“KEEEN” ส่งมอบผลิตภัณฑ์กว่า 10 ล. เพื่อสุขอนามัยผู้โดยสาร BTS

สวทช. ปลื้มความสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์” ผลงานการต่อยอดงานวิจัยที่ร่วมพัฒนากับ บริษัท คีนน์ จำกัด ก่อนบริษัท คีนน์ จำกัด ส่งมอบผลิตภัณฑ์รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาทให้สถานีรถไฟฟ้าใช้ดูแลสุขอนามัยผู้โดยสาร เผยแนวทางต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เตรียมนำองค์ความรู้ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 บริษัท คีนน์ จำกัด ผู้นำทางด้านไบโอเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว “คีนน์-BTS ใส่ใจสุขอนามัยผู้โดยสารรถไฟฟ้า” พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ “KEEEN Germ Killer Bio Disinfectant” (คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์) และผลิตภัณฑ์ใหม่ “Dr.KEEEN Hygienic Hand Foam” (ดร.คีนน์ ไฮจินิค แฮนด์โฟม) ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือแบบพกพา มูลค่า 10,606,800 บาท เพื่้อช่วยดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ณ ห้องลาดพร้าว สวีท ชั้น M โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คีนน์ จำกัด ผู้นำทางด้านไบโอเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ “คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์” เกิดขึ้นมาจากแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการร่วมทุนงานวิจัยชื่อผลงาน “จุลินทรีย์ขจัดคราบน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์” เมื่อปี 2551 ทำให้คิดค้นสารประกอบที่มีชื่อว่า “สารชีวบำบัดภัณฑ์” หลังจากนั้นจึงนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเหล่านี้มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และอื่น ๆ อีกมากมาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ “คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์” เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจซึ่งที่ได้มาจากแนวคิดของการต่อยอดจากการทำงานวิจัยร่วม โดยผลิตภัณฑ์ “คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ บลัด สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ และ คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าว ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าสุกร ซึ่งเป็นไวรัสที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสโคโร่น่า สายพันธุ์ใหม่ โดยเลือกเชื้อไวรัสโคโรน่าสุกร เป็นตัวแทนสำหรับการทำทดสอบกับทางห้องปฏิบัติการ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และจากภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตามลำดับ โดยผลทดสอบดังกล่าวมีประสิทธิภาพช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสโคโรน่าจากสุกรได้กว่า 99%

สำหรับจุดเด่นและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ “คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์” เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนเดียว เนื่องจากกระบวนการฆ่าเชื้อโรคเกิดจากการสร้างประจุลบของออกซิเจน เข้าทำลายผนังเซลล์เชื้อโรค ทำปฏิกิริยาย่อยสลายไขมันและสารคัดหลั่งในเวลาเดียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคสูงขึ้น และโดยปกติก็จะสลายตัวไปเองอย่างช้า ๆ ให้น้ำและออกซิเจนเกิดขึ้น โดยปฏิกิริยาทั้งหมดจะถูกย่อยสลายไป

ดร.วสันต์ กล่าวด้วยว่า จากผลงานดังกล่าว บริษัทฯ จะต่อยอดนวัตกรรมต่อไปด้วยการศึกษาสูตรสารประกอบเพิ่มเติมที่มีผลต่อการฆ่าเชื้อไวรัส หรือมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอื่น ๆ ได้อีกมากมาย โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาไบโอเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ LifeScience ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการสร้างพันธมิตรในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคมาต่อยอดธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและต่อยอดในองค์กร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนขององค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี กล่าวว่า สวทช. รู้สึกภาคภูมิใจและปลาบปลื้มที่ได้เห็นความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์” ซึ่งมีประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยแบบเป็นรูปธรรม ในฐานะคนทำงานวิจัยจึงย่อมรู้สึกดีใจที่ผลงานของเราได้ทำประโยชน์ ช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และอื่น ๆ อีกมากมาย

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แม้ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายลง แต่ กรมอนามัย ยังคงยึดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยให้ถือปฏิบัติใน 2 ส่วนหลัก คือ 1การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะในส่วนอาคารสถานที่ให้ทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณที่มีจุดเสี่ยงที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกันให้เพิ่มความถี่ทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง และ 2.ด้านยานพาหนะและผู้ปฏิบัติงาน โดยการทำความสะอาดยานพาหนะ ให้ใช้น้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย สำหรับผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น การที่บริษัท คีนน์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด “คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์” ให้แก่สถานีรถไฟฟ้า BTS ในครั้งนี้จึงถือเป็นตอบสนองแนวทางดังกล่าวได้อย่างดี

นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BTS ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 มาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 โดยมีมาตรการรักษาความสะอาด ทั้งบริเวณสถานีบนรถไฟฟ้า จุดพักเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ก่อนออกเดินรถ โดยระหว่างวันจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนขบวนรถเมื่อเข้าสถานี ทำความสะอาดจุดสัมผัส ตั้งแต่จุดจำหน่ายตั๋ว เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ประตูทางเข้าทุกชั่วโมง สิ่งที่สำคัญคือมาตรการคัดกรอง พนักงานและเจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงาน ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการให้บริการ หากไม่สบาย ไอ มีน้ำมูกให้งดปฏิบัติงาน

ในส่วนของผู้โดยสารจะมีจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานี ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานีและบนรถไฟฟ้า มีจุดวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือ ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้หนาแน่นเกินไป มีระบบถ่ายเทอากาศ ซึ่งทุก 2 นาที ขบวนรถไฟฟ้าจะมีการจอดและเปิดประตูถ่ายเทอากาศ และภายใน 1 ชั่วโมง ระบบปรับอากาศจะเปลี่ยนถ่ายอากาศจากภายนอกถึง 14 เท่า สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ พร้อมทั้งขอความร่วมมืองดการพูดคุย หรือใช้โทรศัพท์บนขบวนรถ และลงทะเบียนผ่านไลน์ หรือแอปพลิเคชันที่ติดอยู่บนขบวนรถ เพื่อให้สามารถติดตามตัวหากพบผู้ติดเชื้อ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อจากการใช้ขนส่งมวลชน

การได้รับมอบผลิตภัณฑ์ “คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท์” ในครั้งนี้จึงถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารทุกท่านว่าจะรับสุขอนามัยที่ดีในการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS

งาน Thailand Now & Next: Rebuild and Grow with Chat Commerce 3 วันเต็มเจาะลึกกระบวนยุทธ์แชทคอมเมิร์ซไทย เสริมผู้ประกอบการยุคใหม่เติบโต

เตรียมพบกับอีเวนท์ออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่จาก LINEงาน Thailand Now & Next: Rebuild and Grow with Chat Commerce 3 วันเต็มเจาะลึกกระบวนยุทธ์แชทคอมเมิร์ซไทย เสริมผู้ประกอบการยุคใหม่เติบโต

เอเซอร์ สานต่อกลยุทธ์ Dual Transformation มุ่งเป้าสู่ Lifestyle Brands นำเสนอผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Live, Work, Learn, Play

กรุงเทพฯ, 2 มีนาคม 2564 - บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมไอที สานต่อกลยุทธ์ “Dual Transformation” ขับเคลื่อนสู่การเป็น Lifestyle Brands จับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม...

บีโอไอเผยอุตฯ BCG ขยายตัวต่อเนื่อง

บีโอไอแจงยอดขอรับส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ปี 2563 มีมูลค่าคำขอรับส่งเสริมกว่า 1.14 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 กว่าร้อยละ 17 สอดรับกับการเพิ่มและปรับปรุงประเภทกิจการ BCG ในปีที่ผ่านมา หวังยกระดับและสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมเกษตรของไทย

หัวเว่ย ยกทัพโซลูชันพลังงานดิจิทัลร่วมงาน 2021 PV EXPO Tokyo เป็นครั้งแรก

หัวเว่ย เข้าร่วมงาน 2021 PV EXPO TOKYO พร้อมขนทัพโซลูชั่นจากธุรกิจพลังงานดิจิทัลมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกแบบครบครัน ครอบคลุม 5 กลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ Smart PV, Data Center Energy, iSitePower, Modular Power และ mPower

โรโบเวลธ์ พัฒนาแอป “Madini” เลขาส่วนตัวสำหรับที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ ในรูปแบบ Robo-for-advisor คาดหวัง AuM เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านบาทภายใน 6 เดือน

โรโบเวลธ์กรุ๊ป ผู้นำในการให้บริการด้านการลงทุน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Wealth Tech ได้คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน “Madini” เพื่อเป็นผู้ช่วยให้กับที่ปรึกษาการลงทุน ด้วยงบประมาณด้าน R&D ประมาณ 40 ล้านบาท คาดหวังให้ Madini ช่วยที่ปรึกษาการลงทุนอิสระให้สามารถดูแลลูกค้าด้วยเครื่องมือที่ทัดเทียมกับระบบของ Private Banking ชั้นนำในต่างประเทศ...

ArcheAge, เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ‘Gene’ เปิดตัว “The Garden of the Gods” อัปเดตใหญ่ในเซิร์ฟเวอร์แรก

ArcheAge เกม MMORPG ออนไลน์ระดับ AAA จากผู้พัฒนา XLGAMES ได้เปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่ “Gene” อีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่จะให้บริการในภูมิภาคเอเชีย นอกจากความพยายามอย่างหนักในการมอบประสบการณ์ MMORPG ที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นแล้ว ตอนนี้ผู้พัฒนายังได้มีการอัปเดตคอนเทนต์สำคัญ “The Garden of the Gods” บนเซิร์ฟเวอร์ “Nui” และ...