การประชุมนานาชาติเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2020 การสร้างชาติในสภาวะปกติใหม่จากโรคระบาด

สถาบันการสร้างชาตินานาชาติ (Nation-Building Institute International (NBII)) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันการสร้างชาติประเทศไทย, สถาบันการสร้างชาติมาเลเซีย, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยและ Asia Future Institute (ประเทศเกาหลีใต้) จัดการประชุมนานาชาติเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Conference on Nation-Building (ICNB) ประจำปี 2020 ภายใต้หัวข้อ Nation-Building in the Pandemic New Normal (การสร้างชาติในสภาวะปกติใหม่จากโรคระบาด) ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ(ออนไลน์) โดย ดร.ยัง พรหมณิโรธ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังประเทศกัมพูชา เป็นผู้แทนของ จอมพล สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซนนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, ฯพณฯ จันเซษ คาซโทวิท ตูเมเบฟ รองประธานสภาประชาชนคาซัคสถาน หัวหน้าสำนักเลขาธิการสภาประชาชน คาซัคสถานของการบริหารประธานาธิบดี, ฯพณฯ ฆาเซิม-โฌมาร์ต โตกาเยฟ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคาซัคสถาน ปาฐกถานำโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญอีกหลายท่านร่วมอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ฯพณฯ ยังเบอร์ ฮอร์มัต ดาโต๊ะ สรี มุสตาปา บิน โมฮัมเหม็ด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ) มาเลเซีย,ฯพณฯ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี,ฯพณฯ เฟรเดอริก ซูมาเย อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศแทนซาเนีย, ฯพณฯ ยังเบอร์ ฮอร์มัต ดาโต๊ะ สรี เลียน เคอร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเอกภาพแห่งชาติมาเลเซีย รองประธานพรรคเอ็มซีเอ (MCA) ประเทศมาเลเซีย, ฯพณฯ ยังเบอร์ ฮอร์มัต ดาโต๊ะ สรี ฮาจาห์ แนนซี บินติ ชูกรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย, ฯพณฯ อาเมอร์ โคสรู เชาว์ดูห์รี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประเทศบังคลาเทศ, ศาสตราจารย์คิชอร์ มาห์บูบานี อดีตทูตสิงคโปร์ประจำสหประชาชาติ, ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, คณบดีวิทยาลัยนโยบายสาธารณะ ลี กวนยู มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, ดร.อาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการสถาบันสหสวรรษ, นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม, ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล ประเทศไทย,นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ดร.เอเดน วูน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT),ฯลฯ งานภาคกลางคืนเป็นการมอบรางวัลการสร้างชาติ โดยมี ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ สถานที่จัดงานประมาณ 400 คน และอีกกว่า 1,000 คน ที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ และประธานการจัดงานกล่าวว่า “การจัดการประชุมเพื่อเป็นการสร้างเวทีให้ผู้นำภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชากิจ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งร่วมเสนอนโยบาย แนวคิด บทความวิชาการและผลการวิจัยในระดับนานาชาติ เกี่ยวกับการจัดการสภาวะปกติใหม่จากโรคระบาด (Pandemic New Normal) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศและเพื่อการสร้างชาติในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งการประชุมนานาชาติครั้งนี้เกี่ยวข้องกับแนวคิด นโยบายในมิติต่างๆ เป็นการช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ พาประเทศให้เข้าถึงพรมแดนความรู้ใหม่ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติช่วยทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมและผู้กำหนดนโยบายของประเทศเกิดความตระหนักในเรื่องนี้และร่วมมือขับเคลื่อนไปด้วยกัน”

OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ

OPPO แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก เปิดตัว OPPO App Market V9.0 ในวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเวอร์ชันใหม่นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ อีกทั้ง OPPO App Market ยังได้อัปเกรด Gravity Plan ที่จะมาช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงคนในท้องถิ่น พร้อมนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแอปอีกด้วย

พิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย” จังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 11...

คิมเบอร์ลี่-กอล์ฟ-พิชญะ-น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย กับฉากปะทะบนตึกร้างสุดหวาดเสียว ในละคร “สองเสน่หา” คืนวันพุธที่ 12 พ.ค.นี้ ทางช่อง 3

​กระแสแรงดีไม่มีตกหลังจากละครสองเสน่หาออนแอร์ทางช่อง3 ไปแล้วสองตอนที่ผู้ชมต่างพากันชื่นชมฝีมือการแสดงบทฝาแฝดครั้งแรกของ“คิมเบอร์ลี่แอนโวลเทมัส”ว่าดีเกินคาด!ทั้งแววตาและน้ำเสียงก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจน นอกเหนือจากคิมเบอร์ลี่แล้ว นักแสดงที่ได้พลิกบทบาทอีกคนในเรื่องก็คือ “กอล์ฟ - พิชญะ” รับบท ปรมินทร์ จากเรื่องก่อนๆที่รับบทคนดีมาตลอด แต่กับ ปรมินทร์ในสองเสน่หาเรียกได้ว่าตัวละครนี้หาความดีแทบไม่เจอ!

Zipmex ร่วมกับ กลุ่มอสังหาฯ แถวหน้า เปิดให้ซื้ออสังหาฯ ด้วยเหรียญคริปโทฯ ได้แล้ววันนี้

Zipmex แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของเอเชีย ตอกย้ำความสำเร็จอีกขั้น ด้วยการจับมือกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ระดับประเทศ บริษัท 1.6 ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดให้นักลงทุนซื้อ-ขายอสังหาฯ ด้วยเหรียญคริปโทฯ ได้แล้ว ผู้ที่สนใจจะซื้ออสังหาฯ สามารถเลือกชำระเงินด้วย...

พราว สมชื่อ! “พราวมุก” ช่อง 3 ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1

ปรบมือให้กับความพราวของ #พราวมุกep1 ที่ถล่มทลายบนโลกทวิตเตอร์ โดยละคร “พราวมุก” ช่อง 3 เป็นผลงานของบิ๊กบอสแห่งค่ายเลิฟดราม่า “ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา” ที่เพิ่งออนแอร์ไปแค่ EP แรก ก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 กันเลยทีเดียว...

รายการ @TuesLIVE ส่งแคมเปญสร้างสรรค์ “ร่วมด้วย ช่วยโควิด-19” ชวนนักช้อปออนไลน์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ด้วย Digital Gift Card

รายการ LINE SHOPPING x @TuesLIVE นำโดย ป้าตือ-สมบัษร ถิระสาโรช พิธีกรประจำรายการ ส่งแคมเปญ “ร่วมด้วย ช่วยโควิด 19” เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและ มูลนิธิกว่า 15 แห่ง ที่กำลังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือคนไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านการร่วมบริจาคในรูปแบบ Digital Gift Card...