ศูนย์คุณธรรม เร่งขับเคลื่อน “บิ๊กร๊อก” แผนปฏิรูปประเทศฯ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ศูนย์คุณธรรม เร่งขับเคลื่อน “บิ๊กร๊อก” แผนปฏิรูปประเทศฯ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

18 มิถุนายน 2564 : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ตามมติ ครม. เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มอบหมายศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบนโยบายการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย โดยการดำเนินการตามเป้าหมายคือ 1) พัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย 5 ประการ ประกอบด้วย ความมีวินัย ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และกตัญญูรู้คุณ 2) เสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมพร้อมถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม จำนวน 200 แห่ง 3) กิจกรรมยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรม (โครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563) และ 4) พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนฯ ในระดับพื้นที่และระดับบุคคลนั้น

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา 1) ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ศูนย์คุณธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมคุณธรรม 5 ด้าน และสำรวจสถานการณ์ด้วยตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือมาตรฐานและเกณฑ์ปกติสำหรับประเมินคุณธรรมของกลุ่มคนไทย ช่วงอายุ 25-40 ปี 2) ศูนย์คุณธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักปลัดกระทรวง และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมโดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดชุมชนและองค์กรคุณธรรมเป็นกรอบการดำเนินงาน 3) กิจกรรมยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรมผ่านโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐานสื่อคุณธรรมจำนวน 9 ประเภท ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอสั้น โฆษณา บทเพลง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สิ่งสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ประกาศผลรางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ภายในเดือนสิงหาคม 2564 และ 4) พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ด้วยการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Moral Club แอพลิเคชั่น Clubhouse Moral Podcast และ Facebook ของศูนย์คุณธรรม

ทั้งนี้ การดำเนินงานในระยะต่อไป ศูนย์คุณธรรม ได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ผ่านระบบ e-MENSCR เพื่อเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร.02-644-9900

ภาคการผลิตตบเท้าขึ้นเป็นผู้นำในการปรับระบบไอทีให้ทันสมัย

ภาคการผลิตตบเท้าขึ้นเป็นผู้นำในการปรับระบบไอทีให้ทันสมัย บทความโดยนายทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจำประเทศไทย นูทานิคซ์ อุตสาหกรรมการผลิตเป็นภาคส่วนที่มีความซับซ้อน และมักเข้าใจกันว่าเป็นเพียงสายพานลำเลียงที่ไหลไปตามสายการผลิต และมีพนักงานทำงานอยู่ด้านหลังเครื่องจักรขนาดใหญ่ แต่จริง ๆ แล้ว...

ว่าน วันวาน ส่งซิงเกิลใหม่ล่าสุด “พอแล้ว”

ว่าน วันวาน ส่งซิงเกิลใหม่ล่าสุด “พอแล้ว” ได้ แน็ป อดีตนักร้องนำของวง Retrospect กลับมาร่วมงานอีกครั้ง  รัชยาวีร์ วีระสุทธิมาศ หรือ...

“เคน ธีรเดช” #หลงไม่ไหว ! แฟนละครถูกใจ’รัก นิรันดร์ จันทรา’

“เคน ธีรเดช” #หลงไม่ไหว ! แฟนละครถูกใจ บทคลั่งรัก ในละคร 'รัก นิรันดร์ จันทรา' ​ใครไหวไปก่อนเลยจ้า! ทางนี้ขอยอมแพ้กับเสน่ห์แพรวพราวความน่ารักตะมุตะมิของไอ้ต้าวโอปป้าแวมไพร์คลั่งรัก...

เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 3 ค่ายมือถือ

เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 3 ค่ายมือถือ วันที่29 กค เปิดจองสำหรับคนอายุ 18-60ปี AIS ลงทะเบียนได้ที่...

พาราไดซ์ เพลส ผนึก รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต พร้อมเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”

พาราไดซ์ เพลส ผนึก รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต พร้อมเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้ประชาชนทั่วไป เริ่ม 28 ก.ค. นี้

พม. ลงพื้นที่ กทม. ช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อน ไร้บ้าน พร้อมเตรียมโควต้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

พม. ลงพื้นที่ กทม. ช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อน ไร้บ้าน พร้อมเตรียมโควต้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเชิญชวนใช้บริการฟรีที่ศูนย์คุ้มครองฯ และบ้านปันสุข (ธนบุรี) วันนี้ (26 ก.ค. 64) เวลา 18.30...