พช. จับมือกับ ไปรษณีย์ไทย และ ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม โชว์แพลตฟอร์ม “จับจ่าย” (Jubjaai.com) บุกตลาดออนไลน์ เสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทั่วโลก

วันที่ 22 กันยายน 2564

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำโดย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยนายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และนางสาวนิภาภัทร ตั้งนพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บนแพลตฟอร์ม “จับจ่าย” (Jubjaai.com) โดยมี นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นายสุรพล นิลบน รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด นางสาวอัญพัชญ์ จิรพัฒนาโรจน์ ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม “จับจ่าย” บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยการลงนามครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสามหน่วยงานที่มีเป้าหมายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ มีแนวคิดในการทำธุรกิจเพื่อสังคมและช่วยเหลือชุมชน ตลอดจนลดต้นทุนค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และบริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่มีเป้าหมายร่วมกัน ในการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บนแพลตฟอร์ม “จับจ่าย” (Jubjaai.com) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม www.jubjaai.com และการขนส่งผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในอัตราพิเศษ เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือ OTOP Trader ที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีความพร้อม หรือความสนใจ และสมัครใจนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม เพื่อนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยเหลือและขยายมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เพิ่มมากขึ้น กรมการพัฒนาชุมชน ขอความร่วมมือจากไปรษณีย์ในการ MOU ให้สิทธิพิเศษในการขนส่งในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เรา 3 ฝ่ายมาเจอกัน มีเจตนาเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถมีช่องทางการตลาด และสามารถแข่งขันได้

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือครั้งนี้ทาง ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จะเข้ามาเป็นตัวกลางด้านขนส่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการจัดส่งและนำจ่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ถึงลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั่วประเทศ ด้วยบริการที่ดี โดยสนับสนุนค่าขนส่งสินค้าในอัตราพิเศษ ให้บริการ รับ-ส่ง วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP กระจายสู่แหล่งชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าและการบริการ การเติบโตของตลาดออนไลน์ที่มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากโควิด-19 และเมื่อมี Jubjaai.com แพลตฟอร์มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงแล้ว ทางไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จึงเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ให้มีประสิทธิภาพ ในราคาพิเศษ โดยมุ่งหวังช่วยขยายฐานสินค้าชุมชนให้เติบโตขึ้น และแบ่งเบาภาระต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP

นางสาวนิภาภัทร ตั้งนพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่า ในการร่วมมือครั้งนี้ บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในฐานะผู้ดูแลและผู้ให้บริการ ในแพลตฟอร์มจับจ่าย (Jubjaai.com) ซึ่งเป็น E-Marketplace สัญชาติไทย จะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ คุณภาพจากชุมชนทั่วประเทศไทย จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP Trader ในการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น และนำกลไกธุรกิจ และ Digital Marketing เพิ่มประสิทธิภาพกระตุ้นยอดขาย เพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการ สนับสนุนแพลตฟอร์มในอัตราพิเศษ และส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มจับจ่าย (Jubjaai.com) และเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถขับเคลื่อนสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดออนไลน์ จากตลาดไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างแน่นอน

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บนแพลตฟอร์ม “จับจ่าย” (Jubjaai.com) ในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการ OTOP ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เติบโตมากกว่า 100 ล้านบาท และสามารถลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งค่าธรรมเนียม และค่าขนส่ง ทำให้ผู้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลง โดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิด-19 หากมีแพลตฟอร์ม E-Marketplace ที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากชุมชนทั่วประเทศ อย่าง “จับจ่าย” ก็จะเป็นผลดีต่อผู้ขาย และผู้ซื้อที่มีช่องทางการซื้อขายที่ชัดเจน และเชื่อว่าการบริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และบริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนเชื่อมผลิตภัณฑ์บริการดี ๆ จากชุมชนทั่วประเทศ ให้มีช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย เป็นช่องทางที่คัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ประกอบการและผู้บริโภค ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคัดสรรมาพร้อมกับโปรโมชั่น และดีลพิเศษต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย และสังคมไทย พร้อมเป็นฟันเฟืองพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองอธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย

กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมงาน ร่วมอุดหนุน เลือกซื้อสินค้าของคนไทย จากชุมชนแหล่งท่องเที่ยว OTOP ที่มีคุณภาพ และมีความน่าสนใจ ในการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บนแพลตฟอร์ม “จับจ่าย” (Jubjaai.com) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม www.jubjaai.com เพื่อให้ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสินค้าชุมชนและช่วยเหลือให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

“นาย-แม็ค-ปั้นจั่น-ปาริธ” 4 พระเอกประชันความหล่อ “สร้อยสะบันงา” ฟาดต่อเนื่อง แบบไม่เกรงใจแฟนคลับ

งานนี้เหล่าแฟนคลับเตรียมดมยาดมกันไว้ได้เลยเมื่อผู้จัดฯ นก...

“เกรท – แยม” จับคู่สร้างเคมีใหม่ โชว์คิวบู๊ส่งมุกโบ๊ะบ๊ะ!!

ในละครบำบัดความเครียดแห่งปี “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า”​เตรียมตัวพบกับละครใหม่ช่อง 3 ที่พร้อมบำบัดความเครียดให้แฟน ๆ ได้อารมณ์ดีอย่าง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ละครแนวดราม่า แอคชั่น คอมเมดี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับมาดกวน “คุ้ย...

“เกมรักสลับมิติ” Switch On ช่อง 3 ตอนที่ 17 ฉากเบื้องหลัง อคินบาดเจ็บและความรักของนิสาช่างแสนอบอุ่น

ซีรีส์ Sci-fi “เกมรักสลับมิติ” Switch On เข้มงวดเข้ามาทุกที ตอนนี้ The Sun ร้ายขึ้น และอคินก็น่าสงสารมากขึ้นเพราะถ้า The Sun บาดเจ็บ ตัวอคินก็จะบาดเจ็บด้วย สำหรับตอนที่ 17...

“เปิดกองวิก 3” ชวนแก๊ง “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” นั่งเมาท์เบื้องหลังกว่าจะเป็นละครบู๊ปนฮา

​สายบู๊คอมเมดี้เตรียมอมยิ้มกรุ้มกริ่มกับ “ละครบำบัดความคเรียดแห่งปี” ของช่อง 3 “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” ที่กำลังจะได้ลงจอในเร็ว ๆ นี้ ผลงานของ ค่ายมายน์แอทเวิร์คส์ ฝีมือผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” และผู้กำกับฝีมือดี “คุ้ย ทวีวัฒน์” เรื่องนี้ได้พระนางเคมีใหม่...

คอตโต้เปิดโมเดลพื้นที่ความสุข เจาะลึกไลฟ์สไตล์ แนวใหม่ผู้บริโภค ปี 2022

คอตโต้ ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ กระเบื้องชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล...

THE NEXT CREATORS ประกาศผู้ชนะคนแรกของประเทศไทย

ปิดฉากรายการอย่างสร้างสรรค์ เตรียมนำผลงานต่อยอดบนเวทีธุรกิจกับแบรนด์ระดับโลก พร้อมเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาครีเอเตอร์หน้าใหม่ ยกระดับสู่ตลาดสากล LINE ประเทศไทย อวดความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่สู่อาชีพครีเอเตอร์ผ่านรายการเรียลลิตี้ THE NEXT...