SEAC เผยคนไทยนิยมเรียน Online Course และ Virtual Classroom สูงขึ้นถึง 70% ล็อกเป้าพัฒนาเร่งด่วน Essential Skills ที่ทุกคนต้องมี

• Reskill และ Upskill ทางรอดของคนทำงานยุคใหม่ เร่งยกระดับด้วย Essential Skills คู่ทักษะ Learning Agility เพื่ออยู่รอดในโลกยุคศตวรรษที่ 21
• หลังผ่านวิกฤตโควิด-19 ระบาดหนัก พบว่า คนไทยสนใจรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ Online Course และ Virtual Classroom
• SEAC รีเฟรมธุรกิจแบบติดสปีด ปรับคอร์สให้ผู้เรียนจบหลักสูตร Virtual Classroom และ Online Course มากขึ้น
• คนไทยนิยมเรียนคอร์ส Outward Mindset และ Agility เป็นอันดับต้นๆ

แม้ว่าวิกฤต COVID-19 ทำให้อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานจนเกิดเป็นอัตราเร่งให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ให้สูงขึ้น บนความท้าทายทักษะการทำงานใหม่ นี่คือเหตุผลสำคัญที่ว่า ทำไมคนทำงานยุคใหม่จึงจำเป็นต้อง Reskill และ Upskill ให้มีความสามารถสูงขึ้น เพื่อให้สามารถอยู่รอดในทุกยุค ทุกสมัย อย่างที่ เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีประเทศแอฟริกาใต้ ได้กล่าวไว้ว่า “การศึกษาและการเรียนรู้เป็นอาวุธ ที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก” โดยคำนึงตลอดเวลาว่า เราออกแบบชีวิตและอาชีพ ในแบบที่ต้องการได้ ด้วยการเติมเต็มทักษะวิธีคิดที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถในการพัฒนาและสร้างผลลัพธ์ให้เกิดตามที่ต้องการ

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “ด้วยความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกวันนี้ กับบทบาทของเทคโนโลยีที่เข้ามาดิสรัป หลายภาคธุรกิจ ส่งผลให้เกิดผลกระทบหลายส่วน ทั้งคู่แข่งทางอ้อมจากนอกสนามที่พร้อมจะเข้ามาแย่งชิงตลาด ความคาดหวังของลูกค้า ความไม่แน่นอนทางการแข่งขัน ดังนั้น SEAC จึงไม่หยุดเดินหน้าเร่งพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ตอบโจทย์ความต้องการ และรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเท่าทัน ครั้งนี้ SEAC ได้รีเฟรมธุรกิจครั้งใหญ่ มุ่งพัฒนาการเรียนแบบ Virtual Classroom กระตุ้นผู้เรียนให้เกิด Engagement และ Participation จนเกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เน้นการทำงานแบบ Agile บุกเข้าสู่ตลาด Segment ใหม่ด้วย Essential Skills อาทิ ทักษะด้านการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว (Learning Agility), ทักษะการปรับตัว (Adaptability) และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) ดังนั้น การ Reskill และ Upskill ทักษะให้สดใหม่อยู่เสมอ คือ หัวใจสำคัญของการอยู่รอดอย่างยั่งยืน”

เรียนรู้และต่อยอดด้วย Learning Agility
ในโลกที่ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน หนึ่งในทักษะที่สำคัญ คือ Learning Agility การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้ทันที SEAC จึงเพิ่มทางเลือกใหม่ของ “การเรียนรู้” ที่เน้นเนื้อหาสั้น กระชับ และตรงประเด็น ตอบรับความต้องการของคนยุคใหม่ที่ต้องการการเรียนรู้แบบ Just In Time Learning คือ เรียนวันนี้ พรุ่งนี้เอาไปใช้ได้เลย มุ่งเน้นชุดทักษะที่ตอบโจทย์เป้าหมายของแต่ละอาชีพเพื่อไปต่อได้ในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา SEAC เก็บรวมรวบข้อมูลพบว่า “ในช่วงวิกฤต คนไทยเริ่มปรับตัวและใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงการเรียนรู้และเสริมทักษะใหม่ๆ มากขึ้น เน้นการเรียน Online Course และ Virtual Classroom จากเดิม 20% เป็น 70% และที่น่าสนใจ คือ คนที่เข้าเรียน บนแพลตฟอร์ม YourNextU เรียนจบหลักสูตรทาง Virtual Classroom สูงถึง 70% และ Online Course มากกว่า 40% เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่นที่มีสถิติเรียนจบ เพียงแค่ 5 – 15%”

Essential Skills ตอบโจทย์การทำงานในศตวรรษที่ 21
สำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพที่สอง หรือการเปลี่ยนแปลง SEAC ได้เก็บข้อมูลจากคนที่เรียนบนแพลตฟอร์ม YourNextU พบว่า “คนไทยเน้นการเรียนรู้เรื่อง Mindset มากขึ้น โดยหลักสูตร Outward Mindset เป็นหนึ่งใน Essential skills ที่คนไทย ในปัจจุบันให้ความสนใจและเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งทาง Face-to-Face และ Virtual Classroom ในส่วนของ Online Course พบว่าคนไทยให้ความสนใจเรื่อง Agility มากที่สุด โดยเรียนหลักสูตร Adopt an Agile Mindset, Agility in Action และ Resilience นอกจากนี้ เมื่อแบ่งตาม Segment พบว่า ภาคองค์กรธุรกิจเอกชนให้ความสนใจการเรียนรู้หลักสูตร ด้าน Productivity และ Working Trends อาทิ หลักสูตร Preparing for Tomorrow’s World และ Work Efficiency: Apply Agile Principles เป็นต้น ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ให้ความสนใจการเรียนรู้หลักสูตรที่เกี่ยวกับ Change, Digital Data และ Creativity อาทิ หลักสูตร Leading Change in a Disruptive Environment, Digital Marketing, และ Big Data เป็นต้น

SEAC เราเชื่อในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาโดยตลอด และมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับศักยภาพคนไทย ให้มีทักษะชีวิตที่ดีในการทำงานสายอาชีพต่างๆ การเข้ามาของเทคโนโลยีจะเป็นแรงผลักดันให้เรายิ่งต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ อยู่เสมอ SEAC ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ YourNextU เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ ของคนไทยอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้ ประเด็นสำคัญของการเรียนรู้ คือ ไม่ใช่การเริ่มช้าหรือเริ่มเร็ว แต่ต้องเริ่มแล้ว และมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564

สภากาชาดไทย ชวนคนไทยบริจาคโลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติขาดโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564 ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตในเขตกรุงเทพฯ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ รับ “เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก” เป็นที่ระลึก

นักแสดงช่อง 3 ส่งคลิปชวนแฟนๆ เชียร์อัพ! ทีมตบสาวไทยวอลเลย์บอลเนชันส์ลีก 2021

นักแสดงช่อง 3 ส่งคลิปชวนแฟนๆ เชียร์อัพ! ทีมตบสาวไทยวอลเลย์บอลเนชันส์ลีก 2021 ย่างเข้าชั่วโมงความตื่นเต้นเต็มที่สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันส์ลีก 2021 ที่เมืองริมินี ประเทศอิตาลี เมื่อสัปดาห์ที่ 3 ถือเป็นนัดสำคัญที่แฟนๆ เชียร์หนักแทบจะหยุดหายใจรวมถึงนักแสดงช่อง...

“อาเล็ก-กระทิง” เปิดฉากสลับร่าง จัดเต็มฝีมือใน “แค้นรักสลับชะตา”

​ขึ้นชื่อว่าเป็นละครของผู้จัดคนเก่ง อ้อม-พิยดา อัครเศรณี ภายใต้บริษัท เมจิค อีฟ วัน เอนเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ที่กล้าลุยกล้าทำทุกเรื่อง ล่าสุดในละคร “แค้นรักสลับชะตา” เปิดฉากตอนแรกก็ไม่ธรรมดาซะแล้ว กับฉากรถชนระหว่าง วัท (อาเล็ก-ธีรเดช) ดาราหนุ่มแบดบอยที่กำลังโดนไล่ฆ่า กับ เตช(กระทิง-ขุนณรงค์) นักบินหนุ่มไฮโซ ที่ชีวิตกำลังรุ่งโรจน์ แต่ต้องมาเกิดอุบัติเหตุพร้อมกันในคืนพระจันทร์แดง...

พม-ซีพีแรม ลุยเปิดตัวกลางในกระทรวง พม.ส่งมอบอาหารประชาชนหวังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในยุคโควิท-19

ในภาพ: นางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติรับ

“สกาย ไอซีที” เปิดเทรนด์ Tech ฝ่ายุค “Insecurity Era” เร่งสร้างแพลทฟอร์มตอบโจทย์ปัญหาระดับชาติ

ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or Safety Needs) กลายเป็นความต้องการอันดับแรกของคนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วโลก วิกฤติทางสาธารณสุขครั้งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจไทยที่หนักที่สุดครั้งหนึ่งเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคแห่งความไม่มั่นคงปลอดภัย หรือ Insecurity Era