ฉบับล่าสุดของเร้ดแฮท ระบุว่า มีการนำซอฟต์แวร์
โอเพ่นซอร์สสำหรับองค์กรไปใช้มากที่สุดเพื่อทำให้โครงสร้างพื้นฐานไอทีตอบโจทย์องค์กรที่สุด 

และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 64% ขององค์กรที่ตอบแบบสำรวจระบุว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์

โอเพ่นซอร์สระดับองค์กรในการปรับโครงสร้างพื้นฐานไอทีเป็นอันดับต้น ๆ เพิ่มขึ้นจากตัวเลขผลสำรวจ 53% เมื่อสองปีที่ผ่านมา การที่มีองค์กรโยกย้ายไปใช้ระบบคลาวด์มากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ธุรกิจ

จะต้องสร้างความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถนำแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไปใช้งานได้กับทุกสภาพแวดล้อม

โดยไม่จำเป็นต้องสร้างแอปพลิเคชันใหม่ ไม่ต้องฝึกอบรมพนักงานใหม่ หรือสามารถดูแลสภาพแวดล้อม

ไอทีที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้โอเพ่นไฮบริดคลาวด์มีคุณสมบัติด้านความรวดเร็วและความคล่องตัว
ที่สามารถช่วยองค์กรให้จัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสประสบการณ์การใช้คลาวด์

ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นการเร่งให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลขององค์กรทำได้เร็วขึ้น 

ในงาน Red Hat Forum Asia Pacific 2021 คุณมาร์เจ็ต แอนดรีสส์ ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานของ

เร้ดแฮทประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในฐานะผู้กล่าวคำปราศรัยหลักได้นำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนผ่าน
สู่ดิจิทัลในโลกยุคใหม่ และองค์กรจะสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ และโอเพ่นซอร์สไปใช้ขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องราวล่าสุดต่าง ๆ ด้านโอเพ่นซอร์ส รวมถึงการบริหาร

จัดการการให้บริการระบบคลาวด์ (managed cloud services) ที่ช่วยให้องค์กรสามารถเลือกใช้

บริการคลาวด์ที่ต้องการได้อย่างง่าย ๆ ช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์ที่ตรงกับความต้องการ

ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการนำประสิทธิภาพของเทคโนโลยีคลาวด์ไปใช้ทำโครงการที่ใช้ปัญญา

ประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ เร้ดแฮทจะประกาศมอบรางวัล Red Hat APAC Innovation Awards 2021 เพื่อยกย่องลูกค้า

ที่นำโซลูชันของเร้ดแฮทไปใช้งานอย่างสร้างสรรค์ แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเฉียบแหลม ตัวอย่างองค์กร

ที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมาซึ่งนำโซลูชันโอเพ่นซอร์สของเร้ดแฮทไปใช้งานได้อย่างประสบความสำเร็จ ได้แก่ Standard Chartered Bank, Chunghwa Telecom และ Bajaj Allianz Life Insurance เป็นต้น

ไฮไลท์กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่

 • ประเด็นสำคัญและการประชุมกลุ่มย่อยที่เน้นไอที 4 ประเภท ได้แก่ โอเพ่นไฮบริดคลาวด์,
  การพัฒนาบนคลาวด์เนทีฟ, ระบบอัตโนมัติที่เน้นบริการทางการเงิน และอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม

 • หัวข้อสำคัญที่จะกล่าวถึง ได้แก่
 • แนวทางของเร้ดแฮทสู่กลยุทธ์โอเพ่นไฮบริดคลาวด์
 • Telco – On the Edge: การลงทุนด้าน 5G ในธุรกิจโทรคมนาคมจะประสบความสำเร็จ

หรือไม่

 • โครงการเร่งการใช้งาน AI/ML ด้วยกรอบการทำงานแบบโอเพ่นไฮบริดคลาวด์
 • การใช้โอเพ่นซอร์สเร่งสร้างนวัตกรรมในโลกไฮบริดคลาวด์
 • Better Together: การเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติเพื่อการปรับใช้งานไฮบริดคลาวด์
 • เส้นทางการใช้ระบบอัตโนมัติให้ประสบความสำเร็จ
 • การพัฒนารูปแบบการคาดการณ์สำหรับการหมุนเวียนของลูกค้าธนาคารดิจิทัล โดยใช้

วิศวกรรมข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับ AI/ML

 • เรื่องราวจากลูกค้าที่ประสบความสำเร็จในการใช้โซลูชันโอเพ่นซอร์สขับเคลื่อนนวัตกรรม ระบบ

อัตโนมัติ และ AI/ML

 • ผู้ชนะรางวัล Red Hat Innovation Award APAC 2021
 • การสาธิตสดของเทคโนโลยีโอเพ่นคลาวด์ของเร้ดแฮท และ OpenShift สำหรับผู้ชมที่สนใจ

คำกล่าวสนับสนุน

มาร์เจ็ต แอนดรีสส์ ผู้จัดการทั่วไปและรองประธาน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทเร้ดแฮท

