กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คว้า 2 รางวัลขึ้นแท่นองค์กรให้บริการภาครัฐ ‘ชั้นนำ’

การันตีจาก ก.พ.ร. ด้านความสะดวกงานบริการระดับดีเด่น และบูรณาการข้อมูลระดับดี

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปลื้ม! คว้า 2 รางวัลเกียรติยศจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้แก่ รางวัลดีเด่น ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ จากผลงานพัฒนาระบบ e-Registration และผลงานเชื่อมโยงระบบข้อมูลขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และรางวัลระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงานเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจเผยความสำเร็จสูงสุดที่แท้จริงผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     ได้เข้ารับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ จากผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2546 กรมฯ ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในประเภทต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2564 นี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้ง โดยได้รับ 2 รางวัลพร้อมกัน และหนึ่งในนั้นยังเป็นรางวัลระดับดีเด่นด้วย นำมาสู่ความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในองค์กรได้มีขวัญกำลังใจที่จะพัฒนางานบริการเพื่อภาคธุรกิจไทยที่เข้มแข็งต่อไป

อธิบดี กล่าวต่อว่า “รางวัลทั้ง 2 ประเภทที่ได้รับประกอบไปด้วย รางวัลที่ 1 ระดับดีเด่น ประเภทยกระดับ  การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ใน 2 ผลงานคือ “ยกระดับการให้บริการอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้วยบริการดิจิทัล” ด้วยการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยนำระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ e-KYC มาใช้ในการจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบผลการใช้บริการได้แบบ Real Time และผลงาน ระบบ“เชื่อมโยงระบบข้อมูลขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (e-Foreign Certificate) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (Single Unit) โดยนักลงทุนต่างชาติที่รับการส่งเสริม     การลงทุนจาก BOI สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้        โดยไม่ต้องมาติดต่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกครั้ง สำหรับรางวัลประเภทนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมอบให้แก่หน่วยงานที่มีการพัฒนางานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตั้งแต่การยกเลิกข้อกำหนดในกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ลดขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย”

    “รางวัลที่ 2 ระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ในผลงาน “การเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ” เป็นการรวมขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร และการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ของสำนักงานประกันสังคมให้อยู่ในขั้นตอนเดียว ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถยื่นขอใช้บริการดังกล่าวได้ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพียงจุดเดียว ลดขั้นตอนการเดินทางเพื่อไปติดต่ออีก          2 หน่วยงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้แก่ภาคธุรกิจได้อีกด้วย สำหรับรางวัลนี้จะมอบให้แก่หน่วยงาน  ที่มีการพัฒนาระบบงานบริการให้เชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป”

    “โอกาสนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณ ก.พ.ร. ที่มองเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการของกรมฯ และขอยืนยันที่จะสร้างสรรค์งานบริการชั้นเลิศเพื่อผู้ใช้บริการอย่างไม่หยุดนิ่ง อย่างไรก็ดีความสำเร็จสูงสุดของการได้รับรางวัลในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจและเกียรติยศให้แก่องค์กร แต่เป็นการที่ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการใช้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานราชการ จากการพัฒนาระบบให้บริการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วว่าทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับความปลอดภัยด้านสุขภาพด้วย” อธิบดีกล่าวในตอนนี้


#PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า               ฉบับที่ 154  / วันที่  22  กันยายน 2564

“นาย-แม็ค-ปั้นจั่น-ปาริธ” 4 พระเอกประชันความหล่อ “สร้อยสะบันงา” ฟาดต่อเนื่อง แบบไม่เกรงใจแฟนคลับ

งานนี้เหล่าแฟนคลับเตรียมดมยาดมกันไว้ได้เลยเมื่อผู้จัดฯ นก...

“เกรท – แยม” จับคู่สร้างเคมีใหม่ โชว์คิวบู๊ส่งมุกโบ๊ะบ๊ะ!!

ในละครบำบัดความเครียดแห่งปี “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า”​เตรียมตัวพบกับละครใหม่ช่อง 3 ที่พร้อมบำบัดความเครียดให้แฟน ๆ ได้อารมณ์ดีอย่าง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ละครแนวดราม่า แอคชั่น คอมเมดี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับมาดกวน “คุ้ย...

“เกมรักสลับมิติ” Switch On ช่อง 3 ตอนที่ 17 ฉากเบื้องหลัง อคินบาดเจ็บและความรักของนิสาช่างแสนอบอุ่น

ซีรีส์ Sci-fi “เกมรักสลับมิติ” Switch On เข้มงวดเข้ามาทุกที ตอนนี้ The Sun ร้ายขึ้น และอคินก็น่าสงสารมากขึ้นเพราะถ้า The Sun บาดเจ็บ ตัวอคินก็จะบาดเจ็บด้วย สำหรับตอนที่ 17...

“เปิดกองวิก 3” ชวนแก๊ง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” นั่งเมาท์เบื้องหลังกว่าจะเป็นละครบู๊ปนฮา

​สายบู๊คอมเมดี้เตรียมอมยิ้มกรุ้มกริ่มกับ “ละครบำบัดความคเรียดแห่งปี” ของช่อง 3 “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ที่กำลังจะได้ลงจอในเร็ว ๆ นี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับฝีมือดี “คุ้ย ทวีวัฒน์” เรื่องนี้ได้พระนางเคมีใหม่...

คอตโต้เปิดโมเดลพื้นที่ความสุข เจาะลึกไลฟ์สไตล์ แนวใหม่ผู้บริโภค ปี 2022

คอตโต้ ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ กระเบื้องชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล...

THE NEXT CREATORS ประกาศผู้ชนะคนแรกของประเทศไทย

ปิดฉากรายการอย่างสร้างสรรค์ เตรียมนำผลงานต่อยอดบนเวทีธุรกิจกับแบรนด์ระดับโลก พร้อมเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาครีเอเตอร์หน้าใหม่ ยกระดับสู่ตลาดสากล LINE ประเทศไทย อวดความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่สู่อาชีพครีเอเตอร์ผ่านรายการเรียลลิตี้ THE NEXT...