กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานประกาศรางวัลประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก โครงการ 4th Thailand Plastics Awards 2020 ในธีม The New Normal Life

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก จัดงานประกาศรางวัลประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 (โครงการ 4th Thailand Plastics Awards 2020) ภายใต้แนวคิด The New Normal Life ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Product) ที่ให้ความสำคัญพลาสติกนำกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกใหม่ๆ เกิดการต่อยอดให้ใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี
ประธานจัดงาน

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ประธานจัดงานประกาศรางวัล Thailand Plastics Awards 2020 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดงานว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมพลาสติกให้เกิดมูลค่ากับอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะรับผลิตแบบโออีเอ็มอย่างเดียว และเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) การจัดงานในปีนี้จึงอยู่ภายใต้แนวคิด The New Normal Life ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Product) ที่เหมาะกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4

ก่อนหน้านี้ พลาสติกตกเป็นผู้ร้ายมาตลอด แต่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พลาสติกกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเพราะมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ช่วยให้ปลอดภัยหากมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ในการคัดแยกขยะหรือนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นับว่าสอดรับกับธีมของงาน The New Normal Life ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการไอเดีย การออกแบบ เพราะนอกจากจะเหมาะกับวิถีชีวิตใหม่แล้วยังมุ่งให้สอดรับกับแนวโน้มของโลกที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียน

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ มีทั้งประเภทนักศึกษา – บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ มีผลงานส่งเข้ามาจำนวนมาก โดยเฉพาะประเภทผู้ประกอบการ มีทั้งหมด 8 หมวด ด้วยกันประกอบด้วย

 • บรรจุภัณฑ์ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Packaging)
 • บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Non-Food and Beverage Packaging)
 • ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการขนส่ง (E-commerce and Logistic)
 • ผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวัน (Lifestyle Product)
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical and Healthcare)
 • ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (Construction / Industrial)
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษา เสริมพัฒนาการ (Toy, Stationery & Education

โดยผลการประกาศรางวัล โครงการ 4th Thailand Plastics Awards 2020 ประเภทนักศึกษา – บุคคลทั่วไป หมวด Circular Economy Product รางวัลชมเชย มี 2 ทีม ได้แก่ ทีม 2019 กับผลงาน All – Milk และทีม Spine กับผลงาน SpineXได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

สำหรับผลการประกาศรางวัลโครงการฯ สำหรับผู้ประกอบการ ได้แก่

หมวดบรรจุภัณฑ์ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Packaging)

 • รางวัล Silver ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “ซันมัม ถุงเก็บน้ำนมแม่ พร้อม สมาร์ท ซันแฟมิลี่ แอปพลิเคชั่น”
 • รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “Bio-based antifog BOPP”
 • รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “Proud Measure Sugar Dispenser”

หมวดบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้ บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Non-Food and Beverage Packaging)

 • รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “Chemically Recycle Post-consumer BOPA film”

หมวดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวัน(Lifestyle Product)

 • รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “ชุดถังขยะ 4R (Modular Bin with Drawstring Bag)”
 • รางวัล ชมเชย ได้แก่ บริษัท ศรีสำอาง ซัพพลายเออร์ จำกัด จากผลงาน “MAZORI Recycle Sandals”
 • รางวัล ชมเชย ได้แก่ บริษัท PTT Global Chemical Pubic Company Limited จากผลงาน “Upcycling Bin for coffee cafe”

หมวดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical and Healthcare)

 • รางวัล Bronze ได้แก่ บริษัท SCG Chemicals Company Limited จากผลงาน “Smart transfer wheelchair Cushion”
 • รางวัล ชมเชย ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จากผลงาน “ถุงซิป แอนตี้ไวรัส ซันซิป”

หมวดผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (Construction/Industrial)

 • รางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัท PTT Global Chemical Public Company Limited จากผลงาน “Variations of Void”
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัท PTT Global Chemical Public Company Limited จากผลงาน “Upcycling wall decoration”

สำหรับแผนการจัดงานโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยปกติจะจัด 2 ปี ครั้ง เพื่อนำผลงานระดับ Gold Awards ส่งเข้าประกวดในงาน“ASEAN Plastics Awards 2022”

“สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล จากผลงานจะเห็นว่าจริง ๆ แล้วคนไทยมีความสามารถอยากให้รักษาสิ่งดี ๆ ตรงนี้ไว้ และขอให้พัฒนาต่อยอดผลงานออกไปให้เกิดความต่อเนื่องในการดึงศักยภาพและไอเดียใหม่ ๆ สู่ผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนโครงการดี ๆ อย่างนี้จะยังคงมีต่อไป โดยเฉพาะหากนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในมุมของสถานประกอบการในระดับอุตสาหกรรมก็สามารถปรึกษากับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้” คุณสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กล่าวทิ้งท้าย

กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าหนุนพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อเป็นต้น

แบบด้านการบริหารจัดการหนี้ หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชน วันนี้ (24 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 – 10.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน...

“สวยเกินต้าน ราคาโดนใจ ” ควันหลงอีกรายของกลุ่ม COTTO จากงานสถาปนิก 65นี้.

.. เป็นผลงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของเอสซีจี เซรามิกส์ คือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมวัสดุแผ่นปูพื้น แบบ Smart Flexible ของแอลที บาย คอตโต้ (LT by COTTO) ภายใต้การดูแลของ...คุณสมกุล บุญมา ผู้จัดการ...

เปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

"มารู้จักรากเหง้าว่าเราเป็นใครมาจากไหนมีวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่นอย่างไร"กับการเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยบ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2565ได้มีการเปิดตัวเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

 “SNNP” ออก “เมจิกฟาร์ม เฟรช น้ำผลไม้รวมผสมน้ำใบกัญชา” รส “มะนาว” ใหม่

อร่อยผ่อนคลาย จำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เซเว่นฯ 26 พ.ค.นี้ ตอกย้ำความสำเร็จจากกระแสตอบรับของผู้บริโภค กระแสตอบรับดีเกินคาด หลังจากเปิดตัว “เมจิก ฟาร์ม เฟรช น้ำผลไม้รวมผสมน้ำใบกัญชา”...

ปังสนั่นโซเชียล “ปมเสน่หา” ทำคนดูน้ำตานอง ลุ้นหนักชีวิตรัก “พายุ-ปาริฉัตร” ในตอนสุดท้าย! ​ตรึงผู้ชมติดหนึบน้ำตานองหน้ากันเลยทีเดียว สำหรับ 2 ตอนสุดท้าย

ก่อนจบของละคร “ปมเสน่หา” ทางช่อง 3 ผลงานสุดปั๊วะของผู้จัด “เมย์ ปทิดา กำเนิดพลอย” นำแสดงโดย “เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์” และ “แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด” ที่เรียกว่าตอนนี้วิ่งสู่จุดเดือดของจริง...

แฟนคลับฟิน! “เพื่อน คณิน” ขึ้นแท่นคิวทอง ดวงรุ่งพุ่งแรง ละครออน 4 เรื่อง ยาว 7 วันรวด! ​ขึ้นแท่นหนุ่มฮอตไฟแรงเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ “เพื่อน คณิน ชอบประดิถ”

หนุ่มหน้าหวานรอยยิ้มพิฆาต ที่ครองหน้าจอช่อง 3 มาราธอนตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึง 7 วันรวด จะมีเรื่องไหนตามมาส่องไปพร้อมกันเลย​กำลังถูกพูดกันอย่างล้นหลามกับการสลัดลุคสุดคูล เป็นหนุ่มเกษตร เจ้าของฟาร์มบุหงามาลี ในบท “ภิไธย” เรียกว่าหลังออกอากาศไปได้ไม่กี่ตอนก็สามารถตกสาวเล็กสาวใหญ่ได้เป็นแถว กับความหล่อ ดุ โหด ในละคร...