พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เดินหน้าฝ่าโควิด

ขับเคลื่อนนโยบายเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านสื่อเทคโนโลยี

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทหลักช่วยในการขับเคลื่อนภารกิจ         เผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่          โคกหนองนา พร้อมทั้งนำไปสู่องค์กรแห่งการทำคุณงามความดี คิดดี พูดดี ทำดี ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ online ส่งตรงความรู้ ความสนุกถึงบ้านและห้องเรียน

พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

        พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พกฉ.) เปิดเผยว่า “ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของพกฉ.นั้น ผมมีความมุ่งมั่น
ที่จะผลักดันพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ


พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ผ่านทุกช่องทางที่มี ให้เกิดการรับรู้ต่อประชาชนในสังคมไทยมากที่สุด พร้อมทั้งขับเคลื่อนขยายผลเครือข่าย ภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น
และจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ปรับกลยุทธ์การบริการให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal เพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้เข้าชม โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
Covid-19 ที่ในขณะนี้ยังคงเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด” 

        นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคมในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการต่างๆ เพื่อนำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงขับเคลื่อนเชื่อมโยงการดำเนินงานและกิจกรรมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือทั่วประเทศ ถึงแม้ว่าปัจจุบันพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
จะปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในขณะนี้ การเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่ผู้คนในสังคมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลน์ เป็นส่วนสำคัญในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับกับสังคมยุควิถีใหม่ New normal ของคนทุกเพศทุกวัย เช่น การเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online สำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ด้วยการเรียนรู้แบบหมู่คณะ ผ่าน Application Zoom ส่งตรงความรู้ ความสนุก ถึงบ้านและห้องเรียน การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ออนไลน์ จัดหนัก จัดเต็ม ๒ หลักสูตร ต่อวัน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เช่น หลักสูตรไอศกรีมผลไม้ หลักสูตรเค้กกล้วยหอม หลักสูตรการทำพิซซ่าขนมปัง ผ่าน Application Zoom การจัดหลักสูตรเรียนรู้อบรมออนไลน์ “วิชาของแผ่นดิน” ที่นำองค์ความรู้เคล็ดลับการทำเกษตรพึ่งตนเองจากวิทยากรมากความสามารถมาถ่ายทอด ผ่าน Live Facebook Fanpage พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เป็นประจำทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป การผลิตรายการออนไลน์ ที่ทั้งสนุก มีสาระ และสามารถรับชมได้ทุกวัย โดยถ่ายทอดเรื่องราวของ นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ภาพยนตร์แอนิเมชั่น ฐานการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พร้อมองค์ความรู้ภาคการเกษตรที่นำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage และช่องทาง YouTube กษัตริย์เกษตร Channel ของทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมการเรียนรู้

* * * * * * * * * *

เผยแพร่ในนามสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯโทรศัพท์:  ๐๘๗ ๓๕๙ ๗๑๗๗๑อีเมล: information@wisdomking.or.thเว็บไซต์: www.wisdomking.or.thครรชิต ผินนารี (หนึ่ง)ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท ชัยพีอาร์ จำกัดมือถือ ๐๘๙ ๑๓๒ ๓๕๗๐โทรศัพท์:  ๐๒ ๑๘๔ ๗๕๖๖E-Mail : 1chaipr @gmail.com

pluto ศิลปินน้องใหม่จากค่าย marrชิมลางส่งผลงาน 3 ซิงเกิลแรก

pluto (พลูโต) หรือ พฤทธ์ นักปราชญ์ ศิลปินน้องใหม่ที่หลงใหลในเสียงของดนตรี pluto ชอบเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ 13 ปี สำหรับ pluto แล้วการเล่นดนตรีคือการได้ฝึกฝนตัวเอง เราอาจจะเคยเห็น pluto ตามสื่อต่างๆมาบ้างแล้วเขายังได้มีโอกาสร่วมเล่นมิวสิควิดีโอมาบ้าง โฆษณาและหนังสั้นต่างๆ...

“สู้ๆ นะเธอ” พลังใจดีๆจาก 3 หนุ่ม SLAPKISS ส่งเพลงส่งใจอยู่ข้างๆคุณไม่ไปไหนแน่นอน

เป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินคลื่นลูกใหม่ที่ไม่เคยเบาเลยสักครั้ง แถมยังน่าจับตามองเป็นที่สุดในขณะนี้ สำหรับ 3 หนุ่ม หน้าใสไฟแรง SLAPKISS อย่าง โด้- ปิ่น-อาร์ม จากสังกัดค่าย LOVEiS Entertainment ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งเพลง “ให้ลืมได้ไง” และ  “แฟนเก่าคนโปรด”...

มาร์ค ศิวัช ประเดิมโปรเจกต์ “ชวนน้องมาร้องเพลง”

เลือก“อย่าให้ฉันคิด” ในเวอร์ชั่นตนเอง เผย ตื่นเต้นสุดๆ หลังจากที่เปิดหน้าเฉลยคนดังทั้ง 20 คน จากโปรเจกต์สุดพิเศษแห่งปี “ชวนน้องมาร้องเพลง” ที่ให้แฟนเพลงได้เดากันอย่างสนุกสนานไปแล้วนั้น เริ่มเปิดประเดิมศิลปินคนแรก มาร์ค ศิวัช กับ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน OTOP MIDYEAR 2021 ผนึกกำลังภาคเอกชน-ห้างค้าปลีก เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP มากกว่า 200 ร้านค้า

ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม พร้อมชวนช้อปแบบวิถีใหม่ New normal ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ กระจายรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

“แอน ทองประสม” กลับมาทวงบัลลังก์ให้หายคิดถึงส่งท้ายปี

ประกบพระเอก 3 เจนเนอเรชั่น “ แซม-ดอม-เจมส์” ใน “กะรัตรัก”​ สิ้นสุดการรอคอยสำหรับเธอคนนี้ แอน ทองประสม หลังหายหน้าหายตาจากหน้าจอไปอยู่เบื้องหลังมานานถึง 5 ปี ก็ถึงเวลากลับมาทวงบัลลังก์เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอีกครั้งในละครแนวโรแมนติก-คอมเมดี้ เรื่อง “กะรัตรัก” ของผู้จัด...

ถูกใจสายกีฬา “ริว วชิรวิชญ์” ปลื้ม “พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน

“สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย” ส่งจดหมายชื่นชม!​ตีบทแตกได้ถึงใจนักกีฬาปิงปองสำหรับละครเรื่อง “พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน” ทางช่อง 3 ของผู้จัด-ผู้กำกับ โดนัท มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ที่ได้รับการยกย่องจากทาง สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย...