กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดฝึกอบรมนานาชาติออนไลน์

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” (Sustainable Community Development Applying Sufficiency Economy Philosophy from Theory to Practice) ภายใต้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 กันยายน 2564

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนานาชาติออนไลน์หลักสูตร “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” (Sustainable Community Development Applying Sufficiency Economy Philosophy from Theory to Practice) ระหว่างวันที่ 20 – 27 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application ณ ห้องประชุม 5003 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก CICA (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia : CICA) ได้แก่ประเทศอัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน บังกลาเทศ กัมพูชา จีน อียิปต์ อินเดีย อิหร่าน อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คาซัคสถาน คีร์กีซ มองโกเลีย ปากีสถาน ปาเลสไตน์ กาตาร์ เกาหลีใต้ รัสเซีย ทาจิกิสถาน ไทย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อุซเบกิสถาน และเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการและกลไกการพัฒนาชุมชนซึ่งนำไปสู่การพึ่งตนเอง สร้างความเข้าใจแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในนามกรมการพัฒนาชุมชน “ขอต้อนรับทุกท่านสู่การฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติด้วยความจริงใจ ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ และมีความยินดีที่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่หลากหลายซึ่งทำงานช่วยเหลือประชาชนในชนบทและในเมือง เป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นักเศรษฐศาสตร์ และอื่น ๆ เชื่อว่าการเข้าร่วมในการฝึกอบรมนี้ จะเป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศไทย ในเรื่องการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการที่คนในชุมชนมาร่วมกันเป็นพลังเล็ก ๆ เพื่อทำการพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เจริญก้าวหน้า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยให้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆ ท่าน แต่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้จากกันและกัน และจากวิทยากรจะทำให้ท่านเข้าใจและประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

ซึ่งนโยบายสำคัญประการหนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชน คือการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ของประชาชนฐานราก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นจากการลดรายจ่ายด้วยการปลูกพืชผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและจำหน่ายในตลาด หน้าที่ของเราในฐานะ ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการคือ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ พัฒนาทักษะ จัดฝึกอบรมในด้านช่องทางการจำหน่าย การจัดหาอุปกรณ์สำหรับประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจท้องถิ่น ธุรกิจชุมชนต่าง ๆ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน”
โดยเชื่อมั่นว่า การฝึกอบรมแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ จะไม่ลดทอนประสิทธิภาพเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และอวยพรให้ผู้เข้าอบรมแข็งแรงและปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ รองอธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน “ชุมพรโมเดล” ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรฐานรากอย่างยั่งยืน

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจฐานราก “ชุมพรโมเดล” รุกส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ยกระดับเกษตรกรฐานราก ด้วยความรู้ทางเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม อย่างยั่งยืน

คอตโต้ชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยยุคนิว นอร์มัล ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

COTTO ผู้นำเทรนด์ ด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมโซลูชั่น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤตโควิด – 19 ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก และวิถีการดำรงชีวิตผู้คนที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ ที่ล้วนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ท่ามกลางบริบทแวดล้อมรอบตัวของการเติบโตจากกระแสเทคโนโลยี...

“ทีวีซีน” ฤกษ์ดีบวงสรวงละครรสแซ่บ 2 เรื่อง “สาปซ่อนรัก” และ “ชายแพศยา”

​ค่าย ทีวีซีน จัดใหญ่จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการเมื่อ ผู้จัดปิ่น ณัฏฐนันท์ ถือฤกษ์ดีรวมกองทัพนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยบวงสรวงละครฟอร์มดี 2 เรื่องรสแซ่บ อย่าง “สาปซ่อนรัก” และ“ชายแพศยา” ณ หนองแขมช่อง 3 โดยเหล่าแฟนคลับตามซัพพอร์ตส่งฟู้ดทรัคมาบริการนักแสดงและทีมงานกันถึงที่​สาปซ่อนรัก กำกับโดย ฟิวส์...

กลัฟ-มีน-เก้า” แท็กทีมระเบิดความฟินสุดใกล้ชิดกับแฟนๆ ใน “Happy Love Day Fan Meeting” พุ่งติดเทรนด์อันดับ 1 ทวิตเตอร์โลก!

สมการรอคอยเมื่อ 3 หนุ่มฮอตของช่อง 3 กลัฟ คณาวุฒิ, มีน พีรวิชญ์, เก้า นพเก้า แท็กทีมระเบิดความฟิน แชร