TED Fund ครบรอบ 6 ปี เปิดบ้านโชว์ผลงานผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกิจกรรม TED Fund Open House 2022 รูปแบบ Virtual Event


14-15 ธ.ค. 65 ทาง www.tedfundmarket.com
กรุงเทพฯ 13 ธันวาคม 2565 – กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และในวาระครบรอบ 6 ปี จึงได้จัดกิจกรรม TED Fund Open House 2022 ขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Unlock The IDEA to Unleash The INNOVATION” ปลดล็อคความคิดเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง หรือ Virtual Event ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ทาง www.tedfundmarket.com เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่พัฒนาแล้วเสร็จ ให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป


ภายในงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งภายในงานแถลงข่าวยังจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “Unlock The IDEA to Unleash The INNOVATION – ปลดล็อกความคิดเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม” พร้อมด้วยการนำผลงานของผู้ประกอบที่ประสบความสำเร็จภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯ มาจัดแสดง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TED Fund ได้สนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วกว่า 668 โครงการ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ก็มีโครงการจำนวนหนึ่ง ที่ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จนเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพ แต่ก็พบว่าผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดโอกาสในการต่อยอดและขยายธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในระยะเริ่มต้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นนั้นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในปีที่ผ่านมา TED Fund จึงได้ริเริ่มและดำเนินการจัดทำช่องทางเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.tedfundmarket.com หรือที่เรียกว่า TED Market Scaling Up Platform รวมทั้งได้จัดกิจกรรม TED Fund Open House เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุน และผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และในครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ 2 ที่กองทุนฯ ได้จัดกิจกรรม TED Fund Open House ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนและนำผลงานนวัตกรรมไปสู่การขยายผล และเพื่อให้การสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป


ด้าน ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เผยว่าการจัดงาน TED Fund Open House 2022 หรือกิจกรรมการเปิดบ้านแสดงผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในรูปแบบ Virtual Event ในปี้นี้ จัดขึ้นภายใต้ธีมหลัก คือ “Unlock The IDEA To Unleash The INNOVATION” หรือการปลดล็อคความคิดเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ TED Fund มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการมาตลอด 6 ปี ให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจที่มั่นคง ก้าวสู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยในกิจกรรม TED Fund Open House 2022 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ได้จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event ที่ประกอบไปด้วย Virtual Stage เวที Live สด นำเสนอ TED Fund Success Story แชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ, Idea Stage เวทีนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ และยังมี Virtual Exhibition นิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ TED Fund เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี รวมทั้ง Innovator Virtual Booth บูธแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ และบูธของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) อีกด้วย
TED Fund Open House 2022 จะจัดในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 รับชมได้ทาง www.tedfundmarket.com หรือ Facebook และ YouTube ของ TED Fund

https://shope.ee/q9vtAdKpE

แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กองทัพภาค 4 กอ.รมน. ภาค 4เดินหน้าตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี สานต่อ“โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้”

1 กุมภาพันธ์ 2566 แว่นท็อปเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า 70 ปีร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จัดงานแถลงข่าวลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” ประจำปีพ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาทางสายตาที่ยากไร้และขาดแคลนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถเข้าถึงบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีได้ นอกจากประชาชนจะได้มีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นมองเห็นชัดเจนแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตา ได้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูแลตนเองและครอบครัวได้ ทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย โดยตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาให้ได้จำนวนกว่า 10,000 ราย ภายในงานได้รับเกียรติจากนางเอกสาวซูเปอร์สตาร์ เบลล่า ราณี พรีเซนเตอร์แว่นท็อปเจริญ มาร่วมพูดคุย พร้อมเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจไปยังพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วยเซเลบริตี้     จิตอาสา อาทิ เพ็ญเพ็ชรเพ็ญกุล, โชกุน สันธนะพานิช, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, ชานนท์ ทิพย์กนก, กรกมล  ชิตพงศ์, รินทร์ณฐาอัจฉริยวัฒนกุล, ร.ท.หญิง ดร.ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร, พัณณ์ชิตา เกื้อกูลพิทักษ์, ชนนิกานต์ รัถยาพิมล, ภัคญดา...

ห่างกันไกลไป 5 ปี แต่ความรู้สึกยังเหมือนเดิม“The 38 Years Ago” กลับมาให้หายคิดถึงกับบ้านใหม่ LOVEiS ENTERTAINMENT

หลังจากที่วง Cover ในตำนานอย่าง The 38 Years Ago ห่างกันไปกว่า 5 ปี ก็ถึงเวลากลับมาเดินตามความฝันอีกครั้งพร้อมทั้งเซ็นสัญญาเป็นศิลปินน้องใหม่ในบ้าน LOVEiS ENTERTAINMENT กับสมาชิก 2 คนเช่นเดิม อย่าง...

Viu จับมือ LOVEiS ENTERTAINMENT ผุดโปรเจ็กต์พิเศษได้ วง MEAN ร้องประกอบซี่รีย์ “Return Man ยอดรักนักทวงคืน”

Viu (วิว) ผู้ให้บริการภาพยนตร์และซีรี่ย์แบบสตรีมมิ่ง ที่บริการคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ และคอยส่งมอบความบันเทิงแก่ผู้ชมนับล้านในประเทศไทยระดับแนวหน้าแบบ OTT ระดับภูมิภาค ภายใต้การบริหารของ PCCW Media Group ซึ่งมีผู้ใช้งานมากกว่า 49.4 ล้านคน จับมือร่วมกับค่ายเพลงที่ผลิตผลงานเพลงและมีศิลปินคุณภาพ อย่าง LOVEiS...

LINE เปิดตัวดิจิทัลกูรู LINE Certified Coach 2023จัดทัพใหญ่ ส่งต่อความรู้ดิจิทัลเพื่อธุรกิจ สู่ผู้ประกอบการ SME ทั่วไทย

LINE for Business ตอกย้ำผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มุ่งสานต่อวิสัยทัศน์พัฒนาศักยภาพ SME ไทย เปิดตัว LINE Certified Coach ประจำปี 2023 ทีมกูรูดิจิทัลสุดแกร่ง ด้วยความเชี่ยวชาญการใช้งาน LINE เพื่อธุรกิจในทุกแง่มุม พร้อมเดินสายให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำแบบจัดเต็ม สู่ทุกธุรกิจ SME ทั่วไทย   หลายปีที่ผ่านมา LINE มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจเทียบเท่ามาตรฐานสากล ผ่านการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะเครื่องมือ โซลูชั่นต่างๆ...

ดอลฟิน วอลเล็ท จับมือ ‘พี่ GON’ หนุนสังคมไร้เงินสดเสิร์ฟความสุขให้ล้นจุก เพียงสแกนจ่าย รับโปรสุดคุ้มที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า

• ดอลฟิน วอลเล็ท จับคู่กับพันธมิตร ‘ฟู้ดแพชชั่น’ สนับสนุนสังคมไร้เงินสดพร้อมส่งมอบความสุขให้ลูกค้าสแกนจ่าย ง่าย คุ้ม ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza) เมื่อกดรับคูปองและสแกนจ่ายด้วย ดอลฟิน วอลเล็ทครบ 1,000...

สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บาน เนื่องในวันทหารผ่านศึก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์...