ททบ. และ ส.อ.ท. ร่วมกับ 6 องค์กรภาคีเครือข่าย เผยแพร่องค์ความรู้และผลักดันภาคการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผสานความร่วมมือกับ 6 องค์กรเครือข่าย เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรของไทย พร้อมส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลิตผลให้กับเกษตรกร สามารถนำกระบวนการแปรรูปมาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรของไทยให้สามารถส่งออก สู่ตลาดโลก

พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมด้วย นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและบริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กระทรวงมหาดไทย นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรกรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการโครงการพิเศษสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ขยายออกไปสู่วงกว้าง ทั้งเรื่องของพื้นฐานการเกษตรไปจนถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาให้ภาคการเกษตรมีความก้าวหน้า สามารถลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร อีกทั้งสามารถใช้กระบวนการแปรรูปให้เข้ามามีส่วนเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น เป็นโอกาสที่จะช่วยให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการส่งออกไปสู่ตลาดในต่างประเทศ ซึ่งทางกองทัพบกพร้อมสนับสนุนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลเพื่อดำเนินการเพาะพันธุ์ต้นกล้า สร้างผลผลิตทางการเกษตร ด้านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นองค์กรสื่อที่ให้บริการสาธารณะเพื่อความมั่งคง มีความพร้อมในการสนับสนุนผลิตรายการที่ให้องค์ความรู้ด้านการเกษตร นอกจากนี้พร้อมจัดทำแพลตฟอร์ม เพื่อดำเนินการด้านการตลาด และจัดหาตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านทาง คอลเซ็นเตอร์ และเว็บไซต์ www.ohlalashopping.com โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น และสินค้าภาคการเกษตรของไทยสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้

นอกจากนี้ในปี 2564 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมเดินหน้าการเป็น Social Enterprise TV ยังคงนำเสนอข่าวสารและรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยผังรายการที่ให้ข่าวสารและสาระความรู้ 70% และสาระบันเทิง 30% เพิ่มเติมด้วยแถบรายการที่ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเกษตรมากขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อให้สอดดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก ที่ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรที่สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน นำคุณค่าสู่สังคมไทยในการขับเคลื่อนสินค้าด้านการเกษตรของไทยสู่ตลาดโลกร่วมกับ 7 องค์กรภาคีเครือข่าย

เมื่อ “ความหลากหลาย” และ “ความเท่าเทียม” คือหลักการบริหารความสุขของคนในองค์กรยุคใหม่ในแบบ LINE ประเทศไทย

ในโอกาสที่เดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่ง Pride Month ของทุกปี ความเท่าเทียมทางเพศ LGBTQ+ (Equality) ถูกนำมาพูดถึงในหลากหลายบริบท และดูเหมือนจะ        ทวีความสำคัญมากขึ้นในทุกๆปี...

ก้าวสู่มาตรฐานด้านอาหารที่สูงขึ้น

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ อย่างมหาศาล ทั้งในบริบทของความต้องการที่เพิ่มขึ้น...

กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมนักออกแบบ จัด DEmark Award 2021ขยายฐานงานนักออกแบบไทยสู่สากล

กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมนักออกแบบ จัด DEmark Award 2021 ขยายฐานงานนักออกแบบไทยสู่สากล กรุงเทพมหานคร...

ครั้งแรกของโลชั่นน้ำหอม มาลิสสา คิส ผสานกันแดด เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++

ครั้งแรกของโลชั่นน้ำหอม มาลิสสา คิส ผสานกันแดด เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++ “Juizy Crush” ให้สาวๆ ผิวหอมพร้อมท้าแดดทุกวัน

“อาร์ต พนิตนาฏ” เผยความรู้สึกเหนือความคาดหมาย!! มาเป็นผู้จัดละครช่อง 3

ขอปรบมือต้อนรับผู้จัดป้ายแดงคนล่าสุดของช่อง 3 อีกครั้ง กับสาว “อาร์ต-พนิตนาฏ ฉัตรวิไล” ทายาทคนเก่งของนักแสดงรุ่นใหญ่ “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” เธอคนนี้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการบันเทิงมาอย่างเต็มที่ เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงสุดเก่งครบเครื่องอีกคนเลยก็ว่าได้ ซึ่งล่าสุดเธอได้ก้าวสู่การเป็นผู้จัดละครคนใหม่ของช่อง 3 ในนาม ค่าย แฟมิลี่ พลัส กับผลงานละครเรื่องแรกที่มีชื่อว่า “แก่นแก้ว” ละครกลมกล่อมครบทุกอารมณ์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัย