SEAC เผยคนไทยนิยมเรียน Online Course และ Virtual Classroom สูงขึ้นถึง 70% ล็อกเป้าพัฒนาเร่งด่วน Essential Skills ที่ทุกคนต้องมี

• Reskill และ Upskill ทางรอดของคนทำงานยุคใหม่ เร่งยกระดับด้วย Essential Skills คู่ทักษะ Learning Agility เพื่ออยู่รอดในโลกยุคศตวรรษที่ 21
• หลังผ่านวิกฤตโควิด-19 ระบาดหนัก พบว่า คนไทยสนใจรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ Online Course และ Virtual Classroom
• SEAC รีเฟรมธุรกิจแบบติดสปีด ปรับคอร์สให้ผู้เรียนจบหลักสูตร Virtual Classroom และ Online Course มากขึ้น
• คนไทยนิยมเรียนคอร์ส Outward Mindset และ Agility เป็นอันดับต้นๆ

แม้ว่าวิกฤต COVID-19 ทำให้อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานจนเกิดเป็นอัตราเร่งให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ให้สูงขึ้น บนความท้าทายทักษะการทำงานใหม่ นี่คือเหตุผลสำคัญที่ว่า ทำไมคนทำงานยุคใหม่จึงจำเป็นต้อง Reskill และ Upskill ให้มีความสามารถสูงขึ้น เพื่อให้สามารถอยู่รอดในทุกยุค ทุกสมัย อย่างที่ เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีประเทศแอฟริกาใต้ ได้กล่าวไว้ว่า “การศึกษาและการเรียนรู้เป็นอาวุธ ที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก” โดยคำนึงตลอดเวลาว่า เราออกแบบชีวิตและอาชีพ ในแบบที่ต้องการได้ ด้วยการเติมเต็มทักษะวิธีคิดที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถในการพัฒนาและสร้างผลลัพธ์ให้เกิดตามที่ต้องการ

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “ด้วยความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกวันนี้ กับบทบาทของเทคโนโลยีที่เข้ามาดิสรัป หลายภาคธุรกิจ ส่งผลให้เกิดผลกระทบหลายส่วน ทั้งคู่แข่งทางอ้อมจากนอกสนามที่พร้อมจะเข้ามาแย่งชิงตลาด ความคาดหวังของลูกค้า ความไม่แน่นอนทางการแข่งขัน ดังนั้น SEAC จึงไม่หยุดเดินหน้าเร่งพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ตอบโจทย์ความต้องการ และรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเท่าทัน ครั้งนี้ SEAC ได้รีเฟรมธุรกิจครั้งใหญ่ มุ่งพัฒนาการเรียนแบบ Virtual Classroom กระตุ้นผู้เรียนให้เกิด Engagement และ Participation จนเกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เน้นการทำงานแบบ Agile บุกเข้าสู่ตลาด Segment ใหม่ด้วย Essential Skills อาทิ ทักษะด้านการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว (Learning Agility), ทักษะการปรับตัว (Adaptability) และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) ดังนั้น การ Reskill และ Upskill ทักษะให้สดใหม่อยู่เสมอ คือ หัวใจสำคัญของการอยู่รอดอย่างยั่งยืน”

เรียนรู้และต่อยอดด้วย Learning Agility
ในโลกที่ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน หนึ่งในทักษะที่สำคัญ คือ Learning Agility การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้ทันที SEAC จึงเพิ่มทางเลือกใหม่ของ “การเรียนรู้” ที่เน้นเนื้อหาสั้น กระชับ และตรงประเด็น ตอบรับความต้องการของคนยุคใหม่ที่ต้องการการเรียนรู้แบบ Just In Time Learning คือ เรียนวันนี้ พรุ่งนี้เอาไปใช้ได้เลย มุ่งเน้นชุดทักษะที่ตอบโจทย์เป้าหมายของแต่ละอาชีพเพื่อไปต่อได้ในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา SEAC เก็บรวมรวบข้อมูลพบว่า “ในช่วงวิกฤต คนไทยเริ่มปรับตัวและใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงการเรียนรู้และเสริมทักษะใหม่ๆ มากขึ้น เน้นการเรียน Online Course และ Virtual Classroom จากเดิม 20% เป็น 70% และที่น่าสนใจ คือ คนที่เข้าเรียน บนแพลตฟอร์ม YourNextU เรียนจบหลักสูตรทาง Virtual Classroom สูงถึง 70% และ Online Course มากกว่า 40% เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่นที่มีสถิติเรียนจบ เพียงแค่ 5 – 15%”

Essential Skills ตอบโจทย์การทำงานในศตวรรษที่ 21
สำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพที่สอง หรือการเปลี่ยนแปลง SEAC ได้เก็บข้อมูลจากคนที่เรียนบนแพลตฟอร์ม YourNextU พบว่า “คนไทยเน้นการเรียนรู้เรื่อง Mindset มากขึ้น โดยหลักสูตร Outward Mindset เป็นหนึ่งใน Essential skills ที่คนไทย ในปัจจุบันให้ความสนใจและเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งทาง Face-to-Face และ Virtual Classroom ในส่วนของ Online Course พบว่าคนไทยให้ความสนใจเรื่อง Agility มากที่สุด โดยเรียนหลักสูตร Adopt an Agile Mindset, Agility in Action และ Resilience นอกจากนี้ เมื่อแบ่งตาม Segment พบว่า ภาคองค์กรธุรกิจเอกชนให้ความสนใจการเรียนรู้หลักสูตร ด้าน Productivity และ Working Trends อาทิ หลักสูตร Preparing for Tomorrow’s World และ Work Efficiency: Apply Agile Principles เป็นต้น ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ให้ความสนใจการเรียนรู้หลักสูตรที่เกี่ยวกับ Change, Digital Data และ Creativity อาทิ หลักสูตร Leading Change in a Disruptive Environment, Digital Marketing, และ Big Data เป็นต้น

SEAC เราเชื่อในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาโดยตลอด และมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับศักยภาพคนไทย ให้มีทักษะชีวิตที่ดีในการทำงานสายอาชีพต่างๆ การเข้ามาของเทคโนโลยีจะเป็นแรงผลักดันให้เรายิ่งต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ อยู่เสมอ SEAC ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ YourNextU เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ ของคนไทยอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้ ประเด็นสำคัญของการเรียนรู้ คือ ไม่ใช่การเริ่มช้าหรือเริ่มเร็ว แต่ต้องเริ่มแล้ว และมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เอไอเอส ผนึกสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โชว์ผลงาน AI แพลตฟอร์มตรวจจับความรู้สึกจากเสียงภาษาไทย ครั้งแรกของโลก

เอไอเอส ร่วมกับ สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIResearch) เผยถึงความสำเร็จของทีมนักวิจัยไทย หลังใช้เวลาเพียง 2 ปี พัฒนาชุดข้อมูล (Dataset) จำแนกอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทย (Speech Emotion Recognition หรือ THAI SER)...

เสพศิลป์หลังบ้าน รวม “ไอเดีย” จัดสวนหลังบ้านยุค WFH จากนักจัดสวนมืออาชีพ

ยุค New Normal โลกใหม่ใบเดิมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไป ดังนั้นจะดีแค่ไหน ถ้ามีสักมุมในบ้านไว้อากาศบริสุทธิ์สดชื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในยามที่แดดร่มลมตก กระทั่งเปลี่ยนความรู้สึกจากการทำงานของคุณแบบ Work from home เป็น Work with happy heart หรือ Work from Heaven

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษแบบกลุ่มก้อน 7 เหตุการณ์ มีผู้ป่วยรวม 347 ราย โดยการระบาดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด อยู่ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 175 คน (ร้อยละ 50.4) ไม่มีผู้เสียชีวิต เกิดจากการรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียน อาหารสงสัยที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ แกงส้มปลา ข้าวหมกไก่ ข้าวผัดไก่...

อก. เร่งดันผู้ประกอบการแปรรูปกัญชงสู่พาณิชย์รองรับ BCG Model

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ผลักดันผู้ประกอบการแปรรูปกัญชงสู่พาณิชย์รองรับ BCG Model จัดประชุมสร้างความร่วมมือ “การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชงสู่เชิงพาณิชย์” ร่วมกับ 3 สถาบันเครือข่าย สถาบันอาหาร (สอห.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) ผลักดันกัญชง ให้ใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ภายหลังจากกฎหมายอนุญาตให้ผลิต...

อาร์ทีบีฯ เดินหน้าขยายตลาด Mobile Accessories เต็มสูบ! พร้อมเปิดตัวเคสสำหรับ iPad, iPhone และ MacBook ภายใต้แบรนด์ Monocozzi™

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า Gadget รายใหญ่ในประเทศไทย เดินหน้าขยายตลาด Mobile Accessories อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวเคสสำหรับ iPad, iPhone และ MacBooksภายใต้แบรนด์ Monocozzi™...

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กระทรวงเกษตรฯ การบินไทย เปิดตัวส่งออก “มะม่วงน้ำดอกไม้” ประเดิมล็อตแรกไปเกาหลีใต้

กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวส่งออก “มะม่วงน้ำดอกไม้” เกรดพิเศษ ด้วยเที่ยวบินสายการบินไทยไปยังเกาหลีใต้เที่ยวบินแรก วันที่ 6 มีนาคมนี้...