เอ็นที พร้อมสนองนโยบายดีอีเอส ติดตั้งอินเทอร์เน็ต ไวไฟ ไอพีโฟน และ ซีซีทีวี ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกทีมแพทย์สู้โควิด

กระทรวงดีอีเอส มอบหมาย ให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที ดำเนินการสนับสนุนการติดตั้งระบบ Internet Wi-Fi โทรศัพท์ IP Phone รวมทั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้บริการกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ให้กับ รพ.สนาม

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็นที กล่าวว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ตระหนักดีว่านี่คืออีก สถานการณ์หนึ่งที่สำคัญที่ เอ็นที ต้องเข้ามาช่วยเหลือด้วยสรรพกำลังด้านบริการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีอยู่ โดยได้ดำเนินการสนับสนุนติดตั้งระบบ Internet Wi-Fi โทรศัพท์ IP Phone รวมถึงกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้บริการกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร โดยพร้อมอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับ รพ.สนามทุกแห่ง ที่แจ้งความประสงค์เข้ามาที่ เอ็นที

ปัจจุบัน เอ็นที ได้ดำเนินการติดตั้งให้บริการระบบสื่อสารให้กับ รพ.สนามแล้ว ในหลายจังหวัดตามที่มีการขอรับการสนับสนุน นอกจากนี้ เอ็นที ยังคำนึงถึงการรองรับสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบไปอีกระยะหนึ่ง โดยประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของรัฐ ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการทำงานที่บ้าน (Work from Home)
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว และได้สั่งการให้ เอ็นที ดำเนินการสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในส่วนของรถพยาบาลเคลื่อนที่ หน่วยคัดกรองผู้ป่วย รพ.สนาม รวมถึงสถานกักกันโรคแห่งรัฐ (SQ) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน เอ็นทีได้ดำเนินการไปแล้วในหลายจังหวัด อาทิ โรงพยาบาลสนาม จ.นครสวรรค์ โรงพยาบาลสนาม จ.ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลสนาม จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลสนามค่ายธนรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลสนาม จ.สงขลา โรงพยาบาลสนาม จ.เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสนาม จ.สุรินทร์ โดยการติดตั้งระบบสื่อสารสำหรับอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้ง มีความเร็วเน็ต 1000/500Mbps ไอพีโฟน พร้อมทั้งติดตั้งระบบ Free Wi-Fi รองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ รพ.สนามฯ และให้บริการระบบสื่อสาร CCTV ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับติดตามอาการผู้ป่วย

ล่าสุดถึง ณ วันที่ 18 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เอ็นที ได้เข้าไปช่วยติดตั้งและประสานงานอีกหลายจังหวัด อาทิ รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รพ.สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา รพ.สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด รพ.สนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รพ.สนาม จ.ขอนแก่น รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน รพ.สนาม ของ
รพ. กลาง และ รพ.สนาม ของ รพ.วชิรพยาบาล นอกจากนี้ เอ็นที ได้ส่งมอบอุปกรณ์ my 3G Router สำหรับติดตั้งประจำรถพระราชทาน ให้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่ และ ส่งมอบอุปกรณ์ my 3G Router ให้แก่ รพ.ลำปาง รพ.ลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

เอ็นที ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดีอีเอส ยืนยันว่ามีความพร้อมดูแลระบบสื่อสารในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิดที่กำลังเกิดขึ้น โดย เอ็นที เตรียมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณเน็ตบ้านของลูกค้า ตลอด 24 ชั่วโมง และแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยมีทีมวิศวกร ทีมช่าง พร้อมดูแลแก้ปัญหาเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลระบบ IT และเครือข่าย ให้พร้อมรองรับการใช้งาน อย่างไม่ติดขัด ดูแลเครือข่ายในจุดสำคัญด้านสาธารณสุข อาทิ โรงพยาบาลในจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ที่จะต้องใช้ระบบ IT และ Online ในการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรค เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทีมงานบริการลูกค้า ทีม NT Contact Center 1888 และโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง พร้อมให้คำแนะนำและให้บริการลูกค้า ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม เอ็นที ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ด้วยมาตรฐานการป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะพนักงานและทีมช่างจะสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างปฏิบัติงานตลอดเวลา ทำความสะอาดมือขณะปฏิบัติงาน
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง Social Distancing เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้อุ่นใจตลอดการให้บริการ

กรุงศรี ฟินโนเวต ประกาศกลยุทธ์ 2564 ตั้งธงผลักดันกรุงศรีสู่ดิจิทัลแบงก์เต็มตัว

• เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จในฐานะที่หนึ่งในใจสตาร์ทอัพไทย• ชูกลยุทธ์เดินหน้า 3 เสาหลัก; สร้างเสริม เพิ่มพันธมิตร และลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเงินทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ• มุ่งสร้างความร่วมมือสตาร์ทอัพ เชื่อมโยงสู่กรุงศรี กรุ๊ป เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

“ไทย” เพิ่มศักยภาพพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน Battery Energy Storage Solution (BESS) ของบริษัท ฮิตาชิ เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์

บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด กำลังพัฒนาระบบไมโครกริดเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัท ฮิตาชิ เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท อิมแพค...

อีทราน ประกาศความสำเร็จระดมทุน Series A เดินหน้ายกระดับองค์กร พร้อมเป็นผู้นำเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์สู่พลังงานสะอาด

● อีทราน (ETRAN) ปิดรอบการลงทุน Series A มูลค่าราว 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 100 ล้านบาท พร้อมรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจาก สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กว่า 16 ล้านบาท● แต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ระดมมันสมองผู้บริหารมากประสบการณ์จากบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับ โลก● จ่อเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า...

OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ

OPPO แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก เปิดตัว OPPO App Market V9.0 ในวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเวอร์ชันใหม่นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ อีกทั้ง OPPO App Market ยังได้อัปเกรด Gravity Plan ที่จะมาช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงคนในท้องถิ่น พร้อมนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแอปอีกด้วย

พิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย” จังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 11...

คิมเบอร์ลี่-กอล์ฟ-พิชญะ-น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย กับฉากปะทะบนตึกร้างสุดหวาดเสียว ในละคร “สองเสน่หา” คืนวันพุธที่ 12 พ.ค.นี้ ทางช่อง 3

​กระแสแรงดีไม่มีตกหลังจากละครสองเสน่หาออนแอร์ทางช่อง3 ไปแล้วสองตอนที่ผู้ชมต่างพากันชื่นชมฝีมือการแสดงบทฝาแฝดครั้งแรกของ“คิมเบอร์ลี่แอนโวลเทมัส”ว่าดีเกินคาด!ทั้งแววตาและน้ำเสียงก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจน นอกเหนือจากคิมเบอร์ลี่แล้ว นักแสดงที่ได้พลิกบทบาทอีกคนในเรื่องก็คือ “กอล์ฟ - พิชญะ” รับบท ปรมินทร์ จากเรื่องก่อนๆที่รับบทคนดีมาตลอด แต่กับ ปรมินทร์ในสองเสน่หาเรียกได้ว่าตัวละครนี้หาความดีแทบไม่เจอ!