สสส. ผนึกสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 2564

สสส ผนึกสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 2564 
ปูพรมเอกซเรย์ 4 พฤติกรรมเสี่ยง “สูบบุหรี่-บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-กินอาหารที่ไม่เหมาะสม-ขาดกิจกรรมทางกาย” ทุกจังหวัด หาต้นตอลดพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ สู้ NCD
S

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูล และการสนับสนุนทางเทคนิค การสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สสส. สสช.และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็น สำหรับประเมินสถานการณ์กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases; NCDs) ของคนไทย โดยศึกษาความชุกจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การขาดกิจกรรมทางกาย ร่วมกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือนจากกลุ่มตัวอย่าง       ทุกจังหวัดของประเทศไทย โดย สสส. สนับสนุนด้านวิชาการ และงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งเป็น  การดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การทำงานด้าน NCDs ของ สสส.

“ฐานข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ มีความสำคัญ และจำเป็นในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ เพราะช่วยให้รู้สาเหตุพฤติกรรมของคนไทย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่มโรค NCDs ในทุกระดับ ทั้งระดับโลก ประเทศ และระดับพื้นที่ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย จากรายงานสถานการณ์โรค NCDs เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2562 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรค NCDs ราวปีละ 4 แสนราย หรือวันละไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย คิดเป็น 3 ใน 4 ของการเสียชีวิต
ของทั้งหมดของประเทศ และครึ่งหนึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กลุ่มโรค NCDs ถือเป็นภัยเงียบที่ร้ายแรงกว่า
โควิด-19  หลายเท่า” ดร.สุปรีดา กล่าว

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวถึงสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ว่า สสช. และ สสส. เห็นชอบตรงกันถึงประโยชน์ต่อการดำเนินการตามภารกิจทั้งสองหน่วยงาน จึงได้ตกลงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูล และการสนับสนุนทางเทคนิคฉบับนี้ โดยสสช. รับผิดชอบบริหารจัดการ
ในการดำเนินงานสำรวจทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ในการให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ สสช. ยังได้ตกลงให้ สสส. ใช้ข้อมูลจากสำมะโนและสำรวจที่จัดทำ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จัดเก็บและจัดทำในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่เปิดเผยให้รู้ตัวบุคคลหรือข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์แก่ สสส. ในการวิเคราะห์และติดตามภาวะสังคมของประเทศ

นางสาววันเพ็ญ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน สสช. สามารถใช้ข้อมูลของ สสส. และภาคีเครือข่ายตามที่ได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ สสส. ได้จัดเก็บและจัดทำในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่เปิดเผยให้รู้ตัวบุคคลหรือข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการและการบริหารจัดการตามภารกิจของ สสช. ทั้งนี้ การนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ อ้างอิง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนในเชิงสถิติหรือเชิงวิชาการไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง สสช. และ สสส. จะเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิขาการเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และองค์กรต่างๆ ทั้งนี้ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน จะนำเสนอสรุปผลสำคัญได้ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

จบแบบแฮปปี้!! “อีสาวอันตราย” ละครบู๊สุดดี เรตติ้งปัง

พร้อมส่งต่อความปังให้ “นางฟ้าอสูร”​ลาจอไปอย่างสวยงาม สำหรับละครบู๊ครบรสของช่อง 3 “อีสาวอันตราย” ผลงานของผู้จัด “แดง ธัญญา” ที่มอบทั้งความฮา ความบู๊สุดมันส์ ความดราม่ากินใจแสนอบอุ่น จนทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งละครเย็นของช่อง 3 ที่ครองใจคนดูตั้งแต่ละครเริ่มออนแอร์ตอนแรกจนถึงตอนอวสานเลยทีเดียว ส่งผลให้เรตติ้งของละครมาแรงแบบไม่หยุดนิ่ง ยิ่งเป็น EP.23...

NT ร่วมสนับสนุน Thailand Pavilion ในงาน World Expo 2020 Dubai

  นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มอบเงินเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดสร้างอาคารประเทศไทย (Thailand Pavilion) ที่จัดขึ้นในงาน World Expo 2020...

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ต่อยอด โครงการจุดประกายทำขาย “ให้” เป็น : ซีซัน 2

ยกระดับความเข้มข้น เน้นเมนูจานเด็ดทำง่าย ขายได้จริง เสริมทักษะสร้างอาชีพ สู้โควิด-19 ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ...

JBUYNOW จากออนไลน์สู่สาขาแรก Flagship Store@เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 3 โซน A

น่าช้อปทั้งนั้น!! พาทัวร์ร้าน JBUYNOW สวรรค์ของคนรักของตกแต่งบ้าน สวรรค์ของคนรักงานช่าง สวรรค์ของคนรักสัตว์เลี้ยง สวรรค์ของคนชอบทำอาหาร แหล่งรวมไอเทมเด็ดและของน่ารักนำเข้าอีกมากมาย จุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

COTTO รวมแก๊งยกระดับคุณภาพชีวิตคนรักบ้านจัดกิจกรรมพิเศษฝ่าวิกฤตโควิด 19

เปิดกลุ่มวัสดุเพื่อสุขอนามัยที่ดีที่สุดจัดกิจกรรมพิเศษ ช้อปครบ 10,000 รับส่วนลด 500 บาท  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พย.นี้ คอตโต้...