เตรียมตังค์ให้พร้อม! กสิกรไทยพร้อมขายพันธบัตร-หุ้นกู้ ก.พ.นี้

กสิกรไทยเปิดรับจองพันธบัตร “เราชนะ” สำหรับประชาชนทั่วไป จองซื้อ 5-15 ก.พ. อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยขั้นบันได เฉลี่ย 2.00% และ 10 ปี ดอกเบี้ยขั้นบันได เฉลี่ย 2.50% และสำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร จองซื้อ 16-19 ก.พ. อายุ 15 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ขั้นต่ำที่ 1,000 บาท-ไม่จำกัดวงเงิน พร้อมขายหุ้นกู้อีก 4 บริษัท ให้เลือกลงทุนตลอดเดือน ก.พ.นี้

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2564 เพื่อระดมทุนในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่มั่นคง ผู้ลงทุนได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งอัตราดอกเบี้ยยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” จองซื้อขั้นต่ำที่ 1,000 บาท-ไม่จำกัดวงเงิน จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือน ก.พ.และ ส.ค.ของทุกปี จนกว่าจะครบกำหนด เปิดจองซื้อ 2 ช่วง รวม 3 รุ่น ได้แก่
ช่วงที่ 1: ตั้งแต่วันที่ 5-15 ก.พ.64 เปิดขายแก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย วงเงินสำหรับการขายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งรวม 55,000 ล้านบาท รุ่นที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 5 ก.พ.69 จ่ายดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1-2 ร้อยละ 1.50 ต่อปี ปีที่ 3-4 ร้อยละ 2.00 ต่อปี และปีที่ 5 ร้อยละ 3 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 2.00 ต่อปี รุ่นที่ 2 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 5 ก.พ.74 จ่ายดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได ปีที่ 1 ร้อยละ 1.50 ต่อปี ปีที่ 2-3 ร้อยละ 2.00 ต่อปี ปีที่ 4-6 ร้อยละ 2.50 ต่อปี และปีที่ 7-10 ร้อยละ 3.00 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 2.50 ต่อปี
ช่วงที่ 2: ตั้งแต่วันที่ 16-19 ก.พ.64 เปิดขายเฉพาะกลุ่มนิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเท่านั้น วงเงินจำหน่ายจะเป็นส่วนที่เหลือจากการขายในช่วงแรก รุ่นที่ 3 อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 16 ก.พ. 79 จ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ ร้อยละ 1.80 ต่อปี

ผู้สนใจสามารถจองผ่าน 2 ช่องทางของธนาคาร คือ ทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest (สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 15 ก.พ.64 เวลา 15.00 น.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และผ่านช่องทางสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888 กด 819

ทั้งนี้ ตลอดช่วงเดือน ก.พ. ธนาคารยังมีหุ้นกู้ที่หลากหลายให้เลือกลงทุน ดังนี้ “หุ้นกู้ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น” จองซื้อ 8-10 ก.พ.64 อายุ 2 ปี 9 เดือน- 5 ปี 9 เดือน รับดอกเบี้ย 3.30-4.50% “หุ้นกู้ บมจ.แสนสิริ” จองซื้อ 15-17 ก.พ. 64 อายุ 3 ปี 8 เดือน ดอกเบี้ย 4.20% “หุ้นกู้ บมจ. เมืองไทยแคปปิตอล” จองซื้อ 18-19, 22 ก.พ. 64 อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 2.95% อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.23% และ “หุ้นกู้ บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์” จองซื้อ 22-24 ก.พ. 64 อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.50% ลูกค้าที่สนใจสามารถจองหุ้นกู้ตามช่วงเวลาที่ระบุผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest และสาขาของธนาคารกสิกรไทยได้เช่นเดียวกัน

เอไอเอส ผนึกสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โชว์ผลงาน AI แพลตฟอร์มตรวจจับความรู้สึกจากเสียงภาษาไทย ครั้งแรกของโลก

เอไอเอส ร่วมกับ สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIResearch) เผยถึงความสำเร็จของทีมนักวิจัยไทย หลังใช้เวลาเพียง 2 ปี พัฒนาชุดข้อมูล (Dataset) จำแนกอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทย (Speech Emotion Recognition หรือ THAI SER)...

เสพศิลป์หลังบ้าน รวม “ไอเดีย” จัดสวนหลังบ้านยุค WFH จากนักจัดสวนมืออาชีพ

ยุค New Normal โลกใหม่ใบเดิมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไป ดังนั้นจะดีแค่ไหน ถ้ามีสักมุมในบ้านไว้อากาศบริสุทธิ์สดชื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในยามที่แดดร่มลมตก กระทั่งเปลี่ยนความรู้สึกจากการทำงานของคุณแบบ Work from home เป็น Work with happy heart หรือ Work from Heaven

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษแบบกลุ่มก้อน 7 เหตุการณ์ มีผู้ป่วยรวม 347 ราย โดยการระบาดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด อยู่ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 175 คน (ร้อยละ 50.4) ไม่มีผู้เสียชีวิต เกิดจากการรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียน อาหารสงสัยที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ แกงส้มปลา ข้าวหมกไก่ ข้าวผัดไก่...

อก. เร่งดันผู้ประกอบการแปรรูปกัญชงสู่พาณิชย์รองรับ BCG Model

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ผลักดันผู้ประกอบการแปรรูปกัญชงสู่พาณิชย์รองรับ BCG Model จัดประชุมสร้างความร่วมมือ “การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชงสู่เชิงพาณิชย์” ร่วมกับ 3 สถาบันเครือข่าย สถาบันอาหาร (สอห.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) ผลักดันกัญชง ให้ใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ภายหลังจากกฎหมายอนุญาตให้ผลิต...

อาร์ทีบีฯ เดินหน้าขยายตลาด Mobile Accessories เต็มสูบ! พร้อมเปิดตัวเคสสำหรับ iPad, iPhone และ MacBook ภายใต้แบรนด์ Monocozzi™

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า Gadget รายใหญ่ในประเทศไทย เดินหน้าขยายตลาด Mobile Accessories อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวเคสสำหรับ iPad, iPhone และ MacBooksภายใต้แบรนด์ Monocozzi™...

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กระทรวงเกษตรฯ การบินไทย เปิดตัวส่งออก “มะม่วงน้ำดอกไม้” ประเดิมล็อตแรกไปเกาหลีใต้

กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวส่งออก “มะม่วงน้ำดอกไม้” เกรดพิเศษ ด้วยเที่ยวบินสายการบินไทยไปยังเกาหลีใต้เที่ยวบินแรก วันที่ 6 มีนาคมนี้...