การประชุมนานาชาติเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2020 การสร้างชาติในสภาวะปกติใหม่จากโรคระบาด

สถาบันการสร้างชาตินานาชาติ (Nation-Building Institute International (NBII)) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันการสร้างชาติประเทศไทย, สถาบันการสร้างชาติมาเลเซีย, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยและ Asia Future Institute (ประเทศเกาหลีใต้) จัดการประชุมนานาชาติเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Conference on Nation-Building (ICNB) ประจำปี 2020 ภายใต้หัวข้อ Nation-Building in the Pandemic New Normal (การสร้างชาติในสภาวะปกติใหม่จากโรคระบาด) ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ(ออนไลน์) โดย ดร.ยัง พรหมณิโรธ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังประเทศกัมพูชา เป็นผู้แทนของ จอมพล สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซนนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, ฯพณฯ จันเซษ คาซโทวิท ตูเมเบฟ รองประธานสภาประชาชนคาซัคสถาน หัวหน้าสำนักเลขาธิการสภาประชาชน คาซัคสถานของการบริหารประธานาธิบดี, ฯพณฯ ฆาเซิม-โฌมาร์ต โตกาเยฟ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคาซัคสถาน ปาฐกถานำโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญอีกหลายท่านร่วมอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ฯพณฯ ยังเบอร์ ฮอร์มัต ดาโต๊ะ สรี มุสตาปา บิน โมฮัมเหม็ด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ) มาเลเซีย,ฯพณฯ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี,ฯพณฯ เฟรเดอริก ซูมาเย อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศแทนซาเนีย, ฯพณฯ ยังเบอร์ ฮอร์มัต ดาโต๊ะ สรี เลียน เคอร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเอกภาพแห่งชาติมาเลเซีย รองประธานพรรคเอ็มซีเอ (MCA) ประเทศมาเลเซีย, ฯพณฯ ยังเบอร์ ฮอร์มัต ดาโต๊ะ สรี ฮาจาห์ แนนซี บินติ ชูกรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย, ฯพณฯ อาเมอร์ โคสรู เชาว์ดูห์รี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประเทศบังคลาเทศ, ศาสตราจารย์คิชอร์ มาห์บูบานี อดีตทูตสิงคโปร์ประจำสหประชาชาติ, ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, คณบดีวิทยาลัยนโยบายสาธารณะ ลี กวนยู มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, ดร.อาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการสถาบันสหสวรรษ, นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม, ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล ประเทศไทย,นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ดร.เอเดน วูน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT),ฯลฯ งานภาคกลางคืนเป็นการมอบรางวัลการสร้างชาติ โดยมี ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ สถานที่จัดงานประมาณ 400 คน และอีกกว่า 1,000 คน ที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ และประธานการจัดงานกล่าวว่า “การจัดการประชุมเพื่อเป็นการสร้างเวทีให้ผู้นำภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชากิจ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งร่วมเสนอนโยบาย แนวคิด บทความวิชาการและผลการวิจัยในระดับนานาชาติ เกี่ยวกับการจัดการสภาวะปกติใหม่จากโรคระบาด (Pandemic New Normal) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศและเพื่อการสร้างชาติในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งการประชุมนานาชาติครั้งนี้เกี่ยวข้องกับแนวคิด นโยบายในมิติต่างๆ เป็นการช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ พาประเทศให้เข้าถึงพรมแดนความรู้ใหม่ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติช่วยทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมและผู้กำหนดนโยบายของประเทศเกิดความตระหนักในเรื่องนี้และร่วมมือขับเคลื่อนไปด้วยกัน”

เคทีซีเดินหน้าพัฒนาแอปฯ KTC Mobile ด้วยฟีเจอร์ใหม่ เบิกถอนเงินสดได้ทุกค่าย และตั้งรหัส ATM PIN ได้ด้วยตัวเอง

นางสาวสุชชวี บรรจบดี ผู้อำนวยการ - Digital Development “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากวิกฤตโควิด – 19...

Kerry Express ปรับราคาค่าจัดส่งพัสดุด่วนเริ่มต้นเพียง 25 บาท

งานนี้มีเฮ!! หลังจากที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ Kerry Express หรือ KEX ล่าสุดบริษัทฯได้ปรับราคาค่าจัดส่งพัสดุด่วนเอาใจลูกค้า ด้วยค่าบริการ เริ่มต้นเพียง 25 บาทเท่านั้น พร้อมเพิ่มไซส์ในการรับพัสดุ (XXL) ที่รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 30 กก....

แนวทางใหม่ โหวต “เอ็ม ธวเดช” นั่งหัวหน้าพรรคการเมืองที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย

โหวต “เอ็ม ธวเดช” นั่งหัวหน้าพรรคการเมืองที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย โหวต เอ็ม ธวเดช ภาจิตรภิรมย์ คนรุ่นใหม่ วัย32 ปี นั่งหัวหน้าพรรคแนวทางใหม่...

หัวเว่ยรุกพัฒนาอีโคซิสเต็มด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล

ภายในงาน Mobile World Congress Shanghai 2021 หัวเว่ยได้เปิด “Digix Lab” แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ความรู้และยกระดับประสิทธิภาพของนักพัฒนาและพาร์ทเนอร์ในด้านอีโคซิสเต็มของบริการ HMS (Huawei Mobile Service) โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่หัวเว่ยริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาอีโคซิสเต็มทางเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย และเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลในภูมิภาคดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุยอดนิยม BEST Express แบรนด์ใหญ่ระดับประเทศ

ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย มีนักลงทุนสนใจอยากซื้อแฟรนไชส์เพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีที่ผ่านมา (2563) แฟรนไชส์ประเภทธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนเอกชน เจ้าใหญ่ในตลาดอย่าง BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย ได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มนักลงทุนทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่มองหาแหล่งรายได้ใหม่และโอกาสทำธุรกิจที่เติบโตเร็ว ทำให้เกิดการขยายสาขาได้มากกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ เนื่องจากเทรนด์กระแสพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ออนไลน์และมีกิจกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นแบบก้าวกระโดด ซึ่งช่องทางอีคอมเมิร์ซกลายเป็นช่องทางที่มีอัตราเติบโตอย่างมหาศาล เฉลี่ย 26-27% ต่อปี และมีมูลค่าเม็ดเงินกว่า 66,000 ล้านบาท จึงส่งแรงผลักดันสร้างโอกาสต่อธุรกิจขนส่งพัสดุพุ่งทะลุมากกว่า 35% ต่อปี

ยูนิเวอร์ซัล โรบอท กระตุ้นอุตสาหกรรมการผลิตของไทยใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดการบาดเจ็บและเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน

ยูนิเวอร์ซัล โรบอท (ยูอาร์) ซึ่งเป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (โคบอท) จากประเทศเดนมาร์ก กระตุ้นผู้ผลิตในไทยนำระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มผลผลิตและช่วยลดการบาดเจ็บในที่ทำงาน จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ภายใต้กระทรวงแรงงานในประเทศไทย รายงานว่าระหว่างปี 2558-2562 พบว่าในปี 2562...