“การแพร่ระบาดครั้งใหญ่นี้ได้กระตุ้นให้เกิดการลงทุนมากขึ้นในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ และ
ธุรกิจจำนวนมากขึ้นก็หันมาใช้เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สในองค์กรของตน ในงาน Red Hat Forum ปีนี้
เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมแบ่งปันวิธีที่องค์กรต่าง ๆ สามารถท้าทายขีดจำกัด และใช้ประโยชน์จาก

โอเพ่นซอร์สในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลพร้อมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่น

ให้กับการดำเนินงาน ทั้งนี้ การจัดงานแบบเวอร์ชวลครั้งนี้ช่วยให้เราเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น การผสมผสาน

แนวคิด เรื่องราวความสำเร็จ และข้อมูลเชิงลึกเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เราสามารถผลักดันการนำโอเพ่นซอร์ส
ไปใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป”

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเร้ดแฮท

เกี่ยวกับเร้ดแฮท

เร้ดแฮท คือผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สโซลูชันสำหรับองค์กร โดยใช้พลังของสังคม

โอเพ่นซอร์ส เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี Linux, hybrid cloud, container และ Kubernetes ที่เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพสูง เร้ดแฮท ให้การสนับสนุนลูกค้าในการผสานรวมแอปพลิเคชันใหม่และที่ใช้อยู่เดิม ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ cloud-native เพื่อยกระดับระบบปฏิบัติการชั้นนำของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนให้เป็นระบบอัตโนมัติและปลอดภัย ด้วยการบริการด้านการ

สนับสนุน อบรม และให้คำปรึกษาที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย เร้ดแฮท จึงได้

รับการไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทในเครือ Fortune 500 ด้วยบทบาทของเร้ดแฮท ในการเป็น

พันธมิตรต่อผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผนวกรวมระบบ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ลูกค้า และ

ชุมชนโอเพ่นซอร์ส เร้ดแฮท จะสามารถสนับสนุนและผลักดันองค์กร เพื่อพร้อมรับกับโลกดิจิทัล
แห่งอนาคต

Forward-Looking Statements

Except for the historical information and discussions contained herein, statements contained in this press release may constitute forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  Forward-looking statements are based on the company’s current assumptions regarding future business and financial performance.  These statements involve a number of risks, uncertainties and other factors that could cause actual results to differ materially.
Any forward-looking statement in this press release speaks only as of the date on which it is made.  Except as required by law, the company assumes no obligation to update or revise any forward-looking statements.

###

Red Hat, the Red Hat logo and OpenShift are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc. or its subsidiaries in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. 

“นาย-แม็ค-ปั้นจั่น-ปาริธ” 4 พระเอกประชันความหล่อ “สร้อยสะบันงา” ฟาดต่อเนื่อง แบบไม่เกรงใจแฟนคลับ

งานนี้เหล่าแฟนคลับเตรียมดมยาดมกันไว้ได้เลยเมื่อผู้จัดฯ นก...

“เกรท – แยม” จับคู่สร้างเคมีใหม่ โชว์คิวบู๊ส่งมุกโบ๊ะบ๊ะ!!

ในละครบำบัดความเครียดแห่งปี “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า”​เตรียมตัวพบกับละครใหม่ช่อง 3 ที่พร้อมบำบัดความเครียดให้แฟน ๆ ได้อารมณ์ดีอย่าง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ละครแนวดราม่า แอคชั่น คอมเมดี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับมาดกวน “คุ้ย...

“เกมรักสลับมิติ” Switch On ช่อง 3 ตอนที่ 17 ฉากเบื้องหลัง อคินบาดเจ็บและความรักของนิสาช่างแสนอบอุ่น

ซีรีส์ Sci-fi “เกมรักสลับมิติ” Switch On เข้มงวดเข้ามาทุกที ตอนนี้ The Sun ร้ายขึ้น และอคินก็น่าสงสารมากขึ้นเพราะถ้า The Sun บาดเจ็บ ตัวอคินก็จะบาดเจ็บด้วย สำหรับตอนที่ 17...

“เปิดกองวิก 3” ชวนแก๊ง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” นั่งเมาท์เบื้องหลังกว่าจะเป็นละครบู๊ปนฮา

​สายบู๊คอมเมดี้เตรียมอมยิ้มกรุ้มกริ่มกับ “ละครบำบัดความคเรียดแห่งปี” ของช่อง 3 “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ที่กำลังจะได้ลงจอในเร็ว ๆ นี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับฝีมือดี “คุ้ย ทวีวัฒน์” เรื่องนี้ได้พระนางเคมีใหม่...

คอตโต้เปิดโมเดลพื้นที่ความสุข เจาะลึกไลฟ์สไตล์ แนวใหม่ผู้บริโภค ปี 2022

คอตโต้ ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ กระเบื้องชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล...

THE NEXT CREATORS ประกาศผู้ชนะคนแรกของประเทศไทย

ปิดฉากรายการอย่างสร้างสรรค์ เตรียมนำผลงานต่อยอดบนเวทีธุรกิจกับแบรนด์ระดับโลก พร้อมเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาครีเอเตอร์หน้าใหม่ ยกระดับสู่ตลาดสากล LINE ประเทศไทย อวดความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่สู่อาชีพครีเอเตอร์ผ่านรายการเรียลลิตี้ THE NEXT...