รพ.พระรามเก้า เปิดตัว “ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advanced Spine Center) บูรณาการทุกขั้นตอน รักษาเต็มประสิทธิภาพ คืนชีวิตปกติอย่างวันวาน

โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดตัว “ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advanced Spine Center) เป็นศูนย์การแพทย์ที่ให้การรักษาครอบคลุมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่อาการเริ่มต้นไปจนถึงการผ่าตัดที่ซับซ้อน อย่างการผ่าตัด “Revision Spine” (ผ่าตัดซ้ำในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน) พร้อมบูรณาการดูแลสอดประสานทุกขั้นตอน จากทีมแพทย์กระดูกสันหลัง แพทย์อายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งก่อนและหลังการรักษา เพื่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพเต็มที่ มุ่งสู่แนวทางคืนชีวิตปกติอย่างวันวาน

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เผยว่า โรคทางกระดูกสันหลัง เป็นอีกหนึ่งความเจ็บป่วยที่กราฟจำนวนผู้ป่วยกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป จากการนั่งทำงาน ก้มดูโทรศัพท์ ติดต่อกันนานๆ จนเกิดอาการปวดคอร้าวลงแขน หรือปวดหลังร้าวลงสะโพกหรือขา ที่สำคัญคือผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้าใจว่าอาการปวดร้าวเกิดจากโรคของกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียว จึงละเลยที่จะเข้ารับการรักษา ยอมทนกับอาการปวดทรมาน ในบางรายมีอาการแขนหรือขาอ่อนแรง เดินไกลหรือทรงตัวไม่ได้จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน ซึ่งทางโรงพยาบาลพระรามเก้าได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ จึงตั้งใจเปิด “ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advanced Spine Center) ขึ้น เพื่อรวบรวมศักยภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีการผ่าตัด มาบูรณาการร่วมกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง ได้เข้าใจในอาการปวดของตัวเอง และได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

“ศูนย์กระดูกสันหลัง ถือเป็นศูนย์ฯ ที่รวบรวมกลุ่มแพทย์เฉพาะทางไว้หลายท่าน จุดแข็งข้อแรกจึงเป็นความสามารถในการผ่าตัดที่ครอบคลุมทุกวิธี ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน อย่างฉีดยาเข้าเส้นประสาท-โพรงประสาท ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง เปิดแผลเล็ก ไปจนถึงการรักษาที่มีความซับซ้อน อย่างผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างในเด็กและผู้ใหญ่ และการผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังที่มีปัญหาหลังจากเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนแล้ว (Fail back surgery) ที่สำคัญทีมแพทย์ทุกคนในศูนย์ฯ จะทำงานสอดประสานกันเป็นทีม โดยแพทย์ทุกคนต่างสามารถประเมินอาการ เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาได้ทันที เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติโดยเร็วที่สุด”

โรคทางกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของข้อกระดูกสันหลัง พบมากในกระดูกสันหลังช่วงเอวตอนล่าง กระดูกส่วนข้อต่อ/หมอนรองกระดูก มีสัญญาณเป็นอาการปวด”ร้าว” ได้แก่ปวดคอร้าวไปที่แขน ปวดหลังร้าวไปที่สะโพกหรือขา หรือมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขน/ขาร่วมกับอาการชา ปัจจุบันพบได้เกือบทุกช่วงอายุ เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ป่วยอายุน้อยจะมีอาการเริ่มต้นของการเสื่อมที่เรียกว่า “หมอนรองกระดูกปลิ้น” ส่วนในผู้ป่วยอายุมาก มักจะเป็นการเสื่อมในระยะท้ายๆของโรค จน เกิดโครงสร้างของกระดูกสันหลังผิดรูป ประกอบกับอาการอื่นๆ เช่น กระดูกบาง กระดูกพรุน มีโรคประจำตัว ที่ทำการรักษาได้ยาก หรือ ผู้ที่เคยผ่าตัดมาแล้วแต่ไม่หายปวด อาจต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้ำอีกครั้ง

โดย ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ หัวหน้าศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้ข้อมูลว่า Revision Spine”(การผ่าตัดซ้ำในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน) เป็นการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน เนื่องจากอาการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจใช้ชีวิตประจำวัน โดยขาดการฝึกกล้ามเนื้อที่ดี ทำให้ข้อที่ติดกับจุดผ่าตัดเสื่อมสภาพ ไปทับเส้นประสาทใหม่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือบางกรณี อาจเกิดจากกระดูกตรงจุดผ่าตัดไม่เชื่อมตัว จึงต้องแก้ไขในที่เดิม หรือแม้แต่เกิดจากอุบัติเหตุ ที่ทำให้กระดูกยุบตัวในจุดที่ติดกัน จนต้องกลับไปผ่าแก้ในตำแหน่งเดิม นอกจากนี้ เมื่ออายุขัยเฉลี่ยของคนรุ่นปัจจุบันมีมากขึ้น ได้ทำให้โอกาสที่ผู้รับการผ่าตัดมาแล้ว จะต้องมาผ่าตัดซ้ำ มีมากตามไปด้วยเช่นกัน

Revision Spine ถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของ ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลพระรามเก้า เนื่องด้วยกลุ่มแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุม ทำให้การผ่าตัดแก้ไข สามารถตอบต่อโจทย์สาเหตุได้อย่างครอบคลุมตามไป ซึ่งผู้ที่ต้องรับการผ่าตัดแก้ไขซ้ำ จะมีการเตรียมตัวเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังทั่วไป คือทำการพูดคุยกับทีมแพทย์ เพื่อหาจุดลงตัวของการรักษา หยุดทานยาบางชนิดที่อาจส่งผลกับการผ่าตัด รวมไปถึงการฝึก/กระตุ้นกล้ามเนื้อ ให้แข็งแรงพอที่จะรับการผ่าตัด

“การทำงานของศูนย์กระดูกสันหลัง ไม่เพียงแต่จะสอดประสานกันเป็นทีมแค่ในกลุ่มแพทย์ของศูนย์ฯ เท่านั้น เพราะการรักษาทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีการบูรณาการร่วมกับทีมแพทย์อื่นๆ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งการวินิจฉัยผู้ป่วยเบื้องต้น การดูแลร่วมกับทีมอายุรศาสตร์เพื่อเตรียมร่างกายผู้ป่วยให้พร้อมเพื่อรับการผ่าตัด การฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่สำคัญก่อนและหลังการผ่าตัด ทีมแพทย์ทุกคนจะมีการ Conference รวมไปถึง Discuss ปรึกษากันเป็นระยะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ บนหลักการของ ‘Academic Center’ รักษาตามความเหมาะสมในแต่ละโรค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วย มากกว่าจะมุ่งเน้นใช้เพียงการผ่าตัดอย่างเดียวนั่นเอง” ผศ.นพ.ศุภกิจ สรุปทิ้งท้าย

“ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advance Spine Center) โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดให้บริการแล้ว ณ อาคาร A ชั้น 3 โรงพยาบาลพระรามเก้า ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 1270 หรือ Line: @praram9hospital หรือคลิกที่นี่ https://lin.ee/vR9xrQs

TCL จัดโปรต้อนรับตรุษจีน ชวนช็อปลุ้น “เที่ยวไทยเที่ยวฟรีกับทีซีแอล”

ทีซีแอล แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานระดับโลก จัดโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลตรุษจีน จัดกิจกรรมตอบแทนลูกค้าด้วยแคมเปญ “เที่ยวไทยเที่ยวฟรีกับทีซีแอล” ลุ้นรับที่พักโรงแรมหรู 3 วัน 2 คืน ฟรี ครบ 5...

“TAEW” เปิดลุคสุดปังใน MV รับตื่นเต้น!! กับซิงเกิลแรกในชีวิต “BABYBOO”

​ใกล้เข้ามาทุกทีกับวันปล่อย MV ซิงเกิลตัวเต็ม “TAEW” กับเพลง “BABYBOO” ที่สีสันและความปัง!! ต้องใช้คำว่า สวยเริ่ดปังปุริเย่ เพราะจัดหนักจัดเต็มกับลุคที่หลากหลายในความเป็น “TAEW” เรียกได้ว่ามีทั้งความสนุก น่ารัก เท่ และ ขี้อ้อน พร้อมฟาดทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย...

“แยม มทิรา” สวยสังหาร ควงมีดสาดกระสุน พลิกบทบาทบู๊ครั้งแรก!! จัดเต็มสวมวิญญาณนักฆ่าสาว

​ปีที่ผ่านมาหลายคนคงชื่นชมกับฝีมือการแสดงของนางเอกหน้าเก๋ “แยม มทิรา” จากเรื่อง “พิภพหิมพานต์” และ “พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน” ไปแล้ว แต่ปีนี้ขอบอกเลยว่าขาบู๊ทั้งหลายต้องเตรียมตัวอ้าแขนรับสาว แยม คนนี้ไว้ในใจได้เลย เพราะเธอได้สลัดลุคเดิม ๆ ทิ้ง เปลี่ยนลุคเป็นนักฆ่าสาวผู้เย็นชาที่ใช้ชื่อว่า “มูน”...

2 หนุ่ม Lipta “แทน-คัตโตะ” แท็กทีมลุยงานโปรดิวเซอร์ ดัน “แต้ว ณฐพร” ขึ้นแท่นศิลปินนักร้องหน้าใหม่

​สองหนุ่มดูโออารมณ์ดี Lipta (ลิปตา) “แทน-คัตโตะ” เพียงเอ่ยชื่อก็รู้จักกันไปทั้งประเทศ มีผลงานเพลงเป็นที่นิยมและมีแฟนเพลงให้การตอบรับในความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะผลิตผลงานเพลงของตัวเองแล้ว ยังหันมาผลักดันศิลปินนักร้องขึ้นประดับวงการเพลงอีกมากมาย ซึ่งครั้งนี้ “แทน และ คัตโตะ” จับมือแท็กทีมนั่งแท่นฐานะโปรดิวเซอร์ สร้างสรรค์ผลงานเพลงให้กับศิลปินหน้าใหม่คนล่าสุด “แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์”...

LINE จับมือ KFC ต่อยอดผลงาน THE NEXT CREATORS สู่เวทีธุรกิจ

เตรียมปล่อยผลงานโปรโมทเมนูฮิต “Chick n’ Roll” ผ่านเพจ KFC LINE ประเทศไทย เดินหน้าภารกิจยกระดับครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีธุรกิจสากล จับมือแบรนด์ระดับโลก KFC ต่อยอดผลงานผู้ชนะสู่สนามโฆษณาจริง โปรโมทเมนูสุดฮิต Chick...

ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ ไซเฟอร์มา (CYFIRMA) และเอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (nForce Secure) เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอระบบอัจฉริยะ

ในการคาดการณ์ทางไซเบอร์โดยใช้นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภัยคุกคามจากภายนอกสู่ตลาดไทย กรุงเทพฯ – ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนการขยายตลาด, CYFIRMA แพลตฟอร์มการจัดการภัยคุกคามภายนอกซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Goldman...