NIA เร่งสร้างผู้ประกอบการเชิงลึกกลุ่ม ARI Tech หวังเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวสู่ตลาดโลก

 กรุงเทพ-สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ฯ หรือ NIA เผยเทรนด์ทั่วโลกกำลังหมุนสู่เรื่อง Cross Technology เพื่อให้เกิด ARI Tech ชิงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ชี้ประเทศไทยไม่หวั่น NIA เล็งจับพันธมิตรบริษัทหัวเว่ยฯ จัดอบรม "ARI Tech Capability 2022" หวังสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) กุญแจสำคัญพร้อมก้าวสู่ ARI Tech หลังจากจับมือภาคเอกชนเนรมิตพื้นที่ถนนอารีย์เป็น Sand Box เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีเชิงลึกมาทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่เกิดจาก ARI Tech ในการใช้เป็นบันไดขยายผลไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ตลาดอาเซียนและทั่วโลกต่อไปในอนาคต

นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์อนาคตมีแนวโน้มว่าอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึก ARI Tech จะสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสูงถึง 10 ล้านล้านบาท โดยขณะนี้ผู้ประกอบการไทยก็มีทิศทางนำเทคโนโลยีเชิงลึก ARI Tech มาใช้เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ เชิงนวัตกรรมใหม่ ๆ ในแต่ละภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์, อาหารเครื่องดื่ม, โรงพยาบาล ฯลฯ
เนื่องจากเป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกของการนำ ARI Tech ที่เกิดจากการ Cross Technology หรือ ผสมผสานกันระหว่าง A – Artificial Intelligence (เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์) R-Robotics (เทคโนโลยีหุ่นยนต์) และ I- Immersive (เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง) เพื่อให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการ ใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรมฉลาด ล้ำสมัยมากขึ้น สามารถตอบโจทย์เพื่อหา Solution ใหม่ ๆ ตามความแตกต่างของการใช้งานของผู้บริโภค หรือลูกค้าที่มีพฤติกรรม และความชอบไม่เหมือนกัน
ขณะเดียวกันก็เป็นการรองรับเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาดอนาคตของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เพราะถ้าเป็นเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เป็นเทคโนโลยีเชิงเดี่ยว ๆ เช่น AI อย่างเดียว หรือ Robotics อย่างเดียว ทุกอุตสาหกรรมสามารถลอกเลียนแบบ หรือก้าวตามทันเทคโนโลยีการผลิตกันได้ แต่ถ้าเป็น ARI Tech จัดว่าเป็นกลุ่ม Deep Technology ที่ต้องอาศัยงานวิจัยด้านองค์ความรู้เชิงลึกมากขึ้นทั้งศาสตร์ของนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการขยายผลไปสู่การพัฒนาสินค้าที่นวัตกรรมหรือ Solution ใหม่ ๆ มากขึ้น นับว่าเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยที่จะเดินหน้าไปสู่ความเป็น ARI Tech มากขึ้นและเป็นการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น สามารถแข่งขันเทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆ ในตลาดอาเซียนและทั่วโลกได้


เนื่องจาก ARI Tech ของแต่ละประเทศที่พัฒนาออกมา จะไม่สามารถมาใช้กับตลาดในประเทศไทยได้ เพราะแต่ละประเทศจะมีภาษาที่เป็นของตนเอง ประกอบกับพฤติกรรมและวัฒนธรรม ความชอบ-ไม่ชอบก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การลงทุนในส่วนของ Deep Technology ในเรื่อง ARI Tech ของประเทศไทย จึงถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันถ้าประเทศไทยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) และ ARI Tech เป็นของตนเองในการต่อยอดขยายผลไปสู่ผลิตภัณฑ์บริการ และ Solution ใหม่ ๆ
ดังนั้น ที่ผ่านมาทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ฯ หรือ NIA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้มาตลอด มีการวางกลยุทธ์ในการเข้าไปร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ มากมาย เพื่อจะสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) เข้ามาสู่ตลาดอุตสาหกรรม ARI Tech ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ใหม่ ๆ เช่น จับมือกับบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดอบรม “ARI Tech Capability 2022” ขึ้น เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังผู้ประกอบการเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) ในด้าน ARI Tech ขึ้นมา ที่ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ อีกทั้งช่วยให้เกิดการตอบโจทย์พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ต่าง ๆ อีกด้วย


นอกจากนี้ ที่ผ่านมา นายปริวรรต กล่าวเสริมว่า NIA ยังได้จับกับภาคเอกชนอื่น ๆ อีก เช่น โรงพยาบาลวิมุต, บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด หรือ AIS, บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนอารีย์ ให้เป็นย่านทดสอบ หรือ Sand Box ในการให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) มาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่พัฒนามาจาก ARI Tech กับผู้บริโภค ร้านค้า เพื่อค้นหา Feed back การใช้งานจริงเพื่อจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีนวัตกรรมใหม่ ๆ มากขึ้น
ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม “ARI Tech Capability 2022” ก็สามารถมีเวทีในการนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดสู่การใช้งานในสนามจริงนี้ เพราะ NIA ไม่เพียงแต่จะสนับสนุนในเรื่องของทุนทรัพย์เท่านั้น ยังสนับสนุนในเรื่องของการเฟ้นหาพันธมิตรต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาบุคลกรในสายของผู้ประกอบการเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) ได้เข้าใจสามารถนำเทคโนโลยี ARI Tech ไปพัฒนาประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างเพื่อต่อยอด หรือขยายผลไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ในอนาคตที่โลกกำลังหมุนสู่ความเป็น ARI Tech เต็มตัวมากขึ้น
……………………………………………………………………….

คอตโต้ชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยยุคนิว นอร์มัล ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

COTTO ผู้นำเทรนด์ ด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมโซลูชั่น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤตโควิด – 19 ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก และวิถีการดำรงชีวิตผู้คนที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ ที่ล้วนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ท่ามกลางบริบทแวดล้อมรอบตัวของการเติบโตจากกระแสเทคโนโลยี...

“ทีวีซีน” ฤกษ์ดีบวงสรวงละครรสแซ่บ 2 เรื่อง “สาปซ่อนรัก” และ “ชายแพศยา”

​ค่าย ทีวีซีน จัดใหญ่จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการเมื่อ ผู้จัดปิ่น ณัฏฐนันท์ ถือฤกษ์ดีรวมกองทัพนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยบวงสรวงละครฟอร์มดี 2 เรื่องรสแซ่บ อย่าง “สาปซ่อนรัก” และ“ชายแพศยา” ณ หนองแขมช่อง 3 โดยเหล่าแฟนคลับตามซัพพอร์ตส่งฟู้ดทรัคมาบริการนักแสดงและทีมงานกันถึงที่​สาปซ่อนรัก กำกับโดย ฟิวส์...

กลัฟ-มีน-เก้า” แท็กทีมระเบิดความฟินสุดใกล้ชิดกับแฟนๆ ใน “Happy Love Day Fan Meeting” พุ่งติดเทรนด์อันดับ 1 ทวิตเตอร์โลก!

สมการรอคอยเมื่อ 3 หนุ่มฮอตของช่อง 3 กลัฟ คณาวุฒิ, มีน พีรวิชญ์, เก้า นพเก้า แท็กทีมระเบิดความฟิน แชร์โมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับแฟนคลับอย่างอบอุ่นใกล้ชิด ทั้งร้อง เล่น เต้น ทอล์ก จัดเต็มความสุขแบบอันลิมิตกว่า...

“ป๋อ ณัฐวุฒิ” จับมือ “ฮั้ว กานต์นิพัทธ์” ติวเข้มน้องใหม่ ช่อง 3เอ่ยปาก “เด็ก ๆ ยุคใหม่ น่าทึ่ง!”

หลายยุคสมัยที่สถานีบันเทิงยักษ์ใหญ่ ช่อง 3 สร้าง “นักแสดงรุ่นใหม่” ประดับวงการบันเทิง และได้จัดคอร์สพิเศษเพิ่มทักษะความรู้ทางการแสดงตั้งแต่ขั้นพื้นฐานให้กับน้อง ๆ ที่เข้ามาแต่ละปี เพราะเมื่อก้าวสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงเต็มตัว ต้องมาคู่กับ คุณภาพ ศักยภาพ ทั้งในจอและนอกจอโดยล่าสุดกับคอร์สพิเศษที่ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์และความตื่นเต้นเบอร์ใหญ่ ให้กับนักแสดงรุ่นใหม่อยู่ไม่น้อย คือการปรากฏตัวของ 2...

พช. จัดประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2565 สร้างขวัญกำลังใจ

เปิดช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี