อินเดียใจป้ำ หั่นภาษีน้ำมันปาล์มดิบรวดเดียว 10% พาณิชย์เห็นลู่ทางขยายตลาด เล็งจัดแมทชิ่งออนไลน์กลาง ม.ค. ’64

รัฐบาลอินเดียหั่นภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบรวดเดียวร้อยละ 10 จากเดิมร้อยละ 37.5 เหลือร้อยละ 27.5 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 หวังลดภาระผู้บริโภคจากราคาสินค้าหมวดอาหารเพิ่มสูงขึ้น ไทยรับอานิสงส์เร่งขยายส่งออกไปตลาดอินเดียเตรียมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์สินค้าน้ำมันปาล์มวันที่ 19 มกราคม 2564

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ประกาศลดอัตราภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) จากเดิมร้อยละ 37.5 เหลือร้อยละ 27.5 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคน้ำมันปาล์มในประเทศและบรรเทาภาระผู้บริโภคจากราคาสินค้าหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา อินเดียเพิ่งปรับลดอัตราภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ จากเดิมร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 37.5 สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

“อินเดียเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มมากที่สุดในโลก โดยการบริโภคน้ำมันปาล์มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของน้ำมันเพื่อการบริโภค (edible oils) ในประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ อินเดียนำเข้าน้ำมันเพื่อการบริโภคเฉลี่ยประมาณ 15 ล้านตันต่อปี รองจากการนำเข้าน้ำมันดิบและทองคำตามลำดับ โดยในปี 2562 อินเดียนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ (พิกัด 1511.10) จากทั่วโลก มูลค่ารวม 3,555 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.37 จากปีก่อนหน้า โดยนำเข้าสูงสุดจากอินโดนีเซีย ร้อยละ 66.03 รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย ร้อยละ 26.25 สิงคโปร์ ร้อยละ 5.02 ขณะที่นำเข้าจากไทยเป็นอันดับ 4 มูลค่า 89.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 63 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 2.52 ของมูลค่านำเข้าทั้งหมด ทั้งนี้ ระหว่างมกราคมถึงกันยายนที่ผ่านมา อินเดียนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากทั่วโลก มูลค่ารวม 3,221.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.61 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยนำเข้าสูงสุดจากอินโดนีเซีย ร้อยละ 69.61 รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย ร้อยละ 24.53 สิงคโปร์ ร้อยละ 3.72 ขณะที่นำเข้าจากไทยเป็นอันดับ 4 มูลค่า 62.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 1.93 ลดลงร้อยละ 28.64 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า”

ถึงแม้ว่าส่วนแบ่งตลาดน้ำมันปาล์มดิบของไทยในอินเดียยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ตาม กรมฯ มองว่าการที่อินเดียลดอัตราภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบลงร้อยละ 10 จะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าน้ำมันปาล์มของไทยไปตลาดอินเดียให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ การส่งออกจากท่าเรือภาคใต้ฝั่งตะวันตกไปท่าเรือฝั่งตะวันออกของอินเดีย อาทิ เมืองเจนไนและโกลกาตา ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนการขนส่งไม่สูงจนเกินไปและช่วยให้แข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซียได้ นอกจากนี้ กรมฯ แนะนำให้ผู้ประกอบการไทยควรศึกษามาตรฐานน้ำมันปาล์มภายใต้กรอบความยั่งยืนของน้ำมันปาล์มอินเดีย (Indian Palm Oil Sustainability Framework) หรือ IPOS ด้วย เพื่อเตรียมรองรับเงื่อนไขด้านมาตรฐานน้ำมันปาล์มที่คาดว่าอินเดียจะนำมาใช้ในอนาคต” อธิบดีให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

“และเพื่อเป็นการขยายโอกาสส่งออกน้ำมันปาล์มของไทยรองรับอานิสงส์จากการลดภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบของอินเดีย กรมฯ ได้เตรียมแผนจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) หรือ OBM สินค้าน้ำมันปาล์ม ในวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยนอกจากน้ำมันปาล์มแล้ว กรมยังได้เตรียมจัดกิจกรรม OBM สินค้าประเภทอื่นๆ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้นำเข้าอินเดีย ภายใต้ชื่อกิจกรรม Sourcing for India ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2564 อาทิ ไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ อาหารสัตว์เลี้ยง ของเล่นเด็ก เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ฮาลาล เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สายด่วน 1169” อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

จุรินทร์เข้ม! ตั้ง 3 เป้าหมาย ทูตพาณิชย์ 58 แห่ง 43 ประเทศทั่วโลก เร่งรัดการส่งออกไทยให้เติบโต 4% ในปีนี้

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จัดทำเป้าหมายการดำเนินงานของทูตพาณิชย์ในการผลักดันการส่งออกปี 2564 ทั้งนี้มีเป้าหมายการดำเนินงานของทูตพาณิชย์ 3 ด้านเพื่อเร่งรัดการส่งออกให้เติบโต 4% ในปีนี้นั้น

มว. ส่งทีมงานวัดอุณหภูมิคลังเก็บวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข พร้อมรองรับวัคซีนซิโนแวคจากจีน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตรวจวัดอุณหภูมิภายในคลังเก็บ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บวัคซีนซิโนแวค ประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัคซีนจะถูกส่งมาถึงไทยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564...

“โมรินากะ” ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ “อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ” มัดใจผู้บริโภคไทย

บริษัท โมรินากะ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด บริษัทในเครือโมรินากะกรุ๊ป ผู้ผลิตขนมและของว่างชั้นนำของญี่ปุ่น เผยแผนการขยายตลาดนอกประเทศญี่ปุ่น ส่งผลิตภัณฑ์ขนมและของว่างคุณภาพเจาะตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต่อยอดความสำเร็จหลังจากตั้งสำนักงานในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2562 โมรินากะ เอเชีย แปซิฟิก พร้อมลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ไปถึงมือผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และ Official LINE Account...

“เอ็นไอเอ” เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี 2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เร่งส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกษตร ปั้นสตาร์ทอัพใน 6 สาขา ได้แก่ 1) การเกษตรดิจิทัล 2) เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์ โดรนและระบบอัตโนมัติ 3) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร...

ทุนธนชาต (TCAP) ฐานะการเงินมั่นคง แม้เจอพิษโควิด เล็งจ่ายปันผลอีกหุ้นละ 1.80 บาท รวมทั้งปี 63 เป็นหุ้นละ 3 บาท

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2563 มีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทฯ จำนวน 6,669 ล้านบาท พร้อมมีมติเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท

ห้างเซ็นทรัล จับมือ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย (ITA) เตรียมจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน “Dolce Italia”

ห้างเซ็นทรัล จับมือ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย (ITA) เตรียมจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน “Dolce Italia” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564