กรมกิจการเด็กและเยาวชน แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กในช่วงโควิด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กในช่วงโควิด

นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564) เวลา 13.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กในช่วงโควิด ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting มีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานแถลงข่าว ฯ ดังกล่าว ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนพัฒนามาตรการ กลไก และประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายในการจัดบริการช่วยเหลือเด็ก และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ตั้งแต่ระยะที่ 1 ในต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นรูปแบบการดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานและรักษาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับแจ้ง ตรวจหาเชื้อ และการช่วยเหลือเด็ก

นางสุภัชชา เปิดเผยต่อว่า กระบวนการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนต่างจังหวัด One Home จังหวัด จะเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือตามกระบวนการ ซึ่งจะแบ่งกลุ่มเด็กได้ดังนี้ กลุ่มไม่ติดเชื้อ เป็นกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid 19 รวมไปถึงถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ถูกทารุณกรรม และครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ กรม ดย. จะดำเนินการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก เพื่อวางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมให้กับความต้องการของเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพกาย จิตใจ การศึกษา และกระบวนการความและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นกรณี เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองติดเชื้อ หรือกรณี เด็กติดเชื้อ พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ติดเชื้อ กรม ดย. จะดำเนินการประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดูแลและประเมินอาการผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะต้องลงทะเบียนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และลงทะเบียนเข้ารักษาที่บ้านของ สปสช. เพื่อเป็นช่องทางการประสานให้ความช่วยเหลือระหว่างรอเตียงหรือระหว่างการรักษา กลุ่มเด็กไม่ติดเชื้อ พ่อแม่ ผู้ปกครองติดเชื้อ กรม ดย. จะประสานส่งเด็กเข้าสถานที่กักกันตัวแห่งรัฐ State Quarantine 14 วัน ถ้าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 8 ปี จะจัดหาอาสาสมัครในการดูแลเด็ก หลังจากครบ 14 วัน แล้วจะประสานส่งเด็กคืนสู่ครอบครัว ซึ่งหากครอบครัวยังรับกลับไปดูแลไม่ได้ จะประสานไปยังครอบครัวเครือญาติ หรือส่งตัวเด็กเพื่อดูแลเป็นการชั่วคราวในสถานรองรับเด็ก สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มเด็กกำพร้า พ่อ แม่ ผู้ปกครองเสียชีวิตจากการติดเชื้อ กรม ดย. ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการสำรวจและรายงานเข้าระบบ เพื่อดำเนินการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในการจัดบริการการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัวเครือญาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็ก

ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็ก covid 19 เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งประชาชนสามารถโทรสายด่วน 1300 หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “คุ้มครองเด็ก” ประชาชนต้องเข้าถึงการช่วยเหลือทุกมิติและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง

………………………………………………………………….

Be the 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ด้วยการบริจาคโลหิต

ช่วยผู้ป่วยยามวิกฤติ ขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สุขภาพดี มาร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังของผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ ด้วยการบริจาคโลหิต” ระหว่างวันที่...

เอ็ม บี เค ร่วมสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนน้ำดื่มให้สำนักงานเขตบางนา

นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)...

ช่อง 3 เตรียมฟื้นตำนานซีรีส์รักสุดคลาสสิค! “ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์”

​กลับมาย้อนรำลึกอีกครั้งกับซีรีส์แดนกิมจิสุดปัง! “ทงฮี จอมนางคู่บัลลังก์” เป็นละครแนวอิงประวัติศาสตร์ที่ถือว่าประสบความสำเร็จระดับแนวหน้า การันตีว่าสนุกของจริง มีทั้งฉากเศร้า ฟิน ประทับใจ รวมถึงความรักระหว่างฝ่าบาทกับทงอี นำแสดงโดย ฮันฮโฮจู นางเอกสาวตัวแม่กับความดังไกลระดับฮอลลีวู้ด!...

เบื้องหลังฉากสนุก “Me Always You รักวุ่นวาย ยัยตัวป่วน”

เชิญพบความสนุกสุดป่วนชวนทุลักทุเลเลอะเทอะ แบบซึ้ง ๆ กลางบ่อหอยบ่อปู