กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ Local Alike เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมออกเดินทางสู่เส้นทางใหม่ของการท่องเที่ยวชุมชน “คลองตาอิน โมเดล” ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชมวิถีชุมชนและช้างป่า จังหวัดจันทบุรี

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 17 ตุลาคม 2564

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า
กรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำของสังคมไทย


ธุรกิจการท่องเที่ยวถือว่ามีบทบาทสำคัญ ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศจากการดำเนินการที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน ผลักดันให้ทุกจังหวัดดึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะในแง่ของภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ออกมาเป็นจุดขาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นทางเลือกในการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเป็นเรื่องราวของกลุ่มจังหวัด ภาค ทำให้พี่น้องชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3,680 ชุมชน โดยสร้างชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและขายสินค้าในชุมชนจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม มาสร้างสรรค์มูลค่าการดำเนินงาน “หมู่บ้านคชานุรักษ์” ภายใต้โครงการพัชสุธาคชานุรักษ์ ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว ด้วยการสร้างองค์ความรู้ เสริมทักษะ ใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางการบูรณาการแก้ไขปัญหา การสร้างผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและเพื่อให้คนและช้างป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล


บ้านคลองตาอิน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี มีความโดดเด่นในเชิงนิเวศธรรมชาติ มีคลองตาอินและเขื่อนไร่ขจรวงศ์ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชน คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผลไม้ส่งออกต่างประเทศ การรวมกลุ่มพัฒนาวัตถุดิบในชุมชนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ความสมบูรณ์ของธรรมชาติในชุมชน สามารถสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติในการศึกษาธรรมชาติตามรอยเท้าช้าง กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ Local Alike ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน ทั้งในแบบ One-Day Trip หรือแพคเกจทัวร์แบบค้างคืน
ได้มองเห็นศักยภาพของชุมชนบ้านคลองตาอิน ที่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีเอกลักษณ์
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านคชานุรักษ์’บ้านคลองตาอินหมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องราวการท่องเที่ยวชุมชน และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกต่อเรื่องราวให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นที่รู้จัก โดยนำร่องเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ ที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านคลองตาอิน จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 นี้
ความพิเศษของเส้นทางนี้ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจ วิถีชาวสวนผลไม้ และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และให้ความมั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
โดยมีแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

 1. รับนักท่องเที่ยวจำนวนจำกัดเพียง 15 คนต่อทริปเท่านั้น
 2. ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้ร่วมทริปก่อนออกเดินทาง
 3. พนักงานสวมหน้ากากขณะปฏิบัติการ
 4. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์บริการ
 5. รักษาระยะห่าง เช่น รถตู้/รถโดยสาร/เครื่องบิน นั่งเว้นที่, กิจกรรมเป็นที่โล่งกว้าง ไม่แออัด, ยืนห่างกัน 1 เมตร ฯลฯ
 6. ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบ่อย ๆ เช่นประตู, เบาะนั่ง, ห้องน้ำ ฯลฯ

โดยนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางไปกับเรา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

 1. ผู้ที่อยากช่วยเหลือชุมชนโดยการใช้สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของตัวเอง
 2. ชอบพบปะผู้คนที่หลากหลาย พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 3. ที่พักอาจไม่ใช่โรงแรมหรู แต่เป็นที่พักในชุมชนที่อบอุ่น พร้อมกับอาหารพื้นถิ่น เสิร์ฟแบบไม่อั้น

สำหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้จะได้สัมผัสในการเดินทางครั้งนี้ ได้แก่

 1. เรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านการท่องเที่ยว ในสถานที่และโปรแกรมที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเคยไปมาก่อน
 2. ถ่ายรูปและวิดีโอแนะนำชุมชนเพื่อนำไปโปรโมทผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของตัวเอง
 3. ได้พบปะผู้คนใหม่ ๆ ทั้งชุมชน และเพื่อนร่วมทางที่รักในการท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกัน

ขั้นตอนการสมัครง่าย ๆ เพียงแค่ กรอกข้อมูลและส่งใบสมัครใน Google form นี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaKPe3_aIASS6d3JwidCOMlk8LGH0GXxtyzwixRL1PKmVl8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

และกดไลค์เพจ Local Alike กดlike โพสต์นี้ พร้อมทั้งแชร์โพสต์นี้ โดยเปิดเป็นสาธารณะ (Public)
https://www.facebook.com/321685411262954/posts/4432976043467183/

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ชุมชน และเป็นการเตรียมความพร้องในการรองรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวของรัฐบาล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 ต.ค. 2564 เวลา 12.00 น. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางเราจะติดต่อท่านกลับไปในภายหลัง อธิบดี พช. กล่าว

พัชรสุธาคชานุรักษ์ #คชานุรักษ์ #คนรักช้าง

กรมการพัฒนาชุมชน

localalike

ชมรมท่องเที่ยวคชานุรักษ์บ้านคลองตาอิน

เพื่อให้คนและช้างป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

ภาพ/ข่าว ธนชล คูณสวัสดิ์

“นาย-แม็ค-ปั้นจั่น-ปาริธ” 4 พระเอกประชันความหล่อ “สร้อยสะบันงา” ฟาดต่อเนื่อง แบบไม่เกรงใจแฟนคลับ

งานนี้เหล่าแฟนคลับเตรียมดมยาดมกันไว้ได้เลยเมื่อผู้จัดฯ นก...

“เกรท – แยม” จับคู่สร้างเคมีใหม่ โชว์คิวบู๊ส่งมุกโบ๊ะบ๊ะ!!

ในละครบำบัดความเครียดแห่งปี “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า”​เตรียมตัวพบกับละครใหม่ช่อง 3 ที่พร้อมบำบัดความเครียดให้แฟน ๆ ได้อารมณ์ดีอย่าง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ละครแนวดราม่า แอคชั่น คอมเมดี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับมาดกวน “คุ้ย...

“เกมรักสลับมิติ” Switch On ช่อง 3 ตอนที่ 17 ฉากเบื้องหลัง อคินบาดเจ็บและความรักของนิสาช่างแสนอบอุ่น

ซีรีส์ Sci-fi “เกมรักสลับมิติ” Switch On เข้มงวดเข้ามาทุกที ตอนนี้ The Sun ร้ายขึ้น และอคินก็น่าสงสารมากขึ้นเพราะถ้า The Sun บาดเจ็บ ตัวอคินก็จะบาดเจ็บด้วย สำหรับตอนที่ 17...

“เปิดกองวิก 3” ชวนแก๊ง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” นั่งเมาท์เบื้องหลังกว่าจะเป็นละครบู๊ปนฮา

​สายบู๊คอมเมดี้เตรียมอมยิ้มกรุ้มกริ่มกับ “ละครบำบัดความคเรียดแห่งปี” ของช่อง 3 “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ที่กำลังจะได้ลงจอในเร็ว ๆ นี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับฝีมือดี “คุ้ย ทวีวัฒน์” เรื่องนี้ได้พระนางเคมีใหม่...

คอตโต้เปิดโมเดลพื้นที่ความสุข เจาะลึกไลฟ์สไตล์ แนวใหม่ผู้บริโภค ปี 2022

คอตโต้ ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ กระเบื้องชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล...

THE NEXT CREATORS ประกาศผู้ชนะคนแรกของประเทศไทย

ปิดฉากรายการอย่างสร้างสรรค์ เตรียมนำผลงานต่อยอดบนเวทีธุรกิจกับแบรนด์ระดับโลก พร้อมเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาครีเอเตอร์หน้าใหม่ ยกระดับสู่ตลาดสากล LINE ประเทศไทย อวดความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่สู่อาชีพครีเอเตอร์ผ่านรายการเรียลลิตี้ THE NEXT...