กองทุนประกันชีวิต ตามหาเจ้าของเงิน 1.3 พันล้านบาทต่อ เผยกลยุทธ์เข้าถึงประชาชน 3 แนวทางประสบความสำเร็จ ปี 2563 คนแห่รับเงินเพิ่มกว่า 300% ยกเคสคนดัง “เขาทราย แกเล็กซี่” ตอกย้ำความพึงพอใจในบริการ ขันอาสาช่วยกระจายข่าวสารเพิ่ม

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยถึงสถานะเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ เงินที่ผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือทายาทของผู้เอาประกันฯ มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ แต่ไม่ได้มารับหรือเรียกร้องจากบริษัทจนพ้นอายุความภายใน 10 ปี (เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ คืออะไร (https://www.youtube.com/watch?v=jwMzCp_tPGs) แล้วเงินนั้นถูกส่งมาอยู่กองทุนฯ สิ้นสุดปี 2563 มีทั้งหมด 1,397,716,563 บาท จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,003,750 ราย โดยจ่ายเงินคืนผู้มีสิทธิจำนวน 3,268 ราย ไปแล้ว 23,855,973 บาท และยังมีเงินค้างเหลืออีก 1,373,860,590 บาท จากจำนวนผู้มีสิทธิที่ยังไม่มารับอีกถึง 1,000,482 ราย

“ช่วงนี้ประชาชนกำลังได้รับความลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมามากขึ้น ด้วยเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมารุนแรงอีกรอบ ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของประชาชนทางกองทุนฯ ได้เร่งทำการเผยแพร่ วิธีการตรวจสอบเช็กสิทธิการรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความต่อเนื่อง (https://www.youtube.com/watch?v=sIbl3XLB7aw) หวังว่าจะทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้คนเป็นวงกว้างมากขึ้นด้วย แล้วจะได้บอกต่อๆ กันให้เข้าไปเช็กสิทธิในเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆ ที่เราจัดทำขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพราะวันนี้มีเงินก้อนนี้อยู่ที่กองทุนฯ กว่า 1,397 ล้านบาท ครับ” นายจรัญกล่าว และว่า ที่ผ่านมากองทุนประกันชีวิตได้ดำเนินการจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ จากที่บริษัทประกันชีวิตจำนวน 22 บริษัท นำส่งเข้ามายังกองทุนฯ คืนให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ นี้ขึ้นมาเข้าสู่ปีที่ 14 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด และร้อยละ 1.65 ของจำนวนเงินทั้งหมดตามลำดับ โดยผลงานที่เกิดขึ้นมาจาก 3 แนวทางที่กองทุนฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต และบทบาทหน้าที่กองทุนฯ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ ผ่านทุกช่องทางได้แก่ สื่อสารออนไลน์ ผ่าน Website, YouTube, Facebook, Line Official Account สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
2.ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิของตนเอง ผ่านเว็บไซต์ของกองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th
3.บูรณาการกับกรมการปกครอง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันของผู้เอาประกันชีวิต ตามข้อมูลผู้มีสิทธิในเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความของกองทุน เพื่อใช้แจ้งสิทธิให้ผู้เอาประกันชีวิตรับทราบอีกด้วย

นายจรัญกล่าวต่อว่า ล่าสุดกองทุนฯ ได้สรุป สถิติการดำเนินงานการจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ (https://youtu.be/3WCTsQlkuvE) คืนผู้มีสิทธิตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2563 จนทำให้ทราบถึงนัยสำคัญการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานตามหาเจ้าของเงินเพื่อจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ กล่าวคือ ปี 2561 จ่ายคืน 2,164,246.37 บาท จำนวน 290 ราย ในปี 2562 จ่ายคืน 4,621,406.91 บาท จำนวน 661 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 127.93 และในปี 2563 จ่ายคืน 8,408,067.92 บาท จำนวน 1,297 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 347.24 โดยคิดจากฐานปี 2561

โดยผลการดำเนินการจาก 3 แนวทางที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนทยอยพากันเข้ามารับเงินล่วงพ้นอายุความมากขึ้นตามลำดับดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นอกจากนี้ยังทำให้ได้รับทราบถึงความพึงพอใจของผู้เอาประกันชีวิตที่มีต่อกองทุนฯ และอุตสาหกรรมธุรกิจประกันชีวิตด้วย จากกรณีของ นายสุระ แสนคำ หรือ เขาทราย แกเล็คซี่ (https://www.youtube.com/watch?v=8t5Gyd70HfA) ซึ่งเขาเคยทำประกันชีวิตไว้ถึง 2 กรมธรรม์ ในช่วงเป็นนักมวยสากลอาชีพระดับแชมป์โลกผ่านเพื่อนที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทหนึ่ง ต่อมาระยะหนึ่งเพื่อนไม่ได้มาบริการเก็บเงินค่าประกันฯ ต่อ จึงทำให้เขาไม่ได้จ่ายค่าเบี้ยประกันฯ ตั้งแต่นั้นมาและไม่ทราบว่าประกันชีวิตที่ทำไว้ครั้งนั้นมีเงินหรือสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

จนเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เขาได้รับหนังสือจากกองทุนฯ แจ้งว่ามีสิทธิรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ เป็นเงินจำนวน 180,240 บาท จึงได้ยื่นคำขอ และกองทุนฯ ได้โอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีวิตครบถ้วนให้ในเวลาที่รวดเร็ว ทำให้เขาทราบประทับใจต่อการดำเนินการและบริการของกองทุนฯ เป็นอย่างมาก โดยได้เดินทางมาขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่กันถึงที่ทำการของกองทุนฯ พร้อมจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อการศึกษาบุตร และยอมรับว่าการทำประกันชีวิตมีความสำคัญและความจำเป็นกับทุกคน จึงขออาสานำความรู้สึกดีๆ เหล่านี้ไปบอกกล่าวให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้รับรู้คุณประโยชน์จากการทำประกันชีวิต รวมถึงการตรวจสอบสิทธิเงินล่วงพ้นอายุความจากกองทุนประกันชีวิตด้วย

กรุงศรี จัดผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยผ่านออนไลน์ Krungsri Virtual Business Matching สร้างโอกาสขยายตลาดให้ธุรกิจไทย

กรุงศรีย้ำความแกร่งเครือข่ายในอาเซียน จัดผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยผ่านออนไลน์ Krungsri Virtual Business Matching สร้างโอกาสขยายตลาดให้ธุรกิจไทย กรุงเทพฯ (19 เมษายน 2564) — กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เดินหน้ากลยุทธ์ในการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในการขยายธุรกิจสู่อาเซียน จัดงาน Krungsri Virtual...

KBTG จัดงานใหญ่แห่งปี KBTG Inspire เฟ้นหา 500 ยอดคนไอทีตัวจริงมาร่วมงาน

คนสายเทคฯ มารวมกันตรงนี้ งาน KBTG Inspire เปิดโอกาสให้สุดยอดคนไอทีมากฝีมือทุกระดับ ทั้งนิสิตนักศึกษาจบใหม่ กลุ่มคนวัยทำงานรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพของตนเองเพื่อร่วมงานกับ KBTG ภายในงานจะมีกิจกรรมพิเศษให้ได้ฝึกฝนทักษะพัฒนาตนเองและสอบสัมภาษณ์กว่า 30 ตำแหน่ง นอกจากโอกาสที่จะได้ทำงานกับ KBTG แล้ว ยังได้ทักษะความรู้ดี ๆ นำไปใช้งานรวมถึงได้เพื่อนใหม่ติดตัวกลับไปด้วย คาดสิ้นปีจะมีพนักงานใหม่กว่า 500...

Fly-Food แพลตฟอร์มบริการส่งอาหารให้คนจีนในประเทศไทย ปรับกลยุทธ์ยกระดับความคุ้มค่า ตอบโจทย์ลูกค้าช่วงการแพร่ระบาด

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด บริการดิจิทัลช่วยสร้างมูลค่าและประโยชน์ต่างๆ มากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ภาคส่วนต่างๆ จึงรีบเร่งดำเนินการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 78 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคที่มีอายุ 21 ถึง 40 ปี เปิดเผยกับ Deloitte ว่าตนเองใช้บริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ที่เกิดการแพร่ระบาด ส่วนในประเทศไทย ผู้บริโภค...

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดงาน GWM Partner Forum ครั้งที่ 2 ร่วมพูดคุยพันธมิตรทางธุรกิจ ผลักดันกลยุทธ์ New User Experience พร้อมส่งมอบประสบการณ์ด้านยานยนต์รูปแบบใหม่

กรุงเทพฯ – 19 เมษายน 2564 – เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดงาน GWM Partner Forum ครั้งที่ 2 เชิญชวนนักลงทุนและนักธุรกิจเข้าร่วมฟังแนวทางการทำธุรกิจแบบใหม่ภายใต้กลยุทธ์ New...

“ครัวมาดาม” ชวนเชิญสมทบทุน 50 บาท/กล่อง …ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

ข้าวกล่องแทนกำลังใจของครัวมาดาม ครัวของชุมชนกลับมาอีกครั้ง เพื่อส่งต่อน้ำใจ แก่แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลสนามทั้ง 19 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม นครราชสีมา ขอนแก่น สระแก้ว...

เอสโซ่ เปิดตัวน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ Mobil SuperTM ช่วยปกป้องการสึกหรอได้เพิ่มขึ้น 65% คุ้มค่าเหนือราคา

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ Mobil SuperTM (โมบิล ซูเปอร์) ที่ช่วยปกป้องการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม คุ้มค่าเหนือราคา นายมาโนช มั่นจิตจันทรา...