อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมฝ่าวิกฤตโควิด 19 “ลั่น” พร้อมลุยงาน อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2021 กันยายน นี้

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมฝ่าวิกฤตโควิด 19 “ลั่น” พร้อมลุยงาน อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2021 กันยายน นี้ พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ-เอกชน ถกปม ยานยนต์ไฟฟ้า รับความพร้อมในปี 2035

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงาน อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2021 (INTERMACH-SUBCON THAILAND 2021) ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค บางนา จับมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย จัดงานสัมมนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% ปี 2035 จุดเปลี่ยนสำคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย หรือ ZEV@35 และมุมมองการเปลี่ยนเทคโนโลยีสู่รถยนต์ไฟฟ้าปี 2035 โดยมีผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองใน การเตรียมตัวก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้า 100% ที่สำคัญของโลก ภายในปี 2035 ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

คุณพะเยาว์ คำมุข รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ภาครัฐ ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก โดยมีแผนงานเพื่อผลักดันให้มีการผลิตรถยนต์นั่งและรถยนต์กระบะไฟฟ้าไร้มลพิษ หรือ ZEV ในระยะเร่งด่วนให้ได้ 225,000 คัน ภายในปี 2025 และในแผนระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็น 1,350,000 คัน ภายในปี 2035 ทั้งนี้ได้มีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์อย่างสูงสุด อาทิ ส่งเสริมให้เกิด Demand และ Supply ในตลาด Mass Market และ Niche Market ทั้งรถยนต์นั่ง รถกระบะ รถจักรยานยนต์ รถบัส รถบรรทุก สามล้อ เรือโดยสาร รถไฟฟ้าระบบราง เพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น

โดย BOI ได้เปิดส่งเสริมการลงทุนรอบใหม่ที่ครอบคลุมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในทุกประเภท และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าอีก 4 รายการ, การสนับสนุนค่าไฟคงที่สำหรับผู้ให้บริการอัดประจุไฟฟ้า, การยกเว้น-ลดภาษีรถยนต์ประจำปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแนวทางการสร้าง ECO System ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างรอบด้าน อาทิ การพัฒนาสถานี อัดประจุไฟฟ้า การส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ การสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน รวมทั้งยังได้วางแผนงานมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในรูปแบบเดิมที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว

• EV 100% ปี 2035 จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย(Electric Vehicle Association of Thailand – EVAT) กล่าวว่า ประเทศไทยตื่นตัวเรื่องยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ดังจะเห็นได้จากยอดจดทะเบียนในปีที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 5,685 คัน เติบโต 100% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนในไตรมาสแรกของปีนี้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีสถิติการจดทะเบียน 1,253 คัน คาดว่าจนถึงสิ้นปีจะขยายตัวเพิ่มขึ้นแม้จะมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) มีการกำหนดทิศทาง ออกมาตรการส่งเสริม ปูทางให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญในอนาคต โดยมีเป้าหมายระยะยาวในปี 2035 มีจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียน 1,154,000 คัน และจะมีจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมรวมกว่า 6,400,000 คัน ส่วนจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ จุดชาร์จ ปัจจุบันมีจำนวน 2,177 หัวจ่าย จากจำนวน 641 สถานี โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2030 จะเพิ่มเป็น 12,000 สถานี

• ผู้ผลิตเดินหน้ารุกตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในไทย
คุณครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธานฝ่ายประสานงานกิจการภายนอกและรัฐกิจสัมพันธ์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าเเห่งชาติ ได้ตั้งเป้าหมายภายในปี 2035 ให้ยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ภายในประเทศ เป็นยานยนต์ไร้มลพิษ หรือ Zero Emission Vehicle (ZEV) ในสัดส่วน 100% ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สำหรับแบรนด์เกรทวอลล์ มองว่าหัวใจในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะสำเร็จได้หรือไม่นั้นสิ่งสำคัญคือ วอลุ่ม (volume) ของยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ต้นทุนซื้อชิ้นส่วนในประเทศเพื่อผลิตแข่งขันกับที่นำเข้าได้จาก Economies of scale ของการผลิตชิ้นส่วนสำคัญต่างๆของรถไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่อหน่วยถูกลง
คุณครรชิต นำเสนออีกหนึ่งมุมมองที่จะทำให้คนไทยมีโอกาสซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ถูกลงคือ ทำไมไม่ส่งเสริมให้เช่าแบตเตอรี่ อาจจะเช่า 3 – 5 ปี เมื่อครบกำหนดเช่าก็เปลี่ยนใหม่ ถือเป็นการผลักดันดีมานด์หรือทำให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแข่งขันกับรถยนต์สันดาปภายในได้ (ICE) อีกทั้งยังเป็นการสร้างตลาดให้เกิดการซื้อง่ายขายคล่อง ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาขายต่อ โดยหน่วยงานที่ให้เช่าสามารถทำงานร่วมกับรัฐในการจัดการแบตเตอรี่ในการเข้าไปสู่กระบวนการ รีไซเคิล ได้อย่างครบวงจร เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้แผนงานเดินหน้าได้เร็วโดยไม่ต้องใช้งบของรัฐเลย

สุกัญญา อมรนุรัตน์กุล

• อินเตอร์แมค 2021 – ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 พร้อมกระหึ่ม 22-25 กันยายน 2564
ด้าน คุณสุกัญญา อมรนุรัตน์กุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า “การจัดสัมมนาออนไลน์ “ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% ปี 2035 จุดเปลี่ยนสำคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยในการก้าวสู่อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเป็นอย่างมาก โดยเราจะยังคงเดินหน้าจัด

กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออัปเดตนวัตกรรม เทรนด์เทคโนโลยี ที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ก่อนที่จะพบกับงาน อินเตอร์แมค 2021 (INTERMACH 2021) งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำในอาเซียน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “งานแสดงเทคโนโลยีการผลิต ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคต” ที่รวบรวมโซลูชันอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงและงานโลหะแผ่นทั้งเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แขนกล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบ IoT แบบครบวงจร รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการแบบไฮบริด โซนแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ งานสัมมนาเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจกว่า 30 หัวข้อ อาทิ อินเตอร์แมคฟอรั่ม สัมมนายานยนต์อนาคต พร้อมตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยสัมมนา iAR Talk

ส่วนงาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 (SUBCON Thailand 2021) งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียนซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 มีการใช้โปรแกรมจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้แสดงสินค้าของงานเพื่อเชื่อมโยงทางธุรกิจและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยและชาวต่างชาติผ่านระบบออนไลน์ช่วยต่อยอดสู่ความร่วมมือในอนาคต โดยตั้งเป้าว่าปีนี้จะมีการจับคู่ธุรกิจภายในงานและการจับคู่ด้วยระบบออนไลน์ได้ไม่น้อยกว่า 3,000 คู่ เกิดมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

เตรียมพบกับงาน อินเตอร์แมค 2021 (INTERMACH 2021) และ งานซับคอน ไทยแลนด์ 2021 (SUBCON Thailand 2021) ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2564 ในรูปแบบไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Siam Airmotive และUnited Business Solutions มอบเครื่องกรองอากาศสามารถกรอง ดักจับและกำจัดเชื้อไวรัส โควิด19

มอบเครื่องกรองอากาศ...คุณพรวิศิษฐ์ แจ่มใส กรรมการบริษัท Siam Airmotive พร้อมด้วยคุณภณ สวัสดิบุตร กรรมการบริษัท United Business Solutions มอบเครื่องกรองอากาศ HEPA CIRCULATION UNIT รุ่น HCU...

หายคิดถึงแน่!! “ดรีม กันต์ดนัย” เหมา 2 เรื่อง “บาปรักทะเลฝัน – อีสาวอันตราย” กลับมาโกยใจแฟนละครช่อง 3

​ใครที่กำลังคิดถึงผลงานของหนุ่มหล่อคนนี้ “ดรีม กันต์ดนัย” บนจอช่อง 3 บอกเลยว่าตอนนี้ได้โอกาสชื่นใจหายคิดถึงกันแล้ว เพราะขณะนี้ผลงานละครของเขาทั้ง 2 เรื่อง “บาปรักทะเลฝัน” และ “อีสาวอันตราย”...

ทำพาสปอร์ตได้แล้ว สำนักงานชั่วคราว เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิท19

เปิดให้บริการแล้ววันนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์) ชั้น 5 โซน A พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เปิดทำการ...

เดอะ สตรีท รัชดาร่วมกับสภากาชาด​ไทย ชวนเติมบุญในสถานการณ์โควิด-19

บริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วย กับกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 22 จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้มีผู้มาบริจาคโลหิตลดน้อยลง แต่การใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกวันจนเกิดภาวะขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง  

“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

         กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล...