CAT จัดงาน CAT Network Showcase 2020 ครั้งแรกในรูปแบบ Virtual Event นำเสนอเทคโนโลยี Now Normal เพื่อก้าวสู่วิถีใหม่ด้วย Now Technology, Now Perspective, Now Experience

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดงาน CAT Network Showcase 2020 (CNS2020) ปีที่ 11 ในรูปแบบ Virtual Event เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและดิจิทัล โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบ สมทบด้วยการสัมมนาอัปเดตเทรนด์ดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองแห่งยุค New Normal ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง กับ CNS2020 ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน ผ่านทางเว็บไซต์ www.catcns2020.com

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ว่า “งาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event เพื่อสอดรับกับนโยบายการสร้างระยะห่างทางสังคม นับเป็นมิติใหม่ของการจัดกิจกรรมในยุค New Normal ซึ่งเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วน จึงต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย ในส่วนของรัฐบาลเอง มีความตั้งใจและพร้อมที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนด้วยโครงการด้านดิจิทัล เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมั่นคง ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในการทำธุรกิจให้แก่คนไทย โดยมีแผนงานนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ โครงการ Digital Park Thailand อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมืองนวัตกรรมที่มีบริการดิจิทัลครบวงจร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการค้า การลงทุนจากต่างประเทศ, โครงการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลไทยแลนด์ โดยการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้กลายเป็น บิ๊กดาต้า ภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การผลักดันนโยบายการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ เช่น 5G กับการพัฒนาภาครัฐเพื่อต่อยอดไปสู่เทคโนโลยี AI/IoT, การพัฒนาดาวเทียมแห่งประเทศไทย ด้วยการร่วมพัฒนาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit) เพื่อรองรับการพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีเครือข่าย 5G ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้ และการขยายจุดติดตั้ง Wi-Fi ในพื้นที่ศักยภาพทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ งาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 นับเป็นอีกงานหนึ่งที่จะมีส่วนผลักดันให้ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชน ได้เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุค New Normal ที่ต้องยอมรับว่า “ดิจิทัล” กำลังจะเปลี่ยนโลก และแน่นอนว่าประเทศไทยก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยเช่นกัน”

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า “ CAT ได้จัดงาน CAT Network Showcase 2020 หรือ CNS2020 ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 แล้ว และในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ปรับเปลี่ยนเป็น VIRTUAL EVENT เต็มรูปแบบเพื่อตอบรับวิถี NEW NORMAL โดย CAT มุ่งมั่นและตั้งใจนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้วยการรวบรวมทุกออนไลน์เทคโนโลยี ทั้งเครือข่ายและนวัตกรรมด้านดิจิทัลใหม่ล่าสุดเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด Now Normal ก้าวสู่วิถีใหม่ด้วย Now Technology, Now Perspective, Now Experience”

โดยภายในงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นส่วนต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การสาธิตการนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรด้วยโซลูชันที่หลากหลายจาก CAT และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่าน Virtual Exhibition เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริง และในส่วนของงานสัมมนาที่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมอง ตลอดจนการอัปเดต เมกะเทรนด์ดิจิทัลและเน็ตเวิร์ก นอกจากนี้ภายในงานยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน Virtual Reality Creator ภายใต้แนวคิด Now Normal City เมืองแห่งวิถีใหม่ เพื่อเฟ้นหานักพัฒนาและผลิต คอนเทนต์ของประเทศ

ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจที่ CAT หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงาน CNS2020 ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางให้เห็นถึงการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ และการดำเนินชีวิต ในยุค New Normal เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างสมดุลต่อไป”

งาน Thailand Now & Next: Rebuild and Grow with Chat Commerce 3 วันเต็มเจาะลึกกระบวนยุทธ์แชทคอมเมิร์ซไทย เสริมผู้ประกอบการยุคใหม่เติบโต

เตรียมพบกับอีเวนท์ออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่จาก LINEงาน Thailand Now & Next: Rebuild and Grow with Chat Commerce 3 วันเต็มเจาะลึกกระบวนยุทธ์แชทคอมเมิร์ซไทย เสริมผู้ประกอบการยุคใหม่เติบโต

เอเซอร์ สานต่อกลยุทธ์ Dual Transformation มุ่งเป้าสู่ Lifestyle Brands นำเสนอผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Live, Work, Learn, Play

กรุงเทพฯ, 2 มีนาคม 2564 - บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมไอที สานต่อกลยุทธ์ “Dual Transformation” ขับเคลื่อนสู่การเป็น Lifestyle Brands จับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม...

บีโอไอเผยอุตฯ BCG ขยายตัวต่อเนื่อง

บีโอไอแจงยอดขอรับส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ปี 2563 มีมูลค่าคำขอรับส่งเสริมกว่า 1.14 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 กว่าร้อยละ 17 สอดรับกับการเพิ่มและปรับปรุงประเภทกิจการ BCG ในปีที่ผ่านมา หวังยกระดับและสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมเกษตรของไทย

หัวเว่ย ยกทัพโซลูชันพลังงานดิจิทัลร่วมงาน 2021 PV EXPO Tokyo เป็นครั้งแรก

หัวเว่ย เข้าร่วมงาน 2021 PV EXPO TOKYO พร้อมขนทัพโซลูชั่นจากธุรกิจพลังงานดิจิทัลมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกแบบครบครัน ครอบคลุม 5 กลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ Smart PV, Data Center Energy, iSitePower, Modular Power และ mPower

โรโบเวลธ์ พัฒนาแอป “Madini” เลขาส่วนตัวสำหรับที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ ในรูปแบบ Robo-for-advisor คาดหวัง AuM เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านบาทภายใน 6 เดือน

โรโบเวลธ์กรุ๊ป ผู้นำในการให้บริการด้านการลงทุน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Wealth Tech ได้คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน “Madini” เพื่อเป็นผู้ช่วยให้กับที่ปรึกษาการลงทุน ด้วยงบประมาณด้าน R&D ประมาณ 40 ล้านบาท คาดหวังให้ Madini ช่วยที่ปรึกษาการลงทุนอิสระให้สามารถดูแลลูกค้าด้วยเครื่องมือที่ทัดเทียมกับระบบของ Private Banking ชั้นนำในต่างประเทศ...

ArcheAge, เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ‘Gene’ เปิดตัว “The Garden of the Gods” อัปเดตใหญ่ในเซิร์ฟเวอร์แรก

ArcheAge เกม MMORPG ออนไลน์ระดับ AAA จากผู้พัฒนา XLGAMES ได้เปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่ “Gene” อีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่จะให้บริการในภูมิภาคเอเชีย นอกจากความพยายามอย่างหนักในการมอบประสบการณ์ MMORPG ที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นแล้ว ตอนนี้ผู้พัฒนายังได้มีการอัปเดตคอนเทนต์สำคัญ “The Garden of the Gods” บนเซิร์ฟเวอร์ “Nui” และ...