BRI ยืนหนึ่ง “ตลาดอาหารสัตว์ – อาหารเสริมสำหรับปศุสัตว์” พร้อมลุยตลาดไทยเต็มสูบ ชูกลยุทธ์เสริมสร้างความรู้ด้านอาหารสัตว์ – ทำวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ

“BRI” (BIORESOURCE INTERNATIONAL, INC.) แบรนด์สารเสริมในอาหารสัตว์สำหรับปศุสัตว์จากประเทศสหรัฐอเมริกา บุกตลาดไทยหลังเชื่อมั่นศักยภาพปศุสัตว์ไทยเติบโต ดึงกลยุทธ์เสริมสร้างความรู้ด้านอาหารและสร้างงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการเป็นแกนนำ ช่วยให้สามารถเลือกอาหารและอาหารเสริมที่เหมาะสมกับสัตว์ เพื่อการเติบโตและให้มีผลผลิตที่ยั่งยืน

Mr. Flemming Mahs, President Animal Health & Nutrition บริษัท BIORESOURCE INTERNATIONAL, INC. (BRI) กล่าวว่า BRI เป็นผู้คิดค้นพัฒนา ผลิตและส่งออกสารเสริมอาหารสัตว์ชั้นนำของโลก โดยบริษัทแม่ตั้งอยู่ใน Research Triangle Park รัฐนอร์ธแคโรไลนา ซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีชีวภาพที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ของ BRI ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด มีการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลในการคิดค้น พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์ในลำไส้ของสัตว์ปีก สุกร และสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้และการดูดซึม ส่งผลในเรื่องการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเจ็บป่วย และเพิ่มผลกำไรสูงสุดในแบบยั่งยืน

สำหรับตลาดอาหารปศุสัตว์ไทยปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 11% หรือ 11,641 ล้านบาท ทำให้ตลาดมีมูลค่า 258,661 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในภาพรวมของโลกมีการคลี่คลาย เกือบทุกประเทศทั่วโลกมีการเปิดประเทศเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้เศรษฐกิจและการค้าโลกกลับมาฟื้นตัว เป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารของไทยขยายตัวตามไปด้วย

“มีการคาดการณ์ว่าปี 2566 ตลาดส่งออกสินค้าปศุสัตว์จะส่งออกประมาณ 300,000 ล้านบาท ส่งผลให้ฟาร์มปศุสัตว์มีโอกาสเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการปศุสัตว์ของไทยได้ขยายโอกาสทั้งในประเทศและตลาดโลก ปัจจุบันไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เป็นอันดับ 4 ของโลก ขณะที่ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกยังคงเป็นของบราซิล”

จากการมองเห็นโอกาสของการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ BRI ได้นำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายในไทย 3 แบรนด์ โดยแบรนด์เรือธงสำคัญ คือ เอ็นซาโปร (Enzapro) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์เสริมกัน หรือ Zymbiotic ซึ่งประกอบด้วย Enzyme Prebiotic และ Probiotic ซึ่งเอ็นซาโปร จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบลำไส้สัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการย่อย เพิ่มความสมดุลของลำไส้ ลดการก่อโรคของแบคทีเรียที่จะทำให้เกิดความเสียหายในลำไส้ ซึ่งเอ็นซาโปร สามารถส่งเสริมสมรรถภาพทางเดินอาหารของไก่ ปลา หมู เอ็นซาโปรเป็นสารธรรมชาติที่ได้จากการหมักจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษ ที่สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตได้ดี โดยที่ไม่ต้องใช้สารเร่งโตเป็นตัวช่วย ที่สำคัญ เอ็นซาโปรไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ จึงไม่นำไปสู่ปัญหาของการดื้อยาทั้งในคนและในสัตว์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในเวลานี้”

Mr. Flemming Mahs กล่าวต่อว่า สายพันธุ์ไก่มีการพัฒนาทุกปีให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาน้อยลง ปัจจุบันเราสามารถเลี้ยงไก่ให้มีน้ำหนัก 2.2-2.4 กิโลกรัมภายในเวลาไม่ถึง 40 วัน และการใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) และยาปฏิชีวนะที่มีผลกระตุ้นการเจริญเติบโต (Antibiotic Growth Promotor – AGP) ที่ยังคงมีการใช้กันแพร่หลายในเอเชีย ส่งผลทำให้เกิดการดื้อยาในคน มีรายงานจากโรงพยาบาลศิริราช พบการเสียชีวิตจากผู้ป่วยที่มียีนส์ดื้อยากว่าสามหมื่นคนต่อปี ส่งผลทำให้ผู้บริโภคตื่นตัวและเรียกร้องให้ผู้ผลิตเนื้อหมูหรือไก่ ให้ลดหรือยกเลิกการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง ปัจจุบันทางยุโรปมีการเลิกใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์มานานกว่าสิบปีแล้ว ดังนั้น การใช้สารเสริมที่มาจากธรรมชาติจึงเป็นที่ยอมรับและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ผลิตเนื้อสัตว์

การเลี้ยงไก่แบบอุตสาหกรรม ในหนึ่งเล้าจะเลี้ยงประมาณ 20,000 ตัว หากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดีพอ ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาและโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหารที่มาจากการติดเซื้อแบคทีเรีย อี โคไล (E. Coli) ซัลโมเนลลา (Salmonella spp) คลอสทริเดียม (Clostridium) ได้ ซึ่งแบคทีเรียก่อโรคเหล่านี้ทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องประสิทธิภาพการเลี้ยง เสี่ยงต่อการปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ และส่งผลต่อความเจ็บป่วยของผู้บริโภค ซึ่งประเทศที่ผลิตเนื้อไก่เพื่อการส่งออก จะต้องมีการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะ เชื้อซัลโมเนลลา และต้องปลอดการปนเปื้อนจึงจะสามารถส่งออกได้ สำหรับแผนการทำตลาดของ เอ็นซาโปร ในประเทศไทย คือการสร้างความเข้าใจในเรื่องการลด/หยุดใช้ยาปฏิชีวนะ การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการทำวิจัยร่วมกับผู้ผลิต เพื่อหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างผลกำไรให้ฟาร์มอย่างยั่งยืน

“ตลาดไทยเป็นตลาดที่น่าสนใจ คนไทยทำปศุสัตว์จำนวนมากและไทยมีความสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก ทำให้เนื้อไก่ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสด เนื้อแปรรูป เนื้อแช่แข็ง ฯลฯ เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้เชื่อมั่นว่าการบุกตลาดไทยครั้งนี้ของ BRI จะสามารถสร้างความยั่งยืนในแง่ของความปลอดภัยในด้านอาหาร และสามารถเติบโตไปกับคู่ค้าได้”

Mr. Flemming Mahs กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเลือกใช้สารเสริมว่า ปัจจุบันสารเสริมทั่วโลกมีอยู่หลายร้อยชนิด ในประเทศไทยเองมีสารเสริมจำหน่ายอยู่กว่า 300 ชนิด ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องรู้และเข้าใจก่อนว่าสารเสริมแต่ละชนิดทำงานอย่างไร ส่งผลต่อการเลี้ยงและการเจริญเติบโตของสัตว์อย่างไร และควรเลือกซื้อจากบริษัทที่ให้คำแนะนำ เช่น สารเสริมต้องใช้กับสัตว์อายุเท่าไหร่ ต้องใช้ร่วมกับอะไร ที่สำคัญต้องมี KPI ในการวัดประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมีงานวิจัยหรือการใช้งานจริงด้วย

ปิดฉากอย่างสวยงาม “การแข่งขันกอล์ฟ มายโอโซนกอล์ฟคลับเขาใหญ่ครั้งที่๑๗”  

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรายได้สมทบทุนถวายเป็นพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  จัดโดยสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟ นุศา มาย โอโซน กอล์ฟ คลับ เขาใหญ่ 

คอตโต้ อัดนวัตกรรมใส่กระเบื้องยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง 90%การันตีด้วยมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก ตอบรับกระแสเทรนด์คนรักสุขภาพตามแนวชีวิตวิถีใหม่

กระเบื้องคอตโต้ (COTTO) ผู้นำเทรนด์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มาพร้อมโซลูชั่น ภายใต้ SCG Decor พร้อมรุกตลาดกระเบื้องเพื่อคุณภาพชีวิต พร้อมส่งกระเบื้องยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ( Hygienic Tile : Antivirus & Antibacterial )...

ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเปิดเกมส์รุกทีมตลาดOnlineปี2567

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ให้ข่าวว่า ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเปิดเกมส์รุกทีมตลาดOnline จัดประชุมทีมงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมน้องสุขใจ ททท.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยทีมงาน ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก

บมจ. เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทยมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2023เชิดชูเอสเอ็มอีที่มีการดำเนินธุรกิจดีเยี่ยม

นิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2023” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่...

รู้จักประเภทของรถ EV ช้อปดอกไม้ถ่ายรูปพิกัดฮอต ภาคต่อปฏิบัติการกำจัดวายร้ายวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน นี้ทาง ช่อง3

รายการ Digital Thailand พาทุกคนทำความรู้จักประเภทของรถ EV หรือยานยนต์ไฟฟ้า เพราะคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เพราะเห็นได้เยอะบนถนน แต่รู้ไหมว่ารถสาธารณะที่เราเห็นๆกัน บางส่วนก็เป็นรถ EV แล้วนะ แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายประเภท สัปดาห์นี้ ดร.เอิ้น ปานระพี จึงจะชวนทุกคนไปพูดคุยกับ...