ททบ. และ ส.อ.ท. ร่วมกับ 6 องค์กรภาคีเครือข่าย เผยแพร่องค์ความรู้และผลักดันภาคการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผสานความร่วมมือกับ 6 องค์กรเครือข่าย เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรของไทย พร้อมส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลิตผลให้กับเกษตรกร สามารถนำกระบวนการแปรรูปมาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรของไทยให้สามารถส่งออก สู่ตลาดโลก

พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมด้วย นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและบริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กระทรวงมหาดไทย นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรกรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการโครงการพิเศษสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ขยายออกไปสู่วงกว้าง ทั้งเรื่องของพื้นฐานการเกษตรไปจนถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาให้ภาคการเกษตรมีความก้าวหน้า สามารถลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร อีกทั้งสามารถใช้กระบวนการแปรรูปให้เข้ามามีส่วนเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น เป็นโอกาสที่จะช่วยให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการส่งออกไปสู่ตลาดในต่างประเทศ ซึ่งทางกองทัพบกพร้อมสนับสนุนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลเพื่อดำเนินการเพาะพันธุ์ต้นกล้า สร้างผลผลิตทางการเกษตร ด้านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นองค์กรสื่อที่ให้บริการสาธารณะเพื่อความมั่งคง มีความพร้อมในการสนับสนุนผลิตรายการที่ให้องค์ความรู้ด้านการเกษตร นอกจากนี้พร้อมจัดทำแพลตฟอร์ม เพื่อดำเนินการด้านการตลาด และจัดหาตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านทาง คอลเซ็นเตอร์ และเว็บไซต์ www.ohlalashopping.com โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น และสินค้าภาคการเกษตรของไทยสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้

นอกจากนี้ในปี 2564 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมเดินหน้าการเป็น Social Enterprise TV ยังคงนำเสนอข่าวสารและรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยผังรายการที่ให้ข่าวสารและสาระความรู้ 70% และสาระบันเทิง 30% เพิ่มเติมด้วยแถบรายการที่ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเกษตรมากขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อให้สอดดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก ที่ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรที่สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน นำคุณค่าสู่สังคมไทยในการขับเคลื่อนสินค้าด้านการเกษตรของไทยสู่ตลาดโลกร่วมกับ 7 องค์กรภาคีเครือข่าย

ไมโครชิปเปิดตัวอะแดปเตอร์จ่ายกระแสไฟฟ้าและข้อมูล IEEE® 802.3bt Power over Ethernet to USB Type-C® ตัวแรกสู่ท้องตลาด รองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ PoE

ไมโครชิปเปิดตัวอะแดปเตอร์จ่ายกระแสไฟฟ้าและข้อมูล IEEE® 802.3bt Power over Ethernet to USB Type-C® ตัวแรกสู่ท้องตลาด ช่วยให้สามารถขยายฐานการติดตั้งให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ใช้ USB Type-C ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังรองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ PoE หลากหลายรูปแบบได้ถึง 90Wและให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง 60W

คุณหญิงกัลยา ชี้ 3-5-7 ถอดรหัสการศึกษาไทย ผ่าน Zoom และ Clubhouse

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (ซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ขวา) โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายการเมือง แถลงข่าว ถอดรหัสนโยบายการศึกษา ก้าวใหม่นักเรียนไทย ผ่าน 3 กลไก 5...

แม็คโคร เคียงข้างเกษตรกรไทย ช่วยชาวสวนระบายมะม่วงกว่า 3,000 ตัน พร้อมรณรงค์บริโภคผลไม้คุณภาพตลอดฤดูกาล สู้วิกฤตผลผลิตล้น

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้ารับซื้อ “มะม่วง” เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25% หลังชาวสวนโดนมรสุมโควิด-19 ปัจจัยลบรุมเร้า ส่งออกไม่ได้ ผลผลิตล้นตลาด คาดทั้งปี น่าจะรับซื้อได้กว่า 3,000 ตัน พร้อมจัด...

ช่อง 3 ปลุกแฟนข่าววันหยุดให้ หยุด! อยู่หน้าจอ ด้วย “ข่าว 3 ยามเช้า เสาร์-อาทิตย์”

ช่อง 3 ขยายกำลังปลุก! ปรับรายการข่าววันหยุดใหม่ล่าสุด เรียกคะแนนความนิยมจากคอข่าวเช้า ให้ได้รับรู้ข่าวก่อนใคร กับรายการ “ข่าว 3 ยามเช้า เสาร์-อาทิตย์” รายการคุยข่าวเช้าวันหยุดที่มาพร้อม...

งาน Thailand Now & Next: Rebuild and Grow with Chat Commerce 3 วันเต็มเจาะลึกกระบวนยุทธ์แชทคอมเมิร์ซไทย เสริมผู้ประกอบการยุคใหม่เติบโต

เตรียมพบกับอีเวนท์ออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่จาก LINEงาน Thailand Now & Next: Rebuild and Grow with Chat Commerce 3 วันเต็มเจาะลึกกระบวนยุทธ์แชทคอมเมิร์ซไทย เสริมผู้ประกอบการยุคใหม่เติบโต

เอเซอร์ สานต่อกลยุทธ์ Dual Transformation มุ่งเป้าสู่ Lifestyle Brands นำเสนอผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Live, Work, Learn, Play

กรุงเทพฯ, 2 มีนาคม 2564 - บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมไอที สานต่อกลยุทธ์ “Dual Transformation” ขับเคลื่อนสู่การเป็น Lifestyle Brands จับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม...