สำนักงานสถิติฯ เดินหน้า “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม” พบกับ “คุณมาดี” นำสิ่งดีๆ มาให้ผู้ประกอบการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินหน้าจัดทำ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565” พบกับ “คุณมาดี” มาทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยใช้แท็บเล็ตในการจัดเก็บข้อมูล จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง เพื่อให้ภาครัฐใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

นอกจากนี้ภาคเอกชนใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน/การบริหารกิจการ ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบกิจการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐ ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติขอให้ผู้ประกอบการมั่นใจในการเก็บรักษาข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บจะนำไปประมวลผลเป็นภาพรวมและใช้ประโยชน์ทางสถิติเท่านั้น

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำสำมะโนด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2507 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดทำทุก 5-10 ปี ตามข้อแนะนำขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นมาตรฐาน โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการทั้งที่อยู่ในทะเบียน และนอกทะเบียน เพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์ภาพรวมธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ และจากการที่ประเทศไทยมีนโยบายบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว

ดังนั้น การดำเนินงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมครั้งนี้ จึงเป็นครั้งแรกที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้นำข้อมูลจากระบบทะเบียนมาบูรณาการร่วมกับฐานข้อมูลสถานประกอบการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้การจัดทำโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระการตอบแบบสอบถาม โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปเก็บข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่จริง จะทำให้ทราบข้อมูลสถานประกอบการที่เลิกกิจการ ปรับเปลี่ยนกิจการ หรือดำเนินกิจการใหม่ สำหรับนำมาปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมโครงสร้างและการกระจายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย สามารถใช้ในการกำหนดนโยบายของประเทศได้อย่างมีทิศทางยิ่งขึ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการ ให้ข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยคุณมาดีที่ลงไปเก็บข้อมูลจะสวมใส่ mask พกเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ขอให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลที่ให้มาจะถูกเก็บเป็นความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรการของภาครัฐ และไม่นำไปเชื่อมโยงกับการเก็บภาษีอย่างแน่นอน

LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี เผยความสําเร็จสู่แพลตฟอร์มทีตอบสนองชีวิตคนไทย ่

LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี เผยความสําเร็จสู่แพลตฟอร์มทีตอบสนองชีวิตคนไทย ่ ในทุกไลฟ์ สไตล์ และช่วยผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัลตอกยําความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ทีเป็ นมากกว่าแค่แชท ่  เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็ นโครงสร้างพืนฐาน ้ ทางดิจิทัลเต็มรูปแบบทังด้านนวัตกรรม...

การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ 25 มิถุนายนนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ 25 มิถุนายนนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการซื้อตั๋วโดยสารผ่านตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Ticket...

“ติ๊ต๊ะ ชญานิศ” ชวนคนดูชมความแก่นซ่าของ “ลูกแก้ว”

“ติ๊ต๊ะ ชญานิศ” ชวนคนดูชมความแก่นซ่าของ “ลูกแก้ว”ในละคร “แก่นแก้ว” ตอนแรก 22 มิ.ย.นี้ !!

เรื่องย่อตอนปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ EP.25 (จบ)

เรื่องย่อตอนปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ EP.25 (จบ)ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 19.05 น.

“อนุทิน” ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทยที่กรมวิทย์ฯ ผลิตพันธุ์กัญชาต้นแบบคุณภาพดี

“อนุทิน” ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทยที่กรมวิทย์ฯ ผลิตพันธุ์กัญชาต้นแบบคุณภาพดีวันนี้ (21 มิถุนายน 2564) จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับ