โรโบเวลธ์ ปั้น Wealth Tech Ecosystem ให้โตอย่างยั่งยืน คาดการณ์ตลาด Wealth Tech ในไทยโตทะลุ 100% ในปี 64

COVID-19 คือตัวเร่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรม Fintech ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เห็นได้จากจำนวนนักลงทุนที่หันมาใช้ Digital Platform มากขึ้น โรโบเวลธ์จึงมุ่งพัฒนาบริการด้าน Wealth Tech โดยเน้นร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างระบบนิเวศน์ด้านการเงินอย่างยั่งยืน คาดว่าการเติบโตในปี 64 จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งเท่าตัวเมื่อเทียบกับรายได้และ AuM ในปีก่อนหน้า

นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊ป จำกัด ผู้นำในการให้บริการด้านการลงทุน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Wealth Tech เปิดเผยว่าในปี 63 ที่ผ่านมา หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่ภาพรวมของอุตสาหกรรม Fintech กลับไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยอ้างอิงข้อมูลจาก CB Insights พบว่า ปี 63 มีการระดมทุนของ Fintech Start-up ทั่วโลกได้ถึง 42,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปี 62 ในขณะเดียวกัน การระดมทุนในกลุ่ม Wealth Tech ยังมีการเติบโตสวนทางกับสถานการณ์ COVID-19 อีกด้วย สำหรับในไทย Wealth Tech Start-up หลายรายสามารถปิดดีลระดมทุนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีรายได้โตขึ้นอย่างมาก โดยที่โรโบเวลธ์เองก็สามารถระดมทุนในรอบ Series A ได้สำเร็จ และมีรายได้รวมโตขึ้นจากปี 62 ถึง 130%

โรโบเวลธ์ ชูแผนปี 64 ภายใต้แนวคิด Empower Future Financial Ecosystem ด้วยการขยายความร่วมมือแบบ Business-to-Business (B2B) กับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศผ่าน Business Model แบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Robo-for-advisors ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของที่ปรึกษาการลงทุน โดยสถาบันการเงินอื่นสามารถนำระบบนี้ไปใช้งานต่อได้ นอกจากนี้ โรโบเวลธ์ยังมีแผนการพัฒนา Robo-provident-fund ระบบการจัดพอร์ตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบอัตโนมัติด้วย Robo-advisor ให้องค์กรต่าง ๆ ได้นำระบบนี้ไปใช้เป็นสวัสดิการแก่พนักงาน ช่วยให้พนักงานติดตามผลการลงทุนได้อย่างสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้โรโบเวลธ์ยังเห็นถึงความจำเป็นในการขยายฐานนักลงทุน เราจึงได้วางแผนนำเสนอบริการ Micro-investment ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในเงินจำนวนน้อย ๆ ไปพร้อมกับทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงการลงทุนง่ายขึ้น

นายชลเดช ทิ้งท้ายว่า การสร้าง Infrastructure เป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันพัฒนา เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนนักลงทุนและปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวในยุค New Normal โรโบเวลธ์จึงวางยุทธศาสตร์ Co-opetition ด้วยการร่วมมือกับคู่ค้าและคู่แข่งผ่านความร่วมมือแบบ B2B นำไปสู่การเติบโตภายใต้กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศน์ด้านการเงินอย่างยั่งยืน

สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก

เทศกาลวันแม่ประจำปี 2564 สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก ต้อนรับเทศกาลวันแม่...

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) เข็มที่ 1...

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม เตรียมความพร้อมด้านอาหาร จัดทำศูนย์พักคอย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในครอบครัว มาให้ตามไฟล์แนบค่ะ นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี...

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สพว. ซึ่งจะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงของประเทศสู่อุตสาหกรรมระหว่างทั้งสามหน่วยงาน...

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19”

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19” วันนี้ (27 ก.ค. 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร...