รพ.พระรามเก้า เปิดตัว “ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advanced Spine Center) บูรณาการทุกขั้นตอน รักษาเต็มประสิทธิภาพ คืนชีวิตปกติอย่างวันวาน

โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดตัว “ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advanced Spine Center) เป็นศูนย์การแพทย์ที่ให้การรักษาครอบคลุมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่อาการเริ่มต้นไปจนถึงการผ่าตัดที่ซับซ้อน อย่างการผ่าตัด “Revision Spine” (ผ่าตัดซ้ำในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน) พร้อมบูรณาการดูแลสอดประสานทุกขั้นตอน จากทีมแพทย์กระดูกสันหลัง แพทย์อายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งก่อนและหลังการรักษา เพื่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพเต็มที่ มุ่งสู่แนวทางคืนชีวิตปกติอย่างวันวาน

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เผยว่า โรคทางกระดูกสันหลัง เป็นอีกหนึ่งความเจ็บป่วยที่กราฟจำนวนผู้ป่วยกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป จากการนั่งทำงาน ก้มดูโทรศัพท์ ติดต่อกันนานๆ จนเกิดอาการปวดคอร้าวลงแขน หรือปวดหลังร้าวลงสะโพกหรือขา ที่สำคัญคือผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้าใจว่าอาการปวดร้าวเกิดจากโรคของกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียว จึงละเลยที่จะเข้ารับการรักษา ยอมทนกับอาการปวดทรมาน ในบางรายมีอาการแขนหรือขาอ่อนแรง เดินไกลหรือทรงตัวไม่ได้จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน ซึ่งทางโรงพยาบาลพระรามเก้าได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ จึงตั้งใจเปิด “ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advanced Spine Center) ขึ้น เพื่อรวบรวมศักยภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีการผ่าตัด มาบูรณาการร่วมกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง ได้เข้าใจในอาการปวดของตัวเอง และได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

“ศูนย์กระดูกสันหลัง ถือเป็นศูนย์ฯ ที่รวบรวมกลุ่มแพทย์เฉพาะทางไว้หลายท่าน จุดแข็งข้อแรกจึงเป็นความสามารถในการผ่าตัดที่ครอบคลุมทุกวิธี ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน อย่างฉีดยาเข้าเส้นประสาท-โพรงประสาท ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง เปิดแผลเล็ก ไปจนถึงการรักษาที่มีความซับซ้อน อย่างผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างในเด็กและผู้ใหญ่ และการผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังที่มีปัญหาหลังจากเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนแล้ว (Fail back surgery) ที่สำคัญทีมแพทย์ทุกคนในศูนย์ฯ จะทำงานสอดประสานกันเป็นทีม โดยแพทย์ทุกคนต่างสามารถประเมินอาการ เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาได้ทันที เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติโดยเร็วที่สุด”

โรคทางกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของข้อกระดูกสันหลัง พบมากในกระดูกสันหลังช่วงเอวตอนล่าง กระดูกส่วนข้อต่อ/หมอนรองกระดูก มีสัญญาณเป็นอาการปวด”ร้าว” ได้แก่ปวดคอร้าวไปที่แขน ปวดหลังร้าวไปที่สะโพกหรือขา หรือมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขน/ขาร่วมกับอาการชา ปัจจุบันพบได้เกือบทุกช่วงอายุ เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ป่วยอายุน้อยจะมีอาการเริ่มต้นของการเสื่อมที่เรียกว่า “หมอนรองกระดูกปลิ้น” ส่วนในผู้ป่วยอายุมาก มักจะเป็นการเสื่อมในระยะท้ายๆของโรค จน เกิดโครงสร้างของกระดูกสันหลังผิดรูป ประกอบกับอาการอื่นๆ เช่น กระดูกบาง กระดูกพรุน มีโรคประจำตัว ที่ทำการรักษาได้ยาก หรือ ผู้ที่เคยผ่าตัดมาแล้วแต่ไม่หายปวด อาจต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้ำอีกครั้ง

โดย ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ หัวหน้าศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้ข้อมูลว่า Revision Spine”(การผ่าตัดซ้ำในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน) เป็นการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน เนื่องจากอาการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจใช้ชีวิตประจำวัน โดยขาดการฝึกกล้ามเนื้อที่ดี ทำให้ข้อที่ติดกับจุดผ่าตัดเสื่อมสภาพ ไปทับเส้นประสาทใหม่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือบางกรณี อาจเกิดจากกระดูกตรงจุดผ่าตัดไม่เชื่อมตัว จึงต้องแก้ไขในที่เดิม หรือแม้แต่เกิดจากอุบัติเหตุ ที่ทำให้กระดูกยุบตัวในจุดที่ติดกัน จนต้องกลับไปผ่าแก้ในตำแหน่งเดิม นอกจากนี้ เมื่ออายุขัยเฉลี่ยของคนรุ่นปัจจุบันมีมากขึ้น ได้ทำให้โอกาสที่ผู้รับการผ่าตัดมาแล้ว จะต้องมาผ่าตัดซ้ำ มีมากตามไปด้วยเช่นกัน

Revision Spine ถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของ ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลพระรามเก้า เนื่องด้วยกลุ่มแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุม ทำให้การผ่าตัดแก้ไข สามารถตอบต่อโจทย์สาเหตุได้อย่างครอบคลุมตามไป ซึ่งผู้ที่ต้องรับการผ่าตัดแก้ไขซ้ำ จะมีการเตรียมตัวเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังทั่วไป คือทำการพูดคุยกับทีมแพทย์ เพื่อหาจุดลงตัวของการรักษา หยุดทานยาบางชนิดที่อาจส่งผลกับการผ่าตัด รวมไปถึงการฝึก/กระตุ้นกล้ามเนื้อ ให้แข็งแรงพอที่จะรับการผ่าตัด

“การทำงานของศูนย์กระดูกสันหลัง ไม่เพียงแต่จะสอดประสานกันเป็นทีมแค่ในกลุ่มแพทย์ของศูนย์ฯ เท่านั้น เพราะการรักษาทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีการบูรณาการร่วมกับทีมแพทย์อื่นๆ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งการวินิจฉัยผู้ป่วยเบื้องต้น การดูแลร่วมกับทีมอายุรศาสตร์เพื่อเตรียมร่างกายผู้ป่วยให้พร้อมเพื่อรับการผ่าตัด การฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่สำคัญก่อนและหลังการผ่าตัด ทีมแพทย์ทุกคนจะมีการ Conference รวมไปถึง Discuss ปรึกษากันเป็นระยะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ บนหลักการของ ‘Academic Center’ รักษาตามความเหมาะสมในแต่ละโรค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วย มากกว่าจะมุ่งเน้นใช้เพียงการผ่าตัดอย่างเดียวนั่นเอง” ผศ.นพ.ศุภกิจ สรุปทิ้งท้าย

“ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advance Spine Center) โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดให้บริการแล้ว ณ อาคาร A ชั้น 3 โรงพยาบาลพระรามเก้า ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 1270 หรือ Line: @praram9hospital หรือคลิกที่นี่ https://lin.ee/vR9xrQs

กรุงศรี จัดผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยผ่านออนไลน์ Krungsri Virtual Business Matching สร้างโอกาสขยายตลาดให้ธุรกิจไทย

กรุงศรีย้ำความแกร่งเครือข่ายในอาเซียน จัดผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยผ่านออนไลน์ Krungsri Virtual Business Matching สร้างโอกาสขยายตลาดให้ธุรกิจไทย กรุงเทพฯ (19 เมษายน 2564) — กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เดินหน้ากลยุทธ์ในการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในการขยายธุรกิจสู่อาเซียน จัดงาน Krungsri Virtual...

KBTG จัดงานใหญ่แห่งปี KBTG Inspire เฟ้นหา 500 ยอดคนไอทีตัวจริงมาร่วมงาน

คนสายเทคฯ มารวมกันตรงนี้ งาน KBTG Inspire เปิดโอกาสให้สุดยอดคนไอทีมากฝีมือทุกระดับ ทั้งนิสิตนักศึกษาจบใหม่ กลุ่มคนวัยทำงานรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพของตนเองเพื่อร่วมงานกับ KBTG ภายในงานจะมีกิจกรรมพิเศษให้ได้ฝึกฝนทักษะพัฒนาตนเองและสอบสัมภาษณ์กว่า 30 ตำแหน่ง นอกจากโอกาสที่จะได้ทำงานกับ KBTG แล้ว ยังได้ทักษะความรู้ดี ๆ นำไปใช้งานรวมถึงได้เพื่อนใหม่ติดตัวกลับไปด้วย คาดสิ้นปีจะมีพนักงานใหม่กว่า 500...

Fly-Food แพลตฟอร์มบริการส่งอาหารให้คนจีนในประเทศไทย ปรับกลยุทธ์ยกระดับความคุ้มค่า ตอบโจทย์ลูกค้าช่วงการแพร่ระบาด

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด บริการดิจิทัลช่วยสร้างมูลค่าและประโยชน์ต่างๆ มากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ภาคส่วนต่างๆ จึงรีบเร่งดำเนินการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 78 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคที่มีอายุ 21 ถึง 40 ปี เปิดเผยกับ Deloitte ว่าตนเองใช้บริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ที่เกิดการแพร่ระบาด ส่วนในประเทศไทย ผู้บริโภค...

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดงาน GWM Partner Forum ครั้งที่ 2 ร่วมพูดคุยพันธมิตรทางธุรกิจ ผลักดันกลยุทธ์ New User Experience พร้อมส่งมอบประสบการณ์ด้านยานยนต์รูปแบบใหม่

กรุงเทพฯ – 19 เมษายน 2564 – เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดงาน GWM Partner Forum ครั้งที่ 2 เชิญชวนนักลงทุนและนักธุรกิจเข้าร่วมฟังแนวทางการทำธุรกิจแบบใหม่ภายใต้กลยุทธ์ New...

“ครัวมาดาม” ชวนเชิญสมทบทุน 50 บาท/กล่อง …ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

ข้าวกล่องแทนกำลังใจของครัวมาดาม ครัวของชุมชนกลับมาอีกครั้ง เพื่อส่งต่อน้ำใจ แก่แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลสนามทั้ง 19 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม นครราชสีมา ขอนแก่น สระแก้ว...

เอสโซ่ เปิดตัวน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ Mobil SuperTM ช่วยปกป้องการสึกหรอได้เพิ่มขึ้น 65% คุ้มค่าเหนือราคา

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ Mobil SuperTM (โมบิล ซูเปอร์) ที่ช่วยปกป้องการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม คุ้มค่าเหนือราคา นายมาโนช มั่นจิตจันทรา...