บทบาทสำคัญของ “นวัตกรรมฟินเทค” ในโลกใหม่หลังการแพร่ระบาด

นอกจากชีวิตประจำวันของเราที่ย้ายไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้น ความต้องการบริการด้านการเงินดิจิทัลและบริการด้านเทคโนโลยีการเงินในรูปแบบอื่นๆก็เพิ่มขึ้นด้วย ชีวิตวิถีใหม่ที่เป็นผลจากการแพร่ระบาดก่อให้เกิดโอกาสมากมาย รวมถึงการเข้ามามีบทบาทของอุตสาหกรรมฟินเทค (Fintech)

สิ่งสำคัญที่สุดคือหลังการแพร่ระบาด เราสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมฟินเทคเพื่อ:

  • ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
  • ดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นในการสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่าน Green Finance ทั้งในระดับองค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไป
  • เพิ่มความไว้วางใจต่อกัน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจภาคส่วนต่างๆ ในทุกประเทศทั่วโลก

ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินสถานการณ์การแพร่ระบาดส่งผลให้มีการปรับใช้โซลูชั่นดิจิทัลกันอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง แม้กระทั่งในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ทั้งนี้เพราะความจำเป็นในการใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อเข้าถึงบริการธนาคารในช่วงการบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด

ในปี 2564 เราคาดว่าจะมีการบูรณาการมากขึ้นระหว่างระบบการเงินดิจิทัลและระบบเศรษฐกิจที่แท้จริง โดยธนาคารและสถาบันการเงินจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการให้บริการจากรูปแบบออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปใช้ช่องทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น  เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ธนาคารกลางสิงคโปร์ออกใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจธนาคารดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้ประกอบการ 4 ราย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการออกใบอนุญาตดังกล่าวในประเทศสิงคโปร์ และนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ธนาคารจะสามารถจัดหาบริการที่เหมือนธนาคารได้เช่นกัน ทั้งนี้เป็นที่คาดการณ์ว่าธุรกิจดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำกว่า และจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

ผลการศึกษาที่ดำเนินการร่วมกันโดยสถาบัน Paulson Institute และมหาวิทยาลัยชิงหวา ระบุว่า จีนมีบทบาทเป็นผู้นำในการทดสอบนวัตกรรมด้านการเงินสีเขียวที่ขับเคลื่อนด้วยฟินเทค รวมถึงโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน แอนท์ กรุ๊ป (Ant Group) ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิให้เท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573  นอกเหนือจากการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีสีเขียวอื่นๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการเงินสีเขียวอีกด้วย

เสริมสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือขณะที่บริษัทต่างๆ ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่รูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น การเสริมสร้างความไว้วางใจต่อกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัยได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่สามารถป้องกันการปลอมแปลง ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมดิจิทัลมากขึ้น ในปี 2563 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครองสัดส่วนราว 19.3% ของยอดใช้จ่ายในเทคโนโลยีบล็อกเชนทั่วโลก โดยมีการใช้งานหลักๆ ใน 3 ด้าน ได้แก่ การค้าระหว่างประเทศ บริการธุรกรรมระหว่างประเทศและการชำระเงินหลังการซื้อขาย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การลงทุนอย่างต่อเนื่องจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดสำหรับเทคโนโลยีบล็อกเชน และนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมฟินเทคที่รองรับความร่วมมือทางด้านดิจิทัลระหว่างภาคส่วนต่างๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทฟินเทค ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ในทางกลับกัน แพลตฟอร์ม Trusple สร้าง Smart Contract หลังจากที่ผู้ซื้อและผู้ขายอัพโหลดคำสั่งซื้อไปยังแพลตฟอร์ม กระบวนการแบบอัตโนมัตินี้นอกจากจะช่วยให้ธนาคารลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และลดเวลาในการตรวจสอบติดตามคำสั่งซื้อในรูปแบบเดิมๆแล้ว ยังทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่รับส่งไม่ได้ถูกแก้ไขปลอมแปลง  หลังจากที่หนึ่งในธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียได้ทำธุรกรรมการเงินเพื่อการค้าบนแพลตฟอร์ม Trusple เป็นครั้งแรก เราจึงเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมีศักยภาพที่ดีเยี่ยมในการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบการค้า

