รพ.พระรามเก้า เปิดตัว “ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advanced Spine Center) บูรณาการทุกขั้นตอน รักษาเต็มประสิทธิภาพ คืนชีวิตปกติอย่างวันวาน

โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดตัว “ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advanced Spine Center) เป็นศูนย์การแพทย์ที่ให้การรักษาครอบคลุมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่อาการเริ่มต้นไปจนถึงการผ่าตัดที่ซับซ้อน อย่างการผ่าตัด “Revision Spine” (ผ่าตัดซ้ำในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน) พร้อมบูรณาการดูแลสอดประสานทุกขั้นตอน จากทีมแพทย์กระดูกสันหลัง แพทย์อายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งก่อนและหลังการรักษา เพื่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพเต็มที่ มุ่งสู่แนวทางคืนชีวิตปกติอย่างวันวาน

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เผยว่า โรคทางกระดูกสันหลัง เป็นอีกหนึ่งความเจ็บป่วยที่กราฟจำนวนผู้ป่วยกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป จากการนั่งทำงาน ก้มดูโทรศัพท์ ติดต่อกันนานๆ จนเกิดอาการปวดคอร้าวลงแขน หรือปวดหลังร้าวลงสะโพกหรือขา ที่สำคัญคือผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้าใจว่าอาการปวดร้าวเกิดจากโรคของกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียว จึงละเลยที่จะเข้ารับการรักษา ยอมทนกับอาการปวดทรมาน ในบางรายมีอาการแขนหรือขาอ่อนแรง เดินไกลหรือทรงตัวไม่ได้จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน ซึ่งทางโรงพยาบาลพระรามเก้าได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ จึงตั้งใจเปิด “ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advanced Spine Center) ขึ้น เพื่อรวบรวมศักยภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีการผ่าตัด มาบูรณาการร่วมกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง ได้เข้าใจในอาการปวดของตัวเอง และได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

“ศูนย์กระดูกสันหลัง ถือเป็นศูนย์ฯ ที่รวบรวมกลุ่มแพทย์เฉพาะทางไว้หลายท่าน จุดแข็งข้อแรกจึงเป็นความสามารถในการผ่าตัดที่ครอบคลุมทุกวิธี ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน อย่างฉีดยาเข้าเส้นประสาท-โพรงประสาท ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง เปิดแผลเล็ก ไปจนถึงการรักษาที่มีความซับซ้อน อย่างผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างในเด็กและผู้ใหญ่ และการผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังที่มีปัญหาหลังจากเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนแล้ว (Fail back surgery) ที่สำคัญทีมแพทย์ทุกคนในศูนย์ฯ จะทำงานสอดประสานกันเป็นทีม โดยแพทย์ทุกคนต่างสามารถประเมินอาการ เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาได้ทันที เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติโดยเร็วที่สุด”

โรคทางกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของข้อกระดูกสันหลัง พบมากในกระดูกสันหลังช่วงเอวตอนล่าง กระดูกส่วนข้อต่อ/หมอนรองกระดูก มีสัญญาณเป็นอาการปวด”ร้าว” ได้แก่ปวดคอร้าวไปที่แขน ปวดหลังร้าวไปที่สะโพกหรือขา หรือมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขน/ขาร่วมกับอาการชา ปัจจุบันพบได้เกือบทุกช่วงอายุ เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ป่วยอายุน้อยจะมีอาการเริ่มต้นของการเสื่อมที่เรียกว่า “หมอนรองกระดูกปลิ้น” ส่วนในผู้ป่วยอายุมาก มักจะเป็นการเสื่อมในระยะท้ายๆของโรค จน เกิดโครงสร้างของกระดูกสันหลังผิดรูป ประกอบกับอาการอื่นๆ เช่น กระดูกบาง กระดูกพรุน มีโรคประจำตัว ที่ทำการรักษาได้ยาก หรือ ผู้ที่เคยผ่าตัดมาแล้วแต่ไม่หายปวด อาจต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้ำอีกครั้ง

โดย ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ หัวหน้าศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้ข้อมูลว่า Revision Spine”(การผ่าตัดซ้ำในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน) เป็นการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน เนื่องจากอาการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจใช้ชีวิตประจำวัน โดยขาดการฝึกกล้ามเนื้อที่ดี ทำให้ข้อที่ติดกับจุดผ่าตัดเสื่อมสภาพ ไปทับเส้นประสาทใหม่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือบางกรณี อาจเกิดจากกระดูกตรงจุดผ่าตัดไม่เชื่อมตัว จึงต้องแก้ไขในที่เดิม หรือแม้แต่เกิดจากอุบัติเหตุ ที่ทำให้กระดูกยุบตัวในจุดที่ติดกัน จนต้องกลับไปผ่าแก้ในตำแหน่งเดิม นอกจากนี้ เมื่ออายุขัยเฉลี่ยของคนรุ่นปัจจุบันมีมากขึ้น ได้ทำให้โอกาสที่ผู้รับการผ่าตัดมาแล้ว จะต้องมาผ่าตัดซ้ำ มีมากตามไปด้วยเช่นกัน

Revision Spine ถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของ ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลพระรามเก้า เนื่องด้วยกลุ่มแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุม ทำให้การผ่าตัดแก้ไข สามารถตอบต่อโจทย์สาเหตุได้อย่างครอบคลุมตามไป ซึ่งผู้ที่ต้องรับการผ่าตัดแก้ไขซ้ำ จะมีการเตรียมตัวเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังทั่วไป คือทำการพูดคุยกับทีมแพทย์ เพื่อหาจุดลงตัวของการรักษา หยุดทานยาบางชนิดที่อาจส่งผลกับการผ่าตัด รวมไปถึงการฝึก/กระตุ้นกล้ามเนื้อ ให้แข็งแรงพอที่จะรับการผ่าตัด

“การทำงานของศูนย์กระดูกสันหลัง ไม่เพียงแต่จะสอดประสานกันเป็นทีมแค่ในกลุ่มแพทย์ของศูนย์ฯ เท่านั้น เพราะการรักษาทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีการบูรณาการร่วมกับทีมแพทย์อื่นๆ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งการวินิจฉัยผู้ป่วยเบื้องต้น การดูแลร่วมกับทีมอายุรศาสตร์เพื่อเตรียมร่างกายผู้ป่วยให้พร้อมเพื่อรับการผ่าตัด การฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่สำคัญก่อนและหลังการผ่าตัด ทีมแพทย์ทุกคนจะมีการ Conference รวมไปถึง Discuss ปรึกษากันเป็นระยะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ บนหลักการของ ‘Academic Center’ รักษาตามความเหมาะสมในแต่ละโรค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วย มากกว่าจะมุ่งเน้นใช้เพียงการผ่าตัดอย่างเดียวนั่นเอง” ผศ.นพ.ศุภกิจ สรุปทิ้งท้าย

“ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advance Spine Center) โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดให้บริการแล้ว ณ อาคาร A ชั้น 3 โรงพยาบาลพระรามเก้า ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 1270 หรือ Line: @praram9hospital หรือคลิกที่นี่ https://lin.ee/vR9xrQs

จิกหมอนลุ้นตัวโก่ง 3 ตอนสุดท้าย! ใน “Golden Blood รักมันมหาศาล”

​ส่องอีกกี่ทีก็ใจเต้นตึกตักในมินิซีรีส์เรื่อง “Golden Blood รักมันมหาศาล” เผลอแป๊บเดียวเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้ว การเปิดมุมต่างของพระเอก “โบ๊ท ธารา ทิพา” กับการเป็นพระเอกซีรีส์วายเรื่องแรกคู่ “กัน ณภัทร ณ ระนอง” ด้วยเคมีชวนกระตุกต่อมฟินของแฟนชาวไทยและต่างประเทศ

สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก

เทศกาลวันแม่ประจำปี 2564 สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก ต้อนรับเทศกาลวันแม่...

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) เข็มที่ 1...

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม เตรียมความพร้อมด้านอาหาร จัดทำศูนย์พักคอย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในครอบครัว มาให้ตามไฟล์แนบค่ะ นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี...

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สพว. ซึ่งจะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงของประเทศสู่อุตสาหกรรมระหว่างทั้งสามหน่วยงาน...