“ลุยงาน” จุรินทร์ Zoom Meeting ฝ่าวิกฤตแรงงานมังคุด นำ”ล้ง” ลุยรับซื้อ

“ลุยงาน” จุรินทร์ Zoom Meeting ฝ่าวิกฤตแรงงานมังคุด นำ”ล้ง” ลุยรับซื้อ พร้อมเคลียร์เส้นทางส่งออก ช่วยชาวสวน! “สั่งการ” ทูตพาณิชย์-ทูตเกษตร-ทีมส่งออก-ค้าภายใน เชื่อมผู้ประกอบการ-ผู้ว่า3จังหวัด ทันที

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน
ประชุมเรื่อง “การแก้ไขปัญหาการขนส่งผลไม้ส่งออก” ผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร และผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ ผู้ประกอบการด้านขนส่งโลจิสติกส์ รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 50601 ชั้น 6 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันนี้

ทั้งนี้นายจุรินทร์ ได้หารือเพื่อช่วยชาวสวนมังคุดในภาคใต้ขณะนี้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนล้งที่จะไปรับซื้อมังคุดและการลำเลียงมังคุดผ่านแดนไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ โดยนายจุรินทร์ใช้เวลาประชุมเน้นการประสานจัดการอุปสรรคปัญหาให้ได้ในจุดเดียวทั้งนี้เพื่อให้ทันท่วงที หลังการประชุม นายจุรินทร์ กล่าวว่า มี 2 ประเด็นที่สรุปคือ ประเด็นที่หนึ่ง การขาดแคลนล้งและแรงงาน ที่จะลงไปรับซื้อมังคุดและคัดเกรดมังคุดในพื้นที่ที่เป็นที่รวบรวมมังคุดใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพร เป็นต้น ประเด็นที่สอง การส่งออกมังคุดข้ามแดนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประสบปัญหารถบรรทุกผลไม้ไทยติดค้างที่ด่านเวียดนามก่อนเข้าจีน ที่ด่านโหยวอี้กว่าน หลาย 100 คันเป็นเวลาหลายวัน จึงมีผลกระทบต่อการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีน ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วหลังจากทูตเกษตร-ทูตพาณิชย์ได้เจรจากับทางการจีนและร่วมกันแก้ปัญหาทำให้การจราจรเริ่มดีขึ้น

และความเห็นร่วมกันของผลการหารือครั้งนี้ เนื่องจากด่านสำคัญที่สามารถส่งผลไม้ไปจีนได้มี 3 ด่าน 1.ด่านโหยวอี้กว่าน 2.ด่านตงซิง 3.ด่านทางรถไฟผิงเสียง
ผู้ส่งออกไทยส่วนใหญ่ส่งออกผ่าน”ด่านโหยวอี้กว่าน”ขณะนี้มีศักยภาพจำกัดเพราะมีช่องทางผ่านเต็มที่แค่ 67 ช่องทาง ซึ่งทางการจีนประสงค์ให้ไทยไปใช้บริการที่ด่านตงซิงและด่านรถไฟผิงเสียงมากขึ้นหากไปใช้อีก 2 ด่านมากขึ้นจะได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำการอำนวยความสะดวกให้ เพราะ”ด่านตงซิง”ซึ่งเป็นด่านรถบรรทุกมีรถของไทยไปใช้บริการแค่วันละ 10-20 คัน ยังมีศักยภาพรองรับอีกเป็นจำนวนมาก
ตนได้มอบให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์คุยกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยและผู้เกี่ยวข้องในการหาลู่ทางใช้”ด่านตงซิง”กับ”ด่านรถไฟผิงเสียง”มากขึ้น เพื่อไม่ให้”ด่านโหยวอี้กว่าน”ติดขัดในอนาคต

ส่วนปัญหาเรื่องล้งรับซื้อผลไม้กับแรงงานที่ไปกับล้งเนื่องจากล้งส่วนใหญ่รับซื้อผลไม้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ขณะนี้หมดฤดูแล้วซึ่งจำหน่ายได้ราคาดีมากถึงกิโลกรัมละ 100-200 บาท แต่ช่วงเวลานี้มังคุดภาคใต้ออกเยอะกว่าหลายปีที่ผ่านมากับเกิดการล็อกดาวน์จากปัญหาโควิด ล้งจากจังหวัดจันทบุรีพร้อมแรงงานติดปัญหาในการเคลื่อนย้ายไปที่นครศรีธรรมราชและชุมพรไม่ได้ วันนี้จึงได้หารือร่วมกันกับผู้ว่าจังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร พร้อมกันผ่านทางโทรศัพท์ (Phon in) กับที่ประชุมซึ่งทั้ง 3 ท่านได้รับทราบปัญหานี้แล้ว ก่อนหน้านี้ได้เริ่มดำเนินการตามที่ตนได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าภายในประสานก่อนนี้อนุญาตให้ล้งและแรงงานจากจันทบุรีสามารถเคลื่อนย้ายไปรับซื้อมังคุดที่นครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพรจังหวัดอื่นๆที่ต้องการได้โดยมอบหมายให้ จัดหางานจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดร่วมกันดำเนินการซึ่งภาคเอกชนพอใจมากและตัวแทนล้งรวมทั้งสมาคมล้งแจ้งให้ทราบว่าหลังการประชุมจะรีบประชุมล้งในการรีบเคลื่อนย้ายล้งไปเพิ่มจากปัจจุบันที่มีประมาณ 100 ล้ง ” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนมาตรการอื่น เช่น มาตรการที่1 ช่วยล้งที่ไปรับซื้อหรือกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมมังคุดกิโลกรัมละ 3 บาทและสำหรับผู้รวบรวมส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท เพื่อให้เกษตรกรขายมังคุดได้ราคาดีขึ้น รวมทั้งจัดทำกล่อง 200,000 ไปให้ไปรษณีย์กับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการ และจะร่วมรณรงค์ให้คนไทยบริโภคมังคุดมากขึ้น กรมการค้าภายในประสานงานกับห้างโมเดิร์นเทรด เช่น แม็คโคร บิ๊กซีเทสโก้ รวมทั้งปั๊มปตท.และบางจากเปิดพื้นที่รับมังคุดจากเกษตรกรมาจำหน่าย มาตรการที่2 ใช้เกษตรพันธสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ผู้ส่งออกหรือผู้ค้ามังคุดทำสัญญากับเกษตรกรล่วงหน้ามีเป้าหมาย 20,000 ตันขณะนี้ทำสัญญาล่วงหน้าแล้ว 17,600 ตัน มาตรการที่3 กระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ททบ. 5 รณรงค์ขายมังคุด ผ่านแพลตฟอร์ม Ohlala shopping โดยตนจะไปร่วมกิจกรรมด้วย มาตรการที่4 ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา ที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งปิดได้รับแจ้งจากอธิบดีกรมการค้าภายในว่าประสานกับไปรษณีย์ไทยแล้ว วันพรุ่งนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไป ทุกที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มาตรการที่5 สั่งการพาณิชย์จังหวัดทำหน้าที่เซลล์แมนพาณิชย์จังหวัดต่อไปในการขายมังคุดให้กับเกษตรกรภาคใต้ไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีการระบายแล้วทั้งพิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดอื่นๆ ช่วงที่ผ่านมาถึง 200 ตันและมาตรการสุดท้าย ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสินิตย์ เลิศไกร นำคณะเดินทางไปในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับจังหวัดร่วมกับกลุ่มเกษตรกรช่วยคลี่คลายปัญหา โดยวันนี้อยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้ว

pluto ศิลปินน้องใหม่จากค่าย marrชิมลางส่งผลงาน 3 ซิงเกิลแรก

pluto (พลูโต) หรือ พฤทธ์ นักปราชญ์ ศิลปินน้องใหม่ที่หลงใหลในเสียงของดนตรี pluto ชอบเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ 13 ปี สำหรับ pluto แล้วการเล่นดนตรีคือการได้ฝึกฝนตัวเอง เราอาจจะเคยเห็น pluto ตามสื่อต่างๆมาบ้างแล้วเขายังได้มีโอกาสร่วมเล่นมิวสิควิดีโอมาบ้าง โฆษณาและหนังสั้นต่างๆ...

“สู้ๆ นะเธอ” พลังใจดีๆจาก 3 หนุ่ม SLAPKISS ส่งเพลงส่งใจอยู่ข้างๆคุณไม่ไปไหนแน่นอน

เป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินคลื่นลูกใหม่ที่ไม่เคยเบาเลยสักครั้ง แถมยังน่าจับตามองเป็นที่สุดในขณะนี้ สำหรับ 3 หนุ่ม หน้าใสไฟแรง SLAPKISS อย่าง โด้- ปิ่น-อาร์ม จากสังกัดค่าย LOVEiS Entertainment ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งเพลง “ให้ลืมได้ไง” และ  “แฟนเก่าคนโปรด”...

มาร์ค ศิวัช ประเดิมโปรเจกต์ “ชวนน้องมาร้องเพลง”

เลือก“อย่าให้ฉันคิด” ในเวอร์ชั่นตนเอง เผย ตื่นเต้นสุดๆ หลังจากที่เปิดหน้าเฉลยคนดังทั้ง 20 คน จากโปรเจกต์สุดพิเศษแห่งปี “ชวนน้องมาร้องเพลง” ที่ให้แฟนเพลงได้เดากันอย่างสนุกสนานไปแล้วนั้น เริ่มเปิดประเดิมศิลปินคนแรก มาร์ค ศิวัช กับ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน OTOP MIDYEAR 2021 ผนึกกำลังภาคเอกชน-ห้างค้าปลีก เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP มากกว่า 200 ร้านค้า

ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม พร้อมชวนช้อปแบบวิถีใหม่ New normal ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ กระจายรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

“แอน ทองประสม” กลับมาทวงบัลลังก์ให้หายคิดถึงส่งท้ายปี

ประกบพระเอก 3 เจนเนอเรชั่น “ แซม-ดอม-เจมส์” ใน “กะรัตรัก”​ สิ้นสุดการรอคอยสำหรับเธอคนนี้ แอน ทองประสม หลังหายหน้าหายตาจากหน้าจอไปอยู่เบื้องหลังมานานถึง 5 ปี ก็ถึงเวลากลับมาทวงบัลลังก์เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอีกครั้งในละครแนวโรแมนติก-คอมเมดี้ เรื่อง “กะรัตรัก” ของผู้จัด...

ถูกใจสายกีฬา “ริว วชิรวิชญ์” ปลื้ม “พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน

“สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย” ส่งจดหมายชื่นชม!​ตีบทแตกได้ถึงใจนักกีฬาปิงปองสำหรับละครเรื่อง “พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน” ทางช่อง 3 ของผู้จัด-ผู้กำกับ โดนัท มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ที่ได้รับการยกย่องจากทาง สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย...