ระบบซัพพลายเชนยังคงป่วนต่อไป

บทความโดย นายเทอร์รี สมา, รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น, อินฟอร์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับเป็นห้วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับผู้ที่ทำงานในระบบซัพพลายเชน  ความสามารถในการปรับตัวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ยังต้องพึ่งพาทีมซัพพลายเชน เพื่อให้ผ่านพ้นภาวะชะงักงันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปให้ได้  ซึ่งผมยังมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดของสิ่งที่จะเกิดขึันในปี2566 

สำหรับแนวโน้ม 5 ประการที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจและผู้คนที่ทำงานด้านซัพพลายเชนในปี 

2566 มีดังนี้

1. แผนการด้านซัพพลายเชนจะเกิดข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติ

ความไม่แน่นอนและความผันผวน กอปรกับปัจจัยระดับท้องถิ่นและระดับโลกจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการด้านซัพพลายเชน  สำหรับปี 2566 นี้ ในระยะยาวอุปสงค์และอุปทานจะยังไม่ถึงระดับที่มั่นคงและยั่งยืน เนื่องจากแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจมหภาค  การวางแผนงานด้านซัพพลายเชนยังคงสำคัญต่อธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องกังวลกับการพยายามคาดการณ์อนาคตที่แม่นยำ แต่ต้องเน้นที่การวางแผนสำหรับสถานการณ์แบบ what-if ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจพร้อมปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ได้อย่างรวดเร็ว

2. ฤดูหนาวนี้จะแสนสาหัส

สงครามรัสเซียกับยูเครนกำลังส่งผลกระทบด้านพลังงานและอาหารทั่วโลก แต่ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาจะต้องเผชิญกับความท้าทายเป็นพิเศษ  แม้ว่าซัพพลายเชนทั่วโลกของเราจะได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยรักษาสมดุลของสินค้าที่ล้นตลาดและขาดแคลนในภูมิภาคแล้วก็ตาม แต่ผลกระทบทั่วโลกที่เกิดจากการหยุดชะงักของอุปสงค์ อุปทาน และการขนส่งสินค้าที่ไม่คาดคิดบ่อยครั้ง จะยังคงส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อ ความขาดแคลน และความกังวลใจ

3. แรงงานกลายเป็นตัวกระตุ้นสำคัญของปัญหาในระบบซัพพลายเชน

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เกิดความคิดเกี่ยวกับ essential workers หรือคนทำงานในกิจการที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันขึ้น เพื่ออธิบายถึงแรงงานบางส่วนที่ไม่สามารถทำงานได้จากระยะไกลและการขาดงานที่ทำให้การค้าพื้นฐานต้องหยุดชะงัก หรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คน ซึ่งในกลุ่มนี้มีพนักงานขนส่งและคลังสินค้าหลายแสนคนทั่วโลกรวมอยู่ด้วย  โดยคนงานทั่วยุโรปได้มีการหยุดงานประท้วงเพื่อขอให้รัฐบาลเพิ่มค่าแรงแล้ว ในขณะที่สหภาพแรงงานรถไฟในสหรัฐอเมริกายังไม่ยอมรับข้อเสนอสัญญาค่าแรงฉบับใหม่ แม้ว่าการหยุดงานมีแนวโน้มว่าจะยืดเวลาออกไปแล้วก็ตาม  และขณะที่ค่าแรงในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์หลายแห่งได้เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากการ
ขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้กลับถูกกลบด้วยค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจะบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพื้นฐานทั่วโลก เช่นเดียวกับการใช้กำลังแรงงานเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานในบริษัทซัพพลายเชนต่าง ๆ ที่สำคัญ

4. ความพยายามในการแยกเศรษฐกิจออกจากจีนจะเผยให้เห็นถึงข้อบกพร่องในระบบซัพพลายเชนมากขึ้น

เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่หลายอุตสาหกรรมได้ขยายเครือข่ายซัพพลายเออร์ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบไปยังนานาประเทศที่ไม่ใช่จีน เพื่อลดผลกระทบจากการขึ้นภาษีศุลกากร ความขัดแย้งทางการค้า และยุทธศาสตร์ Zero-Covid ของจีน  เมื่อนายสี จิ้นผิง ยังครองอำนาจได้อย่างมั่นคงในอีก 5 ปีข้างหน้า ความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนจากปฏิกิริยาในอนาคตของไต้หวัน การแสดงแสนยานุภาพทางเรือและทางทะเล ตลอดจนการขยายการลงทุนของจีนในประเทศโลกที่สามที่มีความมั่งคั่งทางยุทธศาสตร์จะต้องได้รับการจัดการอย่างจริงจัง  ทว่า ท่าเรือต่าง ๆ  เส้นทางการขนส่งทางบกและทางน้ำของนานาประเทศในเอเชียที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของระบบซัพพลายเชน ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์หรือผู้ให้บริการที่แข็งแกร่งทัดเทียมกับจีน  ดังนั้น เส้นทางการค้าที่พาดผ่านพื้นที่ที่ประเทศจีนมีอิทธิพลหรือควบคุมอยู่ อาจจะต้องเผชิญกับการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิดจากมหาอำนาจโลกระดับนี้

5. การจัดการทัศนวิสัยในซัพพลายเชนจะเปลี่ยนไป

ในปีนี้ เราจะเห็นผู้ให้บริการขนส่งที่มีการจัดการทัศนวิสัยแบบเรียลไทม์ชั้นนำหลายแห่งประกาศเลิกจ้างงาน ขณะที่กิจกรรมร่วมทุนในภาคเทคโนโลยีซัพพลายเชนจะลดลงอย่างมาก  นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมกำลังพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า หลายบริษัทที่ซื้อเทคโนโลยีด้านการจัดการทัศนวิสัยระบบขนส่ง ต่างผิดหวังกับการลงทุนที่ไม่ได้ผลตอบแทนในระยะยาว เพราะการมีแต่ข้อมูลด้านการขนส่งเพียงอย่างเดียวทำให้องค์กรขาดบริบททางธุรกิจที่สำคัญ

ในขณะที่ตลาดของเทคโนโลยีด้านการจัดการทัศนวิสัยแบบเรียลไทม์เปลี่ยนจากวงจรการโฆษณา ไปสู่ความเป็นจริงที่น่ากังวลของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกและการเติบโตของซัพพลายเชนที่เพิ่มขึ้น เราจะได้เห็นการให้ความสำคัญกับการเริ่มใหม่ของเครือข่ายธุรกิจซัพพลายเชนและแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่ให้บริการครอบคลุมเชื่อมโยงเป็นองค์รวมมากขึ้น ในการจัดการทัศนวิสัยด้านการดำเนินงานของซัพพลายเชนทั้งระบบ  ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่อาจได้ประโยชน์จะมีส่วนในการตัดสินใจซื้อเทคโนโลยีด้านการจัดการทัศนวิสัยมากกว่าฝ่ายขนส่ง โดยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวางแผนปฏิบัติการและการขาย ฝ่ายจัดการสินค้าคงคลัง และแม้แต่ผู้นำด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนจะร่วมกันพิจารณาโครงการเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถปรับขนาดได้ มีความยืดหยุ่น และคลอบคลุมระบบนิเวศซัพพลายเชนในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ศูนย์วิจัยกรุงศรีระบุว่า ในสงครามการค้า ซัพพลายเชนที่เคยร้อยเรียงทั้งโลกเข้าด้วยกันในยุคโลกาภิวัฒน์ได้แตกแยกออกจากกัน (Decoupling) สิ่งสำคัญสำหรับประเทศไทยคือการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ เพื่อรักษาโอกาสและประโยชน์ทางการค้า  นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือคำตอบที่ชัดเจนสำหรับการย้ายฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติ ด้วยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดจุดหนึ่งของโลก ขนาดประชากรเกือบพันล้านคน การขยายตัวของชนชั้นกลาง รวมทั้งผู้บริโภคที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว เป็นปัจจัยที่ทำให้ชาติตะวันตกรวมทั้งจีนเองปักหมุดขยายธุรกิจมาในพื้นที่นี้อย่างเข้มข้น โดยในกลุ่มประเทศเกิดใหม่หรือ Emerging Market ก็จะมีผู้เล่นจากอาเซียนเป็นดาวเด่นอยู่หลายราย รวมทั้งอินโดนีเซียที่เศรษฐกิจขยายตัวได้มากกว่า 5% และเวียดนามที่เติบโตอย่างร้อนแรงที่ระดับ 7% นอกจากนี้ยังมีประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขงอื่น ทั้งสปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชาที่กำลังซื้อของผู้บริโภคเติบโตอย่างร้อนแรงอีกด้วย

นอกจากการย้ายฐานการผลิตแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือการเจรจาการค้าเสรีโดยเฉพาะรูปแบบทวิภาคี จับคู่กันตามสะดวกและผลประโยชน์ที่ลงตัว การรวมกลุ่มทั้งหลายจะยังคงมีอยู่ เพราะทุกธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ธุรกิจที่พร้อมเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้เร็วเท่านั้นที่จะอยู่รอด ไม่มีคำตอบอื่นอีกต่อไป

แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กองทัพภาค 4 กอ.รมน. ภาค 4เดินหน้าตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี สานต่อ“โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้”

1 กุมภาพันธ์ 2566 แว่นท็อปเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า 70 ปีร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จัดงานแถลงข่าวลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” ประจำปีพ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาทางสายตาที่ยากไร้และขาดแคลนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถเข้าถึงบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีได้ นอกจากประชาชนจะได้มีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นมองเห็นชัดเจนแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตา ได้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูแลตนเองและครอบครัวได้ ทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย โดยตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาให้ได้จำนวนกว่า 10,000 ราย ภายในงานได้รับเกียรติจากนางเอกสาวซูเปอร์สตาร์ เบลล่า ราณี พรีเซนเตอร์แว่นท็อปเจริญ มาร่วมพูดคุย พร้อมเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจไปยังพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วยเซเลบริตี้     จิตอาสา อาทิ เพ็ญเพ็ชรเพ็ญกุล, โชกุน สันธนะพานิช, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, ชานนท์ ทิพย์กนก, กรกมล  ชิตพงศ์, รินทร์ณฐาอัจฉริยวัฒนกุล, ร.ท.หญิง ดร.ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร, พัณณ์ชิตา เกื้อกูลพิทักษ์, ชนนิกานต์ รัถยาพิมล, ภัคญดา...

ห่างกันไกลไป 5 ปี แต่ความรู้สึกยังเหมือนเดิม“The 38 Years Ago” กลับมาให้หายคิดถึงกับบ้านใหม่ LOVEiS ENTERTAINMENT

หลังจากที่วง Cover ในตำนานอย่าง The 38 Years Ago ห่างกันไปกว่า 5 ปี ก็ถึงเวลากลับมาเดินตามความฝันอีกครั้งพร้อมทั้งเซ็นสัญญาเป็นศิลปินน้องใหม่ในบ้าน LOVEiS ENTERTAINMENT กับสมาชิก 2 คนเช่นเดิม อย่าง...

Viu จับมือ LOVEiS ENTERTAINMENT ผุดโปรเจ็กต์พิเศษได้ วง MEAN ร้องประกอบซี่รีย์ “Return Man ยอดรักนักทวงคืน”

Viu (วิว) ผู้ให้บริการภาพยนตร์และซีรี่ย์แบบสตรีมมิ่ง ที่บริการคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ และคอยส่งมอบความบันเทิงแก่ผู้ชมนับล้านในประเทศไทยระดับแนวหน้าแบบ OTT ระดับภูมิภาค ภายใต้การบริหารของ PCCW Media Group ซึ่งมีผู้ใช้งานมากกว่า 49.4 ล้านคน จับมือร่วมกับค่ายเพลงที่ผลิตผลงานเพลงและมีศิลปินคุณภาพ อย่าง LOVEiS...

LINE เปิดตัวดิจิทัลกูรู LINE Certified Coach 2023จัดทัพใหญ่ ส่งต่อความรู้ดิจิทัลเพื่อธุรกิจ สู่ผู้ประกอบการ SME ทั่วไทย

LINE for Business ตอกย้ำผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มุ่งสานต่อวิสัยทัศน์พัฒนาศักยภาพ SME ไทย เปิดตัว LINE Certified Coach ประจำปี 2023 ทีมกูรูดิจิทัลสุดแกร่ง ด้วยความเชี่ยวชาญการใช้งาน LINE เพื่อธุรกิจในทุกแง่มุม พร้อมเดินสายให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำแบบจัดเต็ม สู่ทุกธุรกิจ SME ทั่วไทย   หลายปีที่ผ่านมา LINE มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจเทียบเท่ามาตรฐานสากล ผ่านการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะเครื่องมือ โซลูชั่นต่างๆ...

ดอลฟิน วอลเล็ท จับมือ ‘พี่ GON’ หนุนสังคมไร้เงินสดเสิร์ฟความสุขให้ล้นจุก เพียงสแกนจ่าย รับโปรสุดคุ้มที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า

• ดอลฟิน วอลเล็ท จับคู่กับพันธมิตร ‘ฟู้ดแพชชั่น’ สนับสนุนสังคมไร้เงินสดพร้อมส่งมอบความสุขให้ลูกค้าสแกนจ่าย ง่าย คุ้ม ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza) เมื่อกดรับคูปองและสแกนจ่ายด้วย ดอลฟิน วอลเล็ทครบ 1,000...

สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บาน เนื่องในวันทหารผ่านศึก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์...