พช. จับมือ อีสท์ เวสท์ ซีด รับมอบ “ฟ้าทะลายโจร” สู้โรค ป้องกันโควิด-19 ควบคู่การรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน

วันที่ 26 กันยายน 2564

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรจำนวน 4,000 ต้น จากบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) โดยมีนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสเวสท์ ซีด จำกัด เป็นตัวแทนมอบให้กับกรมการพัฒนาชุมชน นำต้นกล้าฟ้าทะลายโจรไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยมีพืชสมุนไพรประจำบ้าน ช่วยรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พร้อมทั้งสาธิตการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณบริษัท อีสเวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) ได้รับความกรุณาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับเรามาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบที่ 1 จากการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสร้างพื้นที่ต้นแบบอย่างหลากหลายพื้นที่ เช่นที่ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง โดยใช้พื้นที่ว่างปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานอย่างปลอดภัย สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากความร่วมมือกับบริษัท อีสเวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) ในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยต่อการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ร่วมกันรณรงค์การซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อ 1 แถม 1 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม ทำให้คนไทยกว่า 12 ล้านครัวเรือนเกิดการตื่นตัวปลูกพืชผักสวนครัวเป็นอย่างมาก ต่อมาเกิดการแพร่ระบาดหนักเป็นรอบที่ 2 และ รอบที่3 ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและรวดเร็ว ทำให้ยารักษาโรคไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงให้ทีม R&D วิจัยและคิดค้นในเรื่องของพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรที่มีคุณภาพ เนื่องจาก ฟ้าทะลายมีสารแอนโดกราโฟไลด์ มีสรรพคุณช่วยผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักโดยควบคู่กับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน ทางกรมการพัฒนาชุมชนจึงส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ขิง ข่า ตะไคร้ มะนาว มะกรูด ซึ่งมีสรรพคุณ ป้องกันไข้หวัด รวมถึงฟ้าทะลายโจร ควบคู่กับการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด ส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรจำนวน 4,000 ต้น แก่กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศไทย จากโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เราได้ทำร่วมกับทางกรมการพัฒนาชุมชน มาอย่างต่อเนื่อง เมื่อสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ยังคงมีตัวเลขผู้ป่วยที่สูงขึ้น ทางบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด หรือ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง มีความห่วงใยต่อพี่น้องคนไทย เล็งเห็นว่า การป้องกันตัวเอง หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง ใสหน้ากาก ใช้แอลกอฮอล์ ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกาย เช่นเดียวกับพืชสมุนไพร อย่างฟ้าทะลายโจร เป็นพืชสมุนไพรที่มีรสขม อยู่ในกลุ่มยาเย็น มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัดแก้ไอและเจ็บคอ นั้น ทางเราจึงขอส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรแก่กรมการพัฒนาชุมชน ในการเป็นเครือข่ายส่งต่อความห่วงใยให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

สุดท้ายนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะเป็นตัวแทนส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรจำนวน 4,000 ต้น ให้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศ และส่งเสริมการขยายพันธุ์ และส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป จะเห็นได้ว่าประเทศชาติจะอยู่รอดได้ ถ้าทุกคนไม่ทอดทิ้งกัน อย่างเช่นบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) และเราจะเป็นภาคีเครือข่ายที่ดี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน ทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งพืชผักที่ปลูกจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน อย่างน้อยช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีผักกินเองในบ้านโดยที่ไม่ต้องซื้อหาจากข้างนอก ปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก ประหยัดรายจ่าย เท่ากับเพิ่มรายได้ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเกิดความมั่นคง มีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนต่อไป และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมัครเป็นสมาชิก Fanpage Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช” ด้วยการกด Like กด Share เพื่อเป็นช่องทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน พร้อมเป็นการสร้างวัฒนธรรมการพึ่งพาตนเอง ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรไว้บริโภคเองในครัวเรือน จนเป็นอุปนิสัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้นแบบให้กับพี่น้องประชาชนทั่วโลกได้ชื่นชมต่อไป อธิบดี พช. กล่าวปิดท้าย

“นาย-แม็ค-ปั้นจั่น-ปาริธ” 4 พระเอกประชันความหล่อ “สร้อยสะบันงา” ฟาดต่อเนื่อง แบบไม่เกรงใจแฟนคลับ

งานนี้เหล่าแฟนคลับเตรียมดมยาดมกันไว้ได้เลยเมื่อผู้จัดฯ นก...

“เกรท – แยม” จับคู่สร้างเคมีใหม่ โชว์คิวบู๊ส่งมุกโบ๊ะบ๊ะ!!

ในละครบำบัดความเครียดแห่งปี “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า”​เตรียมตัวพบกับละครใหม่ช่อง 3 ที่พร้อมบำบัดความเครียดให้แฟน ๆ ได้อารมณ์ดีอย่าง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ละครแนวดราม่า แอคชั่น คอมเมดี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับมาดกวน “คุ้ย...

“เกมรักสลับมิติ” Switch On ช่อง 3 ตอนที่ 17 ฉากเบื้องหลัง อคินบาดเจ็บและความรักของนิสาช่างแสนอบอุ่น

ซีรีส์ Sci-fi “เกมรักสลับมิติ” Switch On เข้มงวดเข้ามาทุกที ตอนนี้ The Sun ร้ายขึ้น และอคินก็น่าสงสารมากขึ้นเพราะถ้า The Sun บาดเจ็บ ตัวอคินก็จะบาดเจ็บด้วย สำหรับตอนที่ 17...

“เปิดกองวิก 3” ชวนแก๊ง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” นั่งเมาท์เบื้องหลังกว่าจะเป็นละครบู๊ปนฮา

​สายบู๊คอมเมดี้เตรียมอมยิ้มกรุ้มกริ่มกับ “ละครบำบัดความคเรียดแห่งปี” ของช่อง 3 “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ที่กำลังจะได้ลงจอในเร็ว ๆ นี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับฝีมือดี “คุ้ย ทวีวัฒน์” เรื่องนี้ได้พระนางเคมีใหม่...

คอตโต้เปิดโมเดลพื้นที่ความสุข เจาะลึกไลฟ์สไตล์ แนวใหม่ผู้บริโภค ปี 2022

คอตโต้ ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ กระเบื้องชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล...

THE NEXT CREATORS ประกาศผู้ชนะคนแรกของประเทศไทย

ปิดฉากรายการอย่างสร้างสรรค์ เตรียมนำผลงานต่อยอดบนเวทีธุรกิจกับแบรนด์ระดับโลก พร้อมเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาครีเอเตอร์หน้าใหม่ ยกระดับสู่ตลาดสากล LINE ประเทศไทย อวดความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่สู่อาชีพครีเอเตอร์ผ่านรายการเรียลลิตี้ THE NEXT...