กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา จ.ยะลา ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ กับผลงาน “ต้นแบบการพัฒนาเด็กพิเศษ ELS Model (Empowerment of Life Skills) ”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา กับผลงาน “ต้นแบบการพัฒนาเด็กพิเศษ ELS Model (Empowerment of Life Skills) ” ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงาน ภาครัฐทั้งปวง สามารถพัฒนาคุณภาพการบริการ และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วโปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนและความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการให้บริการเด็กและเยาวชนชายที่มีอายุระหว่าง 7 – 18 ปี ตามภารกิจการให้บริการ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการสวัสดิการสังคมให้ตรงกับสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย จากแนวคิดที่ว่า “คนทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้” ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมมาจากแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) โดยกำหนด 10 ขั้นบันได ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า ELS Model (Empowerment of Life Skills) สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ไม่สูญเสียโอกาส อีกทั้งไม่เป็นการเพิ่มปมปัญหาภายในใจของกลุ่มเป้าหมาย สามารถลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ ฯ ได้รับจากโครงการ “ต้นแบบการพัฒนาเด็กพิเศษ ELS Model” มีดังนี้ 1. เด็กกลุ่มพิเศษไม่ต้องถูกส่งไปยังหน่วยงานอื่น และได้รับบริการตามคุณลักษณะที่เป็น 2. เด็กได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา และได้กลับเข้าไปเรียนตามปกติ 3. เด็กแสดงพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น เป็นที่ยอมรับของสังคม 4. เด็กเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง 5. เด็กได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละคน มีทักษะการประกอบอาชีพ 6. ลดผลกระทบทางด้านจิตใจ จากการส่งต่อไปยังสถานรองรับอื่น 7. เด็กสามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อกลับคืนสู่สังคม

“ต้นแบบการพัฒนาเด็กพิเศษ ELS Model” สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ ในมิติสังคม เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีข้อมูลยืนยันจากทั่วโลกว่า การศึกษานั้นเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และรูปแบบการศึกษาของไทยนั้นมีด้วยกัน 3 แบบ กล่าวคือ 1) การศึกษาในระบบ 2) การศึกษานอกระบบ และ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ การจัดรูปแบบการศึกษาแต่ละแบบนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาพแวดล้อม บริบทของสังคมแต่ละพื้นที่ โดยหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ให้ความสำคัญและสนับสนุนในคนทุกคนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้พื้นฐานข้อจำกัดของแต่ละคน จึงถือได้ว่ารูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคม ELS Model เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย อีกทางเลือกหนึ่งของเด็กทุกคนในสถานรองรับ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา มีแนวคิดวางแผนขยายผลรูปแบบของการบริการไปยังหน่วยงานอื่น โดยเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ​pimรองรับอื่น ๆ เพื่อลดปัญหาการส่งต่อเด็กในความอุปการะไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กสูงสุด โดยคำนึงถึงเด็กเป็นศูนย์กลางของการจัดบริการ การเตรียมความพร้อมครอบครัว ชุมชน ให้เกิดความเข้าใจถึงคุณลักษณะของเด็ก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเด็กให้มีที่ยืนในสังคม เมื่อเด็กกลับคืนสู่สังคม นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย

………………………………………………………………….

“นาย-แม็ค-ปั้นจั่น-ปาริธ” 4 พระเอกประชันความหล่อ “สร้อยสะบันงา” ฟาดต่อเนื่อง แบบไม่เกรงใจแฟนคลับ

งานนี้เหล่าแฟนคลับเตรียมดมยาดมกันไว้ได้เลยเมื่อผู้จัดฯ นก...

“เกรท – แยม” จับคู่สร้างเคมีใหม่ โชว์คิวบู๊ส่งมุกโบ๊ะบ๊ะ!!

ในละครบำบัดความเครียดแห่งปี “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า”​เตรียมตัวพบกับละครใหม่ช่อง 3 ที่พร้อมบำบัดความเครียดให้แฟน ๆ ได้อารมณ์ดีอย่าง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ละครแนวดราม่า แอคชั่น คอมเมดี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับมาดกวน “คุ้ย...

“เกมรักสลับมิติ” Switch On ช่อง 3 ตอนที่ 17 ฉากเบื้องหลัง อคินบาดเจ็บและความรักของนิสาช่างแสนอบอุ่น

ซีรีส์ Sci-fi “เกมรักสลับมิติ” Switch On เข้มงวดเข้ามาทุกที ตอนนี้ The Sun ร้ายขึ้น และอคินก็น่าสงสารมากขึ้นเพราะถ้า The Sun บาดเจ็บ ตัวอคินก็จะบาดเจ็บด้วย สำหรับตอนที่ 17...

“เปิดกองวิก 3” ชวนแก๊ง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” นั่งเมาท์เบื้องหลังกว่าจะเป็นละครบู๊ปนฮา

​สายบู๊คอมเมดี้เตรียมอมยิ้มกรุ้มกริ่มกับ “ละครบำบัดความคเรียดแห่งปี” ของช่อง 3 “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ที่กำลังจะได้ลงจอในเร็ว ๆ นี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับฝีมือดี “คุ้ย ทวีวัฒน์” เรื่องนี้ได้พระนางเคมีใหม่...

คอตโต้เปิดโมเดลพื้นที่ความสุข เจาะลึกไลฟ์สไตล์ แนวใหม่ผู้บริโภค ปี 2022

คอตโต้ ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ กระเบื้องชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล...

THE NEXT CREATORS ประกาศผู้ชนะคนแรกของประเทศไทย

ปิดฉากรายการอย่างสร้างสรรค์ เตรียมนำผลงานต่อยอดบนเวทีธุรกิจกับแบรนด์ระดับโลก พร้อมเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาครีเอเตอร์หน้าใหม่ ยกระดับสู่ตลาดสากล LINE ประเทศไทย อวดความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่สู่อาชีพครีเอเตอร์ผ่านรายการเรียลลิตี้ THE NEXT...