อุตสาหกรรมฟินเทคมีศักยภาพสูงมากในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการทำงาน และการใช้ชีวิตของเรา ตั้งแต่การสร้างความน่าเชื่อถือด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ไปจนถึงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านการเงินผ่านระบบดิจิทัล ฟินเทคจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการและแก้ไขปัญหาสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เราพบเห็นทุกที่ทั่วโลก และยังช่วยสร้างสรรค์อนาคตที่ดียิ่งขึ้นในหลายปีนับจากนี้

Food For Fightersทะลุ 3 แสนแล้วจ้า ภารกิจข้าวแสนกล่อง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ

ทะลุ 3 แสนแล้วจ้าภารกิจข้าวแสนกล่อง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เครือข่าย Food For Fighters ยังคงยืนหยัดส่งข้าวให้พี่น้องในชุมชนคนเปราะบางเป็นเดือนที่ 3 ส่งมอบให้กับชุมชนใน 25 เขต กรุงเทพฯ...

CH3Plus พร้อมเสิร์ฟซีรีส์หาชมยาก “ลิขิตรักสองราชันย์” และ “ทะเลวิปโยค”

CH3Plus ส่งตรงซีรีส์เกาหลีซากึกโรแมนติกดราม่า “ลิขิตรักสองราชันย์” และพีเรียดจีนหาชมยาก “ทะเลวิปโยค” ถึงมือคุณ CH3Plus จัดซีรีส์พีเรียด 2 รสชาติให้แฟนๆ รับชมกันแบบฟินๆ สายเกาหลีพบกับ ลิขิตรักสองราชันย์ ซีรีส์โรแมนติกดราม่า เรื่องราวการแย่งชิงราชบัลลังก์ของสองพี่น้อง...

“อาเล็ก ธีรเดช” พิสูจน์ฝีมือการแสดงจนขึ้นแท่นตัวจริง!

“อาเล็ก ธีรเดช” พิสูจน์ฝีมือการแสดงจนขึ้นแท่นตัวจริง! นาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงนักแสดงหนุ่มตี๋ “อาเล็ก ธีรเดช” ที่โกยเสียงชื่นชมจากบทบาท วัท และ เตชในร่างวัท จากละคร แค้นรักสลับชะตา ทางช่อง 3 ที่เพิ่งลาจอไปแบบปังๆ...

หนึ่งในที่พักสุดแสนประทับใจ และโปรโมชั่นพิเศษ​ อสิตาอีโครีสอร์ท​ สมุทรสงคราม

สถานที่พักแนะนำช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้​ ที่พักสวยบรรยากาศดี​ มีกิจกรรมหลากหลาย​ อาหารอร่อย พร้อมโปรโมชั่นสุขใจ​ ​อสิตาอีโครีสอร์ท ฉลองขึ้นปีที่ 9 จ่าย 900 บาทต่อคืนต่อท่าน 🎁จนถึงสิ้นเดือน 9💋พิเศษ!! เข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง ท่านละ 900 บาทถ้วน ห้องสุพรีเรียร์ วันอาทิตย์-วันศุกร์ **พักวันเสาร์/นักขัตฤกษ์...

อสิตา​อีโค​รีสอร์ท​มาตรฐาน SHA และตระหนักถึงความปลอดภัยของแขกผู้มาเยือนทุกท่านและพนักงาน

อสิตา อีโค รีสอร์ทและร้านอาหาร เปิดให้บริการทุกวัน 👧🏻🤴พนักงานทุกคนของรีสอร์ท 100%ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทุกคน เราพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความมั่นใจ ตามมาตรฐาน SHA และตระหนักถึงความปลอดภัยของแขกผู้มาเยือนทุกท่านและพนักงาน เพียง 23 ห้อง ทุกห้องกว้าง...

รุ่นใหญ่ดีต่อใจ ! “เคน-วิลลี่” 12 ปีที่รอคอย

รุ่นใหญ่ดีต่อใจ ! “เคน-วิลลี่” 12 ปีที่รอคอย โคจรมาเจอกันครั้งนี้ ใน “รัก นิรันดร์ จันทรา”​นาทีนี้ต้องหลีกทางให้รุ่นใหญ่เดินจริงๆ หรือเทรนด์ลุงกำลังจะกลับมา หลัง 2 หนุ่มหล่ออมตะ “เคน...