นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023”“รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566”

    นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2023” รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค เพื่อนำมาวิจัย วิเคราะห์ สินค้าที่ประสบความสำเร็จในตลาด และเข้าสู่ขั้นต้อนการคัดเลือกจากผู้บริโภค โดยสุดยอดสินค้าแห่งปี 2566 ครั้งนี้ รวม 37 รางวัล ใน 9 ประเภทสินค้าและบริการ ซึ่งพิธีมอบรางวัล ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา 


    นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นนิตยสารด้านธุรกิจที่นำเสนอเนื้อหาเจาะลึกข่าวสาร บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การตลาด และแนวทางการบริหารจัดการของผู้บริหารองค์กรธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงมากมาย และพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง สินค้าและบริการใดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคก็พร้อมที่จะสนับสนุนสินค้าและบริการเหล่านั้น จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำตลาดในสินค้าและบริการนั้น ๆ 

    “Business+ ในฐานะสื่อด้านธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นวิทยาลัยการจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพสูง มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในสายงานบริหารจัดการภาคธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 หรือ BUSINESS+ PRODUCT OF THE EYAR 2023 ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้แทนสินค้าหรือบริการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2566 โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจจะสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม, ความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนความสามารถอันโดดเด่นของสินค้าและบริการที่ดีแบบเหนือความคาดหมาย และท้ายที่สุดการมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023 จึงเป็นดั่งเครื่องหมายแห่งความสำเร็จด้านการพัฒนาสินค้าและด้านการตลาดของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง”

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร ผู้ช่วยคณบดีงานวิชาการและหัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “จากความผันผวนและไม่แน่นอนของปัจจัยแวดล้อม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่า องค์กรธุรกิจล้วนต้องมีการปรับตัว ทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์และบริการ ต้องมุ่งสร้างความแตกต่าง ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคและลูกค้าเพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับของแบรนด์ต่อไป ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีส่วนร่วมกับ สื่อชั้นนำด้านธุรกิจอย่าง นิตยสาร Business+ ในการร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เราได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหลายกิจการเพื่อพูดคุยสัมภาษณ์ถึงคุณสมบัติและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทำการสำรวจเชิงปริมาณ จนเป็นที่มาของผลการตัดสินรางวัล Product of the Year 2023 นี้ สุดท้ายสิ่งที่เราเชื่อมั่นมาตลอด หาก “แบรนด์” มุ่งถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ แบรนด์และผลิตภัณฑ์นั้น จะสามารถครองใจผู้บริโภคอย่างยาวนานและยั่งยืนได้แน่นอนครับ” 

รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023” จัดมอบรางวัลจำนวน 37 รางวัลใน 9 หมวดอุตสาหกรรม โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1) กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน-เครื่องใช้ไฟฟ้า

 1. ผลิตภัณฑ์เก้าอี้เพื่อสุขภาพ ได้แก่ เก้าอี้เพื่อสุขภาพ WORKSCAPE รุ่น STELLA โดย บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด
 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น ได้แก่ เครื่องดูดฝุ่น Dyson V12s Detect Slim Submarine โดย Dyson
 3. ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ ได้แก่ หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ ECOVACS รุ่น X2 OMNI โดย บริษัท ซิงค์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล

 1. ผลิตภัณฑ์การให้ความรู้ทางเทคโนโลยี ได้แก่ Best Tech Info Sharing โดย บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
 2. ผลิตภัณฑ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ได้แก่ WD_BLACK™ P40 Game Drive SSD โดย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย

 1. ผลิตภัณฑ์บริการด้านการประกันภัย ได้แก่ TIP SMART ASSIST โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ได้แก่ ประกันชีวิตควบการลงทุน AIA Vitality Unit Linked โดย เอไอเอ ประเทศไทย
 3. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า โดย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 5. ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงได้แก่ ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง My Health Plus Double Careโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 6. ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเหมาจ่ายระดับพรีเมี่ยม ได้แก่ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายระดับพรีเมี่ยม Elite Health Plusโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์-พลังงานและน้ำมัน

 1. ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ได้แก่ น้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ Bangchak Hi Premium 97 โดยบริษัท บางจาก
  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2. ผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ได้แก่ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ SUPER Hi-Kool BEYOND CERAMIC โดย บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด
 3. ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ได้แก่ ยางรถยนต์ MICHELIN PRIMACY 4 โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
 4. ผลิตภัณฑ์รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ HINO MY23 โดย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 5. ผลิตภัณฑ์รถบรรทุกไฟฟ้า ได้แก่ รถบรรทุกไฟฟ้า รุ่น FOTON TM iBlue 45 โดย บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
 6. ผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์รถยนต์ครอสโอเวอร์เอสยูวี NEW MAZDA CX-3 โดย บริษัท มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จำกัด
 7. ผลิตภัณฑ์รถยนต์ปิกอัพ ได้แก่ รถยนต์ปิกอัพ ISUZU D-MAXโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 8. ผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ MG4 ELECTRIC โดน บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

5) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์

 1. ผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียม ได้แก่ The Tree Pattanakarn-Ekkamai โดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 2. ผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยว ได้แก่ บ้านเดี่ยว แบรนด์ The City โดย บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 3. ผลิตภัณฑ์ สีทาเหล็ก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สีทาเหล็ก Beger Shield GRIPTECH 2 IN 1 โดย บริษัท เบเยอร์ จำกัด
 4. ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง ได้แก่ กระเบื้องฟอกอากาศ COTTO AIR ION TILES โดย บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
 5. ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ได้แก่ สุขภัณฑ์อัตโนมัติ COTTO รุ่น VIZIO โดย บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
  6) กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม
 6. ผลิตภัณฑ์แชมพูดูแลเส้นผม ได้แก่ Havilah Strong and healthy hair shampoo โดย บริษัท ผิง อัน เทรดดิ้ง จำกัด
 7. ผลิตภัณฑ์สบู่แก้ฝ้า ได้แก่ สบู่แก้ฝ้า Y8 โดย บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 8. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ปลูกผม ได้แก่ สเปรย์ปลูกผม Dr.Jel Hair Tonic Spray โดย บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด
 9. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินน์ นัตโตะ โดย บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด
 10. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทคอลลาเจน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทคอลลาเจน ภายใต้แบรนด์ อมาโด้ บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด
 11. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรได้แก่ เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โพชงพลัส โดย พีไฟว์กรุ๊ป

7) กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค-บริโภค

 1. ผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟและร้านกาแฟ ได้แก่ กาแฟพันธุ์ไทย โดยบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ในเครือบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 2. ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำดื่ม ได้แก่ น้ำดื่มสิงห์ โดย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 3. ผลิตภัณฑ์ประเภทปลากระป๋อง ได้แก่ ทูน่าพลัส คอลลาเจน โดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

8) กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ

 1. ประเภทการท่องเที่ยวและสันทนาการ ได้แก่ ริเวอร์เดล มารีน่า ธุรกิจในเครือ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 2. ประเภทโรงภาพยนตร์ ได้แก่ โรงภาพยนต์ Major Cineplex โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

9) กลุ่มบริการ

 1. ประเภทการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ J&T Express โดย บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
 2. บริการสุขภาพและความงาม ได้แก่ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โดยบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

เอสซีจี เซรามิกส์ตอกย้ำผู้นำกระเบื้องตกแต่ง คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและ ESG จาก Thailand Corporate Excellence Awards 2023 

นายนำพล มลิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบ 2 รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า-การบริการ Thailand Corporate Excellence Awards 2023  จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย...

WorldFirstประกาศแผนการเปิดตัวบริการWorld Account ในประเทศไทยและตลาดอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ขยายโซลูชันการเงินดิจิทัลอีคอมเมิร์ซสำหรับเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2566 – 2567 ให้สามารถเชื่อมต่อและเติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซระดับโลกได้มากขึ้น ด้วยบริการชำระเงินและบริการทางการเงินข้ามพรมแดนที่ปลอดภัย, รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ • ลูกค้าเอสเอ็มอีในสิงคโปร์ของ WorldFirst รายงานว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี 2566 มียอดขายสินค้าออนไลน์รวมต่อเดือน(GMV) สูงขึ้นถึง 70% คลารา ชิ ซีอีโอของ WorldFirst ประกาศแผนการเปิดตัวบริการ World Account ในประเทศไทยและตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเทพฯ - 6 ธันวาคม 2566 - WorldFirst แพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลและบริการทางการเงินสำหรับเอสเอ็มอีที่ทำการค้าระหว่างประเทศ ได้ประกาศแผนการเปิดตัวโซลูชันการเงินดิจิทัลสำหรับอีคอมเมิร์ซในตลาดใหม่ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2566 และ 2567 โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้ขายออนไลน์ให้เติบโตผ่านบริการชำระเงินและบริการทางการเงินข้ามพรมแดนที่ปลอดภัย รวดเร็ว...

LINE ดูดวง ชวนบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม ได้บุญ พร้อมลดหย่อนภาษีได้

มีผู้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภาษี และความตาย….อย่างหลัง คงเป็นจริงดังว่า แต่สำหรับภาษี ถึงจะเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็หาทางลดหย่อนกันได้นะ และนี่ก็ปลายปีกันแล้ว ใครที่มีรายได้ และหาช่องทางลดหย่อนภาษีอยู่ เชิญทางนี้เลย!! หากคุณเป็นผู้มีรายได้...

ผู้บริโภคไทยให้ความสำคัญต่อการบริการที่ดีเยี่ยมมากกว่าราคาQualtrics เผยให้เห็นถึงแนวโน้มการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในปี 2567

เมื่อ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และมีความสำคัญอย่างมากในการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์, คุณภาพของสินค้าจึงมีความสำคัญมากกว่าราคา บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภค ผลการวิจัยล่าสุดที่เผยแพร่ โดย Qualtrics เปิดเผยว่า ในประเทศไทยผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมมากกว่าเรื่องราคา

บริษัท โคเวอร์แมท เซ็น MOU กับ ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) ขยายธุรกิจกลุ่ม Healthcare เสริมทัพกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ด้านทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ แบบครบวงจร

บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด ผู้นำตลาดด้านอุตสาหกรรมสีเขียวรักษ์โลก และสินค้ากลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบสิ้นเปลือง นำโดย คุณณัฐวุฒิ เลิศรัตน์เดชากุล ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการฝ่ายบริหาร (ที่ 3 จากขวา) และคุณ Vikas Mittal (กรรมการผู้จัดการ (Thailand,...

ฮีโน่ รับมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023“ด้านยานยนต์ ประเภทรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ HINO MY23”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มิสเตอร์ เคน อิวาโมโต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบรางวัล Business+ Product of...