‘Shopee Bootcamp’ ขยายช่องทางด้านอีคอมเมิร์ซให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จับมือสถาบันการศึกษาชั้นนำ เปิดตัว “E-commerce 101 powered by Shopee Bootcamp”

‘Shopee Bootcamp’ ขยายช่องทางติดอาวุธด้านอีคอมเมิร์ซให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ เปิดตัวโครงการพิเศษ “E-commerce 101 powered by Shopee Bootcamp” บุก Thammasat Business School นำร่องส่งต่อความรู้และทักษะด้านออนไลน์แก่นักศึกษา
เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับสังคมไทยให้เติบโตในโลกดิจิทัลอย่างแท้จริง

กรุงเทพฯ, 4 กุมภาพันธ์ 2564 – ‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ร่วมกับ Thammasat Business School เปิดตัวโครงการ “E-commerce 101 powered by Shopee Bootcamp” บูรณาการหลักสูตรเฉพาะด้านอีคอมเมิร์ซแบบเข้มข้นให้นักศึกษาในหลักสูตรควบตรี-โท 5 ปีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (บูรณาการ) (IBMP) ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อช่วยเหลือและยกระดับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยให้เติบโต ซึ่งเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จกว่า 2 ปีที่ผ่านมาจากโครงการ ‘Shopee Bootcamp’ จากการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มุ่งมั่นพัฒนาเสริมศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้แก่เหล่าผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ทั่วประเทศ

สุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สำหรับโครงการ E-commerce 101 powered by Shopee Bootcamp ถือเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาหัวใจสำคัญของผู้ขับเคลื่อนประเทศไทย คือ กลุ่มนักศึกษา ช้อปปี้ในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบความรู้และทักษะในการทำธุรกิจออนไลน์ โดยผนึกกำลังสนับสนุนกับสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่าง Thammasat Business School ภายใต้หลักสูตรควบตรี-โท 5 ปีฯ ที่แข็งแกร่ง การเปิดตัวหลักสูตร TU100 Digitalized by Shopee Bootcamp มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้สามารถแนะนำแนวทางและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ ซึ่งโครงการพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กรอย่าง “We Serve” ที่ช้อปปี้ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมต่อองค์กรและสังคมผ่านการช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ”

สำหรับโครงการ ‘Shopee Bootcamp’ เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ผ่านการฝึกอบรมจากหลักสูตรพิเศษที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากช้อปปี้ โดยเนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ แนวทางการเริ่มต้นเป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าบน Shopee รวมไปถึงแนวทางการพิชิตยอดขาย เป็นต้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาการฝึกอบรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของโครงการ

ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท 5 ปีฯ Thammasat Business School กล่าวถึงความร่วมมือ ในครั้งนี้ว่า “หลักสูตรควบตรี-โท 5 ปีฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวิชา มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา ซึ่งเป็นวิชาที่ให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านการบัญชีและบริหารมาช่วยยกระดับรายได้ให้กับธุรกิจชุมชน ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยปรัชญา “ธุรกิจชุมชนยั่งยืน ประชาชนในชุมชนมั่นคง”

“หลักสูตรควบตรี-โท 5 ปีฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก Knowledge Partner คือ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ในการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ E-commerce 101 powered by Shopee Bootcamp เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับนักศึกษาในด้าน E-commerce ที่จะสามารถนำเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ช่องทาง E-commerce และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้วิสาหกิจชุมชนสามารถปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับโครงการ “E-commerce 101 powered by Shopee Bootcamp” ร่วมกับ Thammasat Business School จะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2564 ถือเป็นโครงการนำร่องในการดำเนินการตามเป้าหมายของช้อปปี้ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้อปปี้ได้ฟรีจาก App Store, Google Play Store และ App Gallery

เมื่อ “ความหลากหลาย” และ “ความเท่าเทียม” คือหลักการบริหารความสุขของคนในองค์กรยุคใหม่ในแบบ LINE ประเทศไทย

ในโอกาสที่เดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่ง Pride Month ของทุกปี ความเท่าเทียมทางเพศ LGBTQ+ (Equality) ถูกนำมาพูดถึงในหลากหลายบริบท และดูเหมือนจะ        ทวีความสำคัญมากขึ้นในทุกๆปี...

ก้าวสู่มาตรฐานด้านอาหารที่สูงขึ้น

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ อย่างมหาศาล ทั้งในบริบทของความต้องการที่เพิ่มขึ้น...

กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมนักออกแบบ จัด DEmark Award 2021ขยายฐานงานนักออกแบบไทยสู่สากล

กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมนักออกแบบ จัด DEmark Award 2021 ขยายฐานงานนักออกแบบไทยสู่สากล กรุงเทพมหานคร...

ครั้งแรกของโลชั่นน้ำหอม มาลิสสา คิส ผสานกันแดด เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++

ครั้งแรกของโลชั่นน้ำหอม มาลิสสา คิส ผสานกันแดด เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++ “Juizy Crush” ให้สาวๆ ผิวหอมพร้อมท้าแดดทุกวัน

“อาร์ต พนิตนาฏ” เผยความรู้สึกเหนือความคาดหมาย!! มาเป็นผู้จัดละครช่อง 3

ขอปรบมือต้อนรับผู้จัดป้ายแดงคนล่าสุดของช่อง 3 อีกครั้ง กับสาว “อาร์ต-พนิตนาฏ ฉัตรวิไล” ทายาทคนเก่งของนักแสดงรุ่นใหญ่ “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” เธอคนนี้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการบันเทิงมาอย่างเต็มที่ เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงสุดเก่งครบเครื่องอีกคนเลยก็ว่าได้ ซึ่งล่าสุดเธอได้ก้าวสู่การเป็นผู้จัดละครคนใหม่ของช่อง 3 ในนาม ค่าย แฟมิลี่ พลัส กับผลงานละครเรื่องแรกที่มีชื่อว่า “แก่นแก้ว” ละครกลมกล่อมครบทุกอารมณ์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัย