เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 Kincentric Thailand Best Employers Grand Opening Event 2023


คินเซนทริค (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (Kincentric Thailand Best Employers 2023)

กรุงเทพมหานครฯ , ประเทศไทย – 21 กุมภาพันธ์ 2566 คินเซนทริค (ประเทศไทย) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกันประกาศเปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ที่เป็นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และมีการจัดประกวดโครงการดังกล่าวทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและแอฟริกาใต้สะฮารา ในปีนี้ทางบริษัทได้มีการจัดประกวดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 23 โดยคินเซนทริคเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากลในประเทศไทยที่เชี่ยวชาญในสาขาบริหารธุรกิจ และบริหารทรัพยากรบุคคล

โดยมี ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ คินเซนทริค (ประเทศไทย) กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงความสำคัญในการผลักดันองค์กรชั้นนำของประเทศไทยในการยกระดับการสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน (Employee eXperience) เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานทุกคนผู้เป็นหัวใจหลักในขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ ไม่เพียงเท่านั้น ความคล่องตัวในการปรับตัวอย่างรวดเร็วขององค์กรและแผนการบริหารจัดการบุคลากรจึงยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ การนำพาองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤติและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ต่างขึ้นอยู่กับขีดความสามารถและวิสัยทัศน์ของผู้นำที่มีต่อธุรกิจ องค์กร และการจัดการคนด้วยเช่นกัน

คุณนภัส ศิริวรางกูร พาร์ทเนอร์ คินเซนทริค (ประเทศไทย) ได้แชร์ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจจากผลสำรวจสุดยอดนายจ้างดีเด่นในปีที่ผ่านมา จากการเก็บข้อมูลของทางคินเซนทริคกว่า 300 องค์กร พบว่า ระดับความผูกพันขององค์กรทั่วไปในประเทศไทยอยู่ที่ 71% ในขณะที่กลุ่มองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นของประเทศไทยมีระดับความผูกพันอยู่ที่ 84% โดยในหลายองค์กรมีประเด็นที่ควรมุ่งเน้นพัฒนาคล้ายกัน คือ การมีผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและให้ทิศทางที่ชัดเจนแก่พนักงาน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับพนักงานในแง่ของความต้องการพื้นฐาน ความมั่นคงในงาน และการพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดการทำงาน

โดยในปีที่ผ่านมา เราได้รับการตอบรับอย่างดี จากการมีผู้เข้าร่วมโครงการ 96 องค์กร และทางคินเซนทริค (ประเทศไทย) ตั้งเป้าว่าจะมีองค์กรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 บริษัทในปีนี้ ทั้งนี้ องค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Branding จากระบบและกระบวนการคัดเลือกที่มีมาตรฐานและเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีสำหรับค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ซึ่งเป็นการการันตีว่า รางวัลนี้มีนัยสำคัญอย่างมากและเป็นเกียรติประวัติสำหรับองค์กรที่ได้รับ อีกหนึ่งประโยชน์ที่สำคัญคือองค์กรที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลว่า พนักงานรู้สึกอย่างไรกับองค์กร กระบวนการและขั้นตอนการทำงานด้านบุคลากรนั้นเป็นอย่างไร และผลลัพธ์จากข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับมุมมองหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรอย่างไร สิ่งนี้ช่วยปูทางให้เห็นภาพชัดเจนว่าหากต้องการเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นนั้นต้องให้ความสำคัญในเรื่องใด

พิธีมอบรางวัลในปีที่แล้ว ทางคินเซนทริคได้ฉลองครบรอบ 20 ปี ของโครงการ Best Employers ในประเทศไทย และได้เปิดตัว Hall of Fame Awards ซึ่งเป็นรางวัลแก่บริษัทที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นที่ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี โดยจัดให้มีกิจกรรมช่วงบ่ายของงานให้เป็นเสวนาเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้บริษัทต่าง ๆ ได้เรียนรู้จาก Best Employers สิ่งนี้ช่วยปูทางให้กับโครงการในปีนี้

ภายในงานวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เอียน เฟนวิค (Prof. Dr. Ian Fenwick) ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกล่าวเปิดงานพร้อมเล่าถึงเทรนด์ธุรกิจที่สำคัญและน่าจับตามองในปี 2566 และผลลัพธ์ที่มีต่อวิถีการทำงานของผู้คน ในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ทำให้เกิดการตอบสนอง เช่น ความหวาดกลัวจากความไม่เข้าใจ รวมไปถึงการมองว่าเป็นเพียงกระแสชั่วคราวด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราควรทำคือ “Inspire – Connect – Transform” ไปพร้อมกับเทคโนโลยี นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง มีประเด็นที่สำคัญ คือ เรื่องสุขภาวะ (Well-being) การยอมรับความหลากหลาย (Diversity and Inclusion) และประเด็นการประยุกต์ใช้โลกเสมือนจริง (Virtual Reality)

คุณนลิน เตชะสกุลสิน ที่ปรึกษา คินเซนทริค (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการเสวนาพร้อมผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นผู้นำด้านบุคลากร (CHROs) จากองค์กรชั้นนำสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 และผู้นำในการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Tech Enabler) ได้แก่ คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย ดาร์วินบอกซ์, คุณนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และคุณธนยศ ครุฑระเบียบ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ในหัวข้อ “Leveraging Technology to Enhance Employee eXperience”

คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย ดาร์วินบอกซ์ กล่าวว่า การสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน (Employee eXperience) เป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์กรในปัจจุบันควรให้ความสำคัญ เพื่อจูงใจให้พนักงานได้รับประสบการณ์ที่ดีและผูกพันกับองค์กร ซึ่งเป็นที่มาของ Productivity ในการทำงาน และเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จให้กับองค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารควรทราบถึงปัญหาที่แท้จริงและผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างชัดเจน เพื่อนำมาออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการให้ตรงความต้องการของพนักงาน ซึ่งเราสามารถจัดหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนได้ไม่ยาก และข้อมูลบนคลาวด์ยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ

คุณนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า การสร้างประสบการณ์ที่ดีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่จะทำอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ในระดับปัจเจกบุคคลได้ตรงจุด เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละคนต่างกัน ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ขณะที่พนักงานยังต้องการประสบการณ์ที่ดีและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน (Flexperience) การบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพมีเรื่องข้อมูลของพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องรู้จักพนักงานอย่างลึกซึ้ง เพื่อออกแบบแรงจูงใจให้พนักงานรู้สึกประทับใจกับองค์กรและรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์มากกว่าความรู้สึก

คุณธนยศ ครุฑระเบียบ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซนทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญอย่างมากในโลกธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้งช่องทางขายผ่านโลกออนไลน์ และออฟไลน์ ในด้านการบริหารงานบุคคล เทคโนโลยีก็สามารถช่วยลดงาน HR Operation เพื่อให้มีเวลาไปทำงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น อย่างไรก็ตามความต้องการของคนมีความหลากหลายไม่เหมือนกัน องค์กรจะออกแบบแรงจูงใจอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ การสื่อสารกันภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เป้าหมายขององค์กรและพนักงานสอดคล้องกัน

คุณชัชพล ยังวิริยะกุล ผู้อำนวยการ คินเซนทริค (ประเทศไทย) ได้ดำเนินรายการในการเสวนากับผู้นำองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ได้แก่ คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด ร่วมกับ คุณปอลิน ปอแก้ว ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Engaging Leaders that Accelerate Talent for Tomorrow”

คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า การทำความเข้าใจกับพนักงานในองค์กรระดับหมื่นคนขึ้นไปต้องมีวิธีการ สำหรับกฟผ. ใช้ระบบการสื่อสารภายในเพื่อทำความเข้าใจถึงค่านิยมขององค์กร คุณค่าที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในองค์กร เพื่อลดแรงเสียดทานที่อาจเกิดขึ้น และ อธิบายถึงแรงจูงใจต่าง ๆ ทำให้ปัญหาที่เคยมีมาลดน้อยลง ปัจจุบันกฟผ. และพนักงานมีความเข้าใจกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ทำความรู้จักกัน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานหรือทำให้สามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น

คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด กล่าวว่า การทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรมีหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งเรื่องของการทำกิจกรรม CSR ในทุกปี พูดคุยกันอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนทุกข์และสุขร่วมกัน ขณะที่องค์กรยังให้ความสำคัญเรื่อง Upskill และ Reskill ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่ม Productivity นวัตกรรมในองค์กร นอกเหนือจากเรื่อง KPI อย่างเดียว ซึ่งส่งเสริมให้องค์กรขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างยั่งยืน

คุณปอลิน ปอแก้ว ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2565 กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ ผู้บริหารองค์กรจะต้องรู้เป้าหมาย สามารถเห็นภาพอนาคตและทิศทางที่จะก้าวไปขององค์กรได้อย่างชัดเจน ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับพนักงาน นอกจากนี้ ไม่ใช่แค่กลุ่มผู้บริหารที่ต้องมีพฤติกรรมทุ่มเทแรงใจในการทำงาน (Strive) แต่องค์กรต้องส่งเสริมพฤติกรรมดังกล่าวให้มาถึงระดับพนักงานและระดับหัวหน้างานด้วย โดยเฉพาะหัวหน้างานที่จำเป็นต้องสร้างและพัฒนาหัวหน้าในระดับหน่วยงานย่อย เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งหรือผู้นำองค์กรในอนาคต

คุณปรียา สิงห์นฤหล้า ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงรายละเอียดว่า การค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น เป็นการสำรวจผ่านเครื่องมือและกระบวนการมาตรฐานในระดับโลก ผ่านการเก็บข้อมูลจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ 1) การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานใน 4 มิติหลัก ได้แก่ ความผูกพันของพนักงาน (Employee Opinion Survey) ความคล่องตัวขององค์กร (Agility) ผู้นำองค์กร (Engaging Leader) และการบริหารทรัพยากรบุคคล (Talent Focus) 2) การประเมินประสิทธิภาพของงานทรัพยากรบุคคลผ่านเครื่องมือ People Practices Index และ 3) การสำรวจมุมมองของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรด้านกลยุทธ์องค์กร และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ทั้งนี้ในขั้นสุดท้ายจะมีการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลว่าสะท้อนถึงความเป็นจริงภายในองค์กรหรือไม่จากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ

สำหรับปีนี้ ทางคินเซนทริคมีการมอบรางวัลใหม่คือ Engaging Leader ให้กับองค์กรที่มีผู้นำองค์กรที่โดดเด่น ผ่านการพิจารณาด้วย SPARK Model ที่เป็นเอกลักษณ์ของคินเซนทริค สำหรับองค์กรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ในปีที่ผ่านมา คินเซนทริคได้มอบรางวัลให้แก่สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทั้งสิ้น 11 องค์กร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. บริษัท บีทูเอส จำกัด
 2. บริษัท บีไอจี จำกัด
 3. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 4. บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
 5. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 7. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 8. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
 9. บริษัท เมอส์ก ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เมอส์ก โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สยาม ชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด
 10. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย จำกัด

นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวโครงการใหม่ “Learn from the Best program” สำหรับองค์กรที่ต้องการเรียนรู้และศึกษารูปแบบในการดูแลพนักงานของกลุ่มองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย หลักสูตรนี้เน้นการเตรียมผู้นำให้พร้อมสู่การขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งท่านจะได้พบกับสุดยอดผู้บริหารองค์กร มากกว่า 20 องค์กร กับ 10 สัปดาห์สุดเข้มข้น ผ่านการพูดคุย เวิร์คช็อป ศึกษาดูงานในสถานที่จริง และแชร์เคล็ดไม่ลับในการผลักดันทรัพยากรบุคคล

#

Kincentric Media Contact
Pisit Hansaphiboon, Marketing Lead
Pisit.Hansaphiboon@kincentric.com
Tel. 087-840-8047
For more information, please visit
https://www.kincentric.com/, https://www.facebook.com/kincentricthailand/

เกี่ยวกับ ศศินทร์ (Sasin School of Management)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Sasin School of Management เป็นสถาบันสอนบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นในภายใต้ความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kellogg School of Management และ The Wharton School นอกจากนี้ ศศินทร์ยังเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับสากลจาก AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) และ EQUIS (European Quality Improvement System)
ศศินทร์ให้ความสำคัญกับความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และความยั่งยืน (Sustainability) และวางเป้าหมายของสถาบันในการสร้างแรงบันดาลใจ (inspire) เชื่อมต่อ (connect) และเปลี่ยนแปลง (transform) เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น ฉลาดขึ้น และยั่งยืนขึ้น (for a better, smarter, sustainable world) สร้างผู้บริหารที่จะสร้างอิมแพคเชิงบวกให้กับโลกนี้ได้อย่างยั่งยืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลหลักสูตร MBA, Executive MBA, DBA และหลักสูตรระยะสั้น กรุณาเยี่ยมชม https://sasin.edu/

เกี่ยวกับคินเซนทริค
คินเซนทริค เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพองค์กรและบุคลากร ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด มีการนำเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาใช้ เช่น Ai, Robot และ Digital Platform โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการ Transformation เพราะทุกคนคือคุณค่าขององค์กร

เว็บไซต์: https://www.kincentric.com/

เกี่ยวกับโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นปี 2566
โครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นของ คินเซนทริค เป็นเสมือนโครงการหลัก ที่ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความผูกพันของพนักงาน ประสิทธิภาพของผู้นำ ภาพลักษณ์องค์กร และวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานให้สูงขึ้น โดยโครงการนี้เป็นโครงการสำรวจนายจ้างที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ซึ่งครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง แบบสำรวจนี้ถูกยกขีดความสามารถด้วยเครื่องมือที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก คินเซนทริค ในการประเมินแบบ 3 ชั้น อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าเป็น บริการทางการเงิน อาหารและเครื่องดื่ม การบริการ เภสัชกรรม และอื่นๆ

ปีนี้เป็นปีที่ 23 ของโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่น ที่ดำเนินโครงการทั้งหมด 14 ตลาดใน ภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ตะวันออกกลาง นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือการสมัครเข้าร่วมโครงการและเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ contact.thailand@kincentric.com

เอสซีจี เซรามิกส์ตอกย้ำผู้นำกระเบื้องตกแต่ง คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและ ESG จาก Thailand Corporate Excellence Awards 2023 

นายนำพล มลิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบ 2 รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า-การบริการ Thailand Corporate Excellence Awards 2023  จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย...

WorldFirstประกาศแผนการเปิดตัวบริการWorld Account ในประเทศไทยและตลาดอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ขยายโซลูชันการเงินดิจิทัลอีคอมเมิร์ซสำหรับเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2566 – 2567 ให้สามารถเชื่อมต่อและเติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซระดับโลกได้มากขึ้น ด้วยบริการชำระเงินและบริการทางการเงินข้ามพรมแดนที่ปลอดภัย, รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ • ลูกค้าเอสเอ็มอีในสิงคโปร์ของ WorldFirst รายงานว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี 2566 มียอดขายสินค้าออนไลน์รวมต่อเดือน(GMV) สูงขึ้นถึง 70% คลารา ชิ ซีอีโอของ WorldFirst ประกาศแผนการเปิดตัวบริการ World Account ในประเทศไทยและตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเทพฯ - 6 ธันวาคม 2566 - WorldFirst แพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลและบริการทางการเงินสำหรับเอสเอ็มอีที่ทำการค้าระหว่างประเทศ ได้ประกาศแผนการเปิดตัวโซลูชันการเงินดิจิทัลสำหรับอีคอมเมิร์ซในตลาดใหม่ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2566 และ 2567 โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้ขายออนไลน์ให้เติบโตผ่านบริการชำระเงินและบริการทางการเงินข้ามพรมแดนที่ปลอดภัย รวดเร็ว...

LINE ดูดวง ชวนบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม ได้บุญ พร้อมลดหย่อนภาษีได้

มีผู้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภาษี และความตาย….อย่างหลัง คงเป็นจริงดังว่า แต่สำหรับภาษี ถึงจะเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็หาทางลดหย่อนกันได้นะ และนี่ก็ปลายปีกันแล้ว ใครที่มีรายได้ และหาช่องทางลดหย่อนภาษีอยู่ เชิญทางนี้เลย!! หากคุณเป็นผู้มีรายได้...

ผู้บริโภคไทยให้ความสำคัญต่อการบริการที่ดีเยี่ยมมากกว่าราคาQualtrics เผยให้เห็นถึงแนวโน้มการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในปี 2567

เมื่อ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และมีความสำคัญอย่างมากในการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์, คุณภาพของสินค้าจึงมีความสำคัญมากกว่าราคา บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภค ผลการวิจัยล่าสุดที่เผยแพร่ โดย Qualtrics เปิดเผยว่า ในประเทศไทยผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมมากกว่าเรื่องราคา

บริษัท โคเวอร์แมท เซ็น MOU กับ ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) ขยายธุรกิจกลุ่ม Healthcare เสริมทัพกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ด้านทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ แบบครบวงจร

บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด ผู้นำตลาดด้านอุตสาหกรรมสีเขียวรักษ์โลก และสินค้ากลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบสิ้นเปลือง นำโดย คุณณัฐวุฒิ เลิศรัตน์เดชากุล ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการฝ่ายบริหาร (ที่ 3 จากขวา) และคุณ Vikas Mittal (กรรมการผู้จัดการ (Thailand,...

ฮีโน่ รับมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023“ด้านยานยนต์ ประเภทรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ HINO MY23”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มิสเตอร์ เคน อิวาโมโต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบรางวัล Business+ Product of...