ครั้งแรก! สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจับมือกระทรวงพาณิชย์ – เกษตรจัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่สมบูรณ์แบบทุกมิติ


เฟ้นหาสุดยอดพันธุ์ข้าวที่ตอบโจทย์ตลาดนานาชาติเพื่อครองความเป็นผู้นำข้าวโลกอย่างยั่งยืน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” แบบไฮบริด ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ และมีเป้าหมายที่จะจัดต่อเนื่องไปทุกปี โดยงานในวันนี้ (5 พฤศจิกายน 2564) มีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองกระทรวง คณะกรรมการสมาคม นักวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าว เกษตรกรชาวนา และสื่อมวลชนร่วมงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะทูตพาณิชย์จาก 25 ประเทศ และพาณิชย์จังหวัดใน 27 แหล่งเพาะปลูกของประเทศร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์


ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้เกียรติแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” โดยให้ความเห็นว่า “โครงการประกวด นี้ถือเป็นตัวอย่าง ที่ดี ในการนำ นโยบายมาปฏิบัติและต่อยอดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และถือเป็นความหวังของอุตสาหกรรมข้าวไทยที่เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ” พร้อมประกาศเดินหน้าเร่งขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 -2567 ตอกย้ำหลักการ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็น “ผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก” พร้อมแสดงความมั่นใจว่าปริมาณส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 จะได้ตามเป้าที่ปริมาณ 6 ล้านตัน อันเป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันระหว่างภาครัฐและเอกชน


ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ เป็นหมุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมข้าว ไทยเนื่องจากเป็นการจัดประกวดพันธุ์ข้าวเชิงพาณิชย์ ครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ อีกทั้งมีรูปแบบการประกวดที่มีความพิเศษสมบูรณ์ทุกมิติ ทั้งด้านการเพาะปลูก การขัดสี และคุณภาพการหุงต้ม สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่ออนาคตข้าวไทยให้กับเกษตรกรชาวนา ผู้ประกอบการค้าข้าว ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ


“หนึ่งในกลยุทธ์หลักสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมข้าวไทยคือการใช้การตลาดนำการผลิต โดยแสวงหาข้าวพันธุ์ใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของตลาดข้าวโลก โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวคุณภาพดี รสชาติดี ที่มีผลผลิตต่อไร่สูงที่ช่วยลดต้นทุนแต่เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน” นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวเสริมว่า การประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมการข้าว กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการประกวดโดยทดลองลงแปลงปลูกจริงเพื่อเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์ดีของไทยใน สามจังหวัด สามภาค ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ตลอดจนสนับสนุนให้นักวิจัยและพัฒนาได้ส่งผลงานมาร่วมประกวดรวมถึง 48 พันธุ์ข้าวในสามประเภท ได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่ม และข้าวขาวพื้นแข็ง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วย

โครงการประกวดครั้งสำคัญนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย อันเป็นแนวทางการพัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืนซึ่งร่วมกันจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก ในรัฐบาลนี้โดยคณะอนุกรรมการ จัดทำยุทธศาสตร์ที่มีรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวทั้งหมด รวมทั้งได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) และคณะรัฐมนตรีมาแล้ว


ภายในงาน นาย นที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้มาร่วมต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์และอธิบดีกรมต่างๆ นายชาตรี บุญนาค รักษาการอธิบดีกรมการข้าว และคณะกรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย อาทิ นายกกิตติมศักดิ์ นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ และอุปนายกผู้รับผิดชอบโครงการฯ นายวัลลภ มานะธัญญา ตลอดจนตัวแทนเกษตรกรจากชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง “ข้าวพันธุ์ใหม่ กู้วิกฤติข้าวไทย” และนิทรรศการเกี่ยวกับการประกวด รวมถึงการชมแปลงทดลองเพาะปลูกที่ได้รับเกียรติจากสองพิธีกรกิตติมศักดิ์ คือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดร กีรติ รัชโน และ รองอธิบดีกรมการข้าว นนทิชา วรรณสว่าง
ในโอกาสเดียวกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์มูลค่ารวม 500,000 บาท ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำมามอบให้แก่ 12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทอีกด้วย

                                                                     * * * * * * * * * * *

เผยแพร่ในนาม สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โดยบริษัท ซิลเลเบิล จำกัด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสมคิด เจริญศักดิ์ โทร. 08 4147 7575 คุณพรไพริณ สุริยา โทร. 06 1989 2214 หรืออีเมล pr.syllable@gmail.com

“นาย-แม็ค-ปั้นจั่น-ปาริธ” 4 พระเอกประชันความหล่อ “สร้อยสะบันงา” ฟาดต่อเนื่อง แบบไม่เกรงใจแฟนคลับ

งานนี้เหล่าแฟนคลับเตรียมดมยาดมกันไว้ได้เลยเมื่อผู้จัดฯ นก...

“เกรท – แยม” จับคู่สร้างเคมีใหม่ โชว์คิวบู๊ส่งมุกโบ๊ะบ๊ะ!!

ในละครบำบัดความเครียดแห่งปี “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า”​เตรียมตัวพบกับละครใหม่ช่อง 3 ที่พร้อมบำบัดความเครียดให้แฟน ๆ ได้อารมณ์ดีอย่าง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ละครแนวดราม่า แอคชั่น คอมเมดี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับมาดกวน “คุ้ย...

“เกมรักสลับมิติ” Switch On ช่อง 3 ตอนที่ 17 ฉากเบื้องหลัง อคินบาดเจ็บและความรักของนิสาช่างแสนอบอุ่น

ซีรีส์ Sci-fi “เกมรักสลับมิติ” Switch On เข้มงวดเข้ามาทุกที ตอนนี้ The Sun ร้ายขึ้น และอคินก็น่าสงสารมากขึ้นเพราะถ้า The Sun บาดเจ็บ ตัวอคินก็จะบาดเจ็บด้วย สำหรับตอนที่ 17...

“เปิดกองวิก 3” ชวนแก๊ง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” นั่งเมาท์เบื้องหลังกว่าจะเป็นละครบู๊ปนฮา

​สายบู๊คอมเมดี้เตรียมอมยิ้มกรุ้มกริ่มกับ “ละครบำบัดความคเรียดแห่งปี” ของช่อง 3 “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ที่กำลังจะได้ลงจอในเร็ว ๆ นี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับฝีมือดี “คุ้ย ทวีวัฒน์” เรื่องนี้ได้พระนางเคมีใหม่...

คอตโต้เปิดโมเดลพื้นที่ความสุข เจาะลึกไลฟ์สไตล์ แนวใหม่ผู้บริโภค ปี 2022

คอตโต้ ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ กระเบื้องชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล...

THE NEXT CREATORS ประกาศผู้ชนะคนแรกของประเทศไทย

ปิดฉากรายการอย่างสร้างสรรค์ เตรียมนำผลงานต่อยอดบนเวทีธุรกิจกับแบรนด์ระดับโลก พร้อมเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาครีเอเตอร์หน้าใหม่ ยกระดับสู่ตลาดสากล LINE ประเทศไทย อวดความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่สู่อาชีพครีเอเตอร์ผ่านรายการเรียลลิตี้ THE NEXT...