เทนเซ็นต์ คลาวด์ เสริมแกร่งภาคการศึกษาเพื่อปรับตัวสู่ Smart Education ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัลด้วยโซลูชันคลาวด์อัจฉริยะ และปัญญาประดิษฐ์

25 มีนาคม 2564, กรุงเทพฯ – เทนเซ็นต์ คลาวด์ กลุ่มธุรกิจคลาวด์ภายใต้เทนเซ็นต์ แนะภาคการศึกษายกระดับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโซลูชันคลาวด์อัจฉริยะครบวงจรอย่าง Tencent Cloud Online Education Solutions รวมถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการเร่งปรับตัวสู่การเป็น Smart Education เพื่อรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน และให้กิจกรรมทางการศึกษาดำเนินไปได้ตามปกติ ด้วยการนำเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถการเรียนการสอนออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมอบการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ทุกคน

มร.ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสถาบันการศึกษา และทำให้กิจกรรมทางการศึกษาดำเนินไปได้ตามปกติ และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้น้อยที่สุด สถาบันการศึกษาหลายๆ แห่งจึงควรเริ่มมองหาเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อปรับตัวเองสู่การเป็น Smart Education เพื่อให้สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูให้มีส่วนร่วมกันมากขึ้น”

ในปีที่ผ่านมา โรงเรียนและสถานศึกษาในประเทศไทยต้องเผชิญกับอุปสรรค เนื่องจากต้องปิดทำการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้นักเรียนเกือบ 13 ล้านคนต้องอยู่บ้าน และคุณครูเกือบ 6 แสนคนไม่สามารถทำการสอนได้ตามปกติ และนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้นโซลูชันใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถตามบทเรียนได้ทัน

“การปรับตัวเองสู่การเป็น Smart Education ของสถานศึกษา นั้นไม่เพียงแค่ช่วยลดช่องว่างเรื่องระยะทาง แต่ยังช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ในระดับความสามารถของตัวเอง การมีแพลตฟอร์มที่ครูและนักเรียนสามารถพูดคุยกันได้ รวมถึงการมีเครื่องมือที่ทำให้ครูสามารถออกแบบการสอนตามลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการศึกษาในอนาคต โดยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ เช่น การประมวลผลแบบคลาวด์ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence)” มร. ชาง กล่าวเสริม

Tencent Cloud Online Education Solutions เป็นโซลูชันที่ช่วยให้สถานศึกษาสามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับแต่งโซลูชันได้ตามสถานการณ์ และความต้องการ โดยเป็นโซลูชันแบบ end-to-end ที่จะช่วยสร้างแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ เทนเซ็นต์ คลาวด์ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ช่วยเสริมศักยภาพให้กับแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วเพื่อให้เกิดเป็นการศึกษาออนไลน์แบบอินเตอร์แอคทีฟที่มีคุณภาพ โดยโซลูชันนี้ครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

• โครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษา (Infrastructure and Maintenance) – บริการด้านทรัพยากร และการบริหารระบบปฏิบัติการคลาวด์แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ทั้งเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ช่องสัญญาณ ระบบรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ เพื่อสร้างรากฐานแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้กับสถาบันการศึกษาที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
• การบริหารจัดการระบบ (Operational Management) – นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่ยุคดิจิทัล เทนเซ็นต์ คลาวด์ยังนำมีบริการด้วยระบบซอฟแวร์ SaaS เพื่อให้สถาบัน การศึกษาสามารถดำเนินงานธุรการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การเปิดหลักสูตรต่างๆ การรับสมัครการลงทะเบียน การบริหารทรัพยากร จัดหรือปรับเปลี่ยนตารางเวลาของหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนการออกประกาศนียบัตร
• โซลูชันสำหรับการจัดการห้องเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Classroom Solutions) – โซลูชันสำหรับการทำ interactive classroom แบบครบวงจรผ่านการใช้ระบบปฏิบัติการณ์คลาวด์อัจฉริยะและเอไอ เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนออนไลน์แบบเรียลไทม์ที่มีประสิทธิภาพผ่านสมาร์ท โซลูชันต่างๆ ของเทนเซ็นต์ คลาวด์
• เครื่องมืออัจฉริยะสำหรับช่วยด้านการสอน (Smart Teaching Tools) – คลาวด์มีโซลูชันด้านการสอนมากมายที่ทำงานโดยอาศัยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยทุ่นเวลาและเพิ่มประสิทธิผลด้วยเทคโนโลยี Deep learning ของเทนเซ็นต์คลาวน์ ความสามารถของการจดจำใบหน้าและเสียง (face recognition/ voice recognition) รวมถึงความสามารถในการทำงานของระบบ Machine translation ของเทนเซ็นต์ จะสามารถรองรับการทำงานอัตโนมัติด้านการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ

“ปัจจุบันทุกๆ ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคการศึกษาต้องเร่งปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล เทนเซ็นต์ คลาวด์ ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการระบบปฏิบัติการคลาวด์ระดับโลก ที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และยืดหยุ่น จึงมีความพร้อมที่จะมอบโซลูชันคลาวด์อัจฉริยะ เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ทุกคน และช่วยให้สถานศึกษาเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” มร. ชาง กล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลของ เทนเซ็นต์ คลาวน์ สามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://cloud.tencent.co.th/en

สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก

เทศกาลวันแม่ประจำปี 2564 สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก ต้อนรับเทศกาลวันแม่...

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) เข็มที่ 1...

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม เตรียมความพร้อมด้านอาหาร จัดทำศูนย์พักคอย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในครอบครัว มาให้ตามไฟล์แนบค่ะ นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี...

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สพว. ซึ่งจะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงของประเทศสู่อุตสาหกรรมระหว่างทั้งสามหน่วยงาน...

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19”

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19” วันนี้ (27 ก.ค. 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร...