DITP รุกช่วยผู้ประกอบการ จัดศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ให้คำแนะนำด้านการขนส่งสินค้าครบวงจร

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทยเข้าถึงตลาดต่างประเทศ ผ่านกระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้จัดศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ และให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ โดยรวบรวมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศสาขาต่างๆ มาให้คำแนะนำและเจรจาธุรกิจการค้า เป็นการสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศดังกล่าว จะจัดขึ้นที่งานแสดงสินค้านานาชาติภายในประเทศของกรม ได้แก่ งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (Tilog – LogistiX 2021) ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ณ ไบเทค บางนา งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น (BANGKOK RHVAC 2021) ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2564 ณ ไบเทค บางนา และงานแสดงสินค้าอาหาร (THAIFEX-ANUGA ASIA 2021) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 ณ เมืองทองธานี

พร้อมทั้งจัดงานในส่วนภูมิภาค 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 22 เมษายน 2564 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน) จังหวัดจันทบุรี (วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า ริมน้ำ) และจังหวัดอุดรธานี (วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เดอ ปริ้นเซส) ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าใช้บริการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ สามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดกิจกรรมได้ทางwww.tradelogistcis.go.th/cross และ Facebook Fanpge : DITP.Logistics

สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก

เทศกาลวันแม่ประจำปี 2564 สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก ต้อนรับเทศกาลวันแม่...

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) เข็มที่ 1...

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม เตรียมความพร้อมด้านอาหาร จัดทำศูนย์พักคอย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในครอบครัว มาให้ตามไฟล์แนบค่ะ นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี...

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สพว. ซึ่งจะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงของประเทศสู่อุตสาหกรรมระหว่างทั้งสามหน่วยงาน...

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19”

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19” วันนี้ (27 ก.ค. 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร...