ม.เกษตร สนับสนุนโครงการเกษตรบริโภค จัดทำ “หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืนสู่ชุมชนครั้งที่ 1”

โครงการเกษตรบริโภคโดยมูลนิธิพิทักษ์คชสาร ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำหลักสูตรพิเศษด้านเกษตรอินทรีย์ทบทวนความรู้เดิมต่อยอดพัฒนาความรู้ใหม่ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืนสู่ชุมชนครั้งที่1” เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านไร่ป้า ต.ห้วยเขย่ง
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ทางมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนนำร่อง 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า โรงเรียนคุรุสภา โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศและโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ

ครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านประจำไม้ และโรงเรียนเพียงหลวง3 รวมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 159 คน

นับเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นของโครงการเกษตรบริโภคที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืนทางอาหารและสร้างอาชีพเสริมที่มั่นคงให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและขยายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่รอยต่อของช้างป่าและสัตว์ป่าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ทางมูลนิธิขอขอบคุณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอาจารย์วิทยากรและทีมงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ป้าผู้เป็นเจ้าบ้านจัดสถานที่ อาหารและอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม คณะครูวิทยากรสันทนาการทั้ง 8 ท่าน และผู้อยู่เบื้องหลังที่ไม่เอ่ยนามทุกท่าน ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นอย่างงดงาม

แล้วพบกับโครงการเกษตรบริโภคครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก

เทศกาลวันแม่ประจำปี 2564 สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก ต้อนรับเทศกาลวันแม่...

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) เข็มที่ 1...

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม เตรียมความพร้อมด้านอาหาร จัดทำศูนย์พักคอย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในครอบครัว มาให้ตามไฟล์แนบค่ะ นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี...

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สพว. ซึ่งจะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงของประเทศสู่อุตสาหกรรมระหว่างทั้งสามหน่วยงาน...

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19”

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19” วันนี้ (27 ก.ค. 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร...