DITP แนะผู้ผลิต ผู้ส่งออก วางแผนเจาะตลาดสินค้าและบริการผู้สูงอายุในเกาหลี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) แนะผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย จับตาตลาดสินค้าและบริการผู้สูงอายุในเกาหลี หลังพบมีแนวโน้มเติบโตสูงตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ เผยอาหาร สินค้าและบริการด้านสุขภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีโอกาสสูง

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ สำรวจโอกาสทางการค้าและการส่งออกให้กับสินค้าและบริการของไทย ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยล่าสุดได้รับรายงานจากทูตพาณิชย์ ณ กรุงโซล ถึงโอกาสสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการทำตลาดในเกาหลี เพราะปัจจุบันเกาหลีกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และรัฐบาลเกาหลียังให้ความสำคัญกับดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ทำให้เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะศึกษาตลาดและวางแผนการส่งออกสินค้าเพื่อป้อนความต้องการของตลาดได้

สำหรับสินค้าและบริการที่มีโอกาส เช่น อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพ เครื่องสำอาง อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ เช่น เก้าอี้ เตียง ไม้เท้า รถเข็น เสื้อผ้า รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในปี 2562 จำนวนผู้สูงอายุในเกาหลี ที่มีอายุเกิน 65 ปี อยู่ที่ 14.9% และมีแนวโน้ม
จะเพิ่มขึ้นเป็น 20.8% ในปี 2569 ซึ่งรัฐบาลเกาหลีได้เล็งเห็นความสำคัญ โดยได้มีการออกพ.ร.บ.ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และยังให้ความสำคัญกับบริการต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุ เช่น การรักษาพยาบาล การพัฒนาสุขภาพ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ การท่องเที่ยว การให้บริการด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และบริการด้านการเงิน เป็นต้น รวมทั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งเกาหลี ได้มีการมอบเครื่องหมาย C-Mark ให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุด้วย

น.ส.วิลาสินี โนนศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับอัตราการเกิดใหม่ของประชากรประเทศเกาหลีนั้นต่ำมาก จึงคาดว่าในอนาคตอันใกล้ สังคมผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีจะเจริญเติบโตและขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าเพื่อผู้สูงอายุ และเกาหลี ยังมีบริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุที่ครบครัน จึงเล็งเห็นว่าสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุของไทย มีศักยภาพมากในการทำตลาดเกาหลี ผู้ผลิต ผู้ส่งออก จึงควรศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดประเทศเกาหลีอย่างใกล้ชิด ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคประเทศเกาหลีมากที่สุด

สำหรับรายงานอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ของ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งเกาหลี หรือ KHIDI ระบุว่า ในปี 2555 ตลาดอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีใต้มีมูลค่า 24,900 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตต่อปี ร้อยละ 13 ตั้งแต่ปี 2555-2563 ขนาดของตลาดการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วย 8 กลุ่ม ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การบริการดูแล ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร การพักผ่อน ที่อยู่อาศัย และสินค้าบริโภคอื่นๆ โดยจากการคาดการณ์ในปี 2563 แสดงให้เห็นว่า ตลาดเพื่อการพักผ่อนของผู้สูงอายุ จะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คิดเป็น 36% ตามด้วย อาหาร (24%) การบริการ ดูแล (13.8%) และยา (13.4%)

เอไอเอส ผนึกสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โชว์ผลงาน AI แพลตฟอร์มตรวจจับความรู้สึกจากเสียงภาษาไทย ครั้งแรกของโลก

เอไอเอส ร่วมกับ สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIResearch) เผยถึงความสำเร็จของทีมนักวิจัยไทย หลังใช้เวลาเพียง 2 ปี พัฒนาชุดข้อมูล (Dataset) จำแนกอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทย (Speech Emotion Recognition หรือ THAI SER)...

เสพศิลป์หลังบ้าน รวม “ไอเดีย” จัดสวนหลังบ้านยุค WFH จากนักจัดสวนมืออาชีพ

ยุค New Normal โลกใหม่ใบเดิมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไป ดังนั้นจะดีแค่ไหน ถ้ามีสักมุมในบ้านไว้อากาศบริสุทธิ์สดชื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในยามที่แดดร่มลมตก กระทั่งเปลี่ยนความรู้สึกจากการทำงานของคุณแบบ Work from home เป็น Work with happy heart หรือ Work from Heaven

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษแบบกลุ่มก้อน 7 เหตุการณ์ มีผู้ป่วยรวม 347 ราย โดยการระบาดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด อยู่ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 175 คน (ร้อยละ 50.4) ไม่มีผู้เสียชีวิต เกิดจากการรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียน อาหารสงสัยที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ แกงส้มปลา ข้าวหมกไก่ ข้าวผัดไก่...

อก. เร่งดันผู้ประกอบการแปรรูปกัญชงสู่พาณิชย์รองรับ BCG Model

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ผลักดันผู้ประกอบการแปรรูปกัญชงสู่พาณิชย์รองรับ BCG Model จัดประชุมสร้างความร่วมมือ “การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชงสู่เชิงพาณิชย์” ร่วมกับ 3 สถาบันเครือข่าย สถาบันอาหาร (สอห.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) ผลักดันกัญชง ให้ใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ภายหลังจากกฎหมายอนุญาตให้ผลิต...

อาร์ทีบีฯ เดินหน้าขยายตลาด Mobile Accessories เต็มสูบ! พร้อมเปิดตัวเคสสำหรับ iPad, iPhone และ MacBook ภายใต้แบรนด์ Monocozzi™

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า Gadget รายใหญ่ในประเทศไทย เดินหน้าขยายตลาด Mobile Accessories อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวเคสสำหรับ iPad, iPhone และ MacBooksภายใต้แบรนด์ Monocozzi™...

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กระทรวงเกษตรฯ การบินไทย เปิดตัวส่งออก “มะม่วงน้ำดอกไม้” ประเดิมล็อตแรกไปเกาหลีใต้

กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวส่งออก “มะม่วงน้ำดอกไม้” เกรดพิเศษ ด้วยเที่ยวบินสายการบินไทยไปยังเกาหลีใต้เที่ยวบินแรก วันที่ 6 มีนาคมนี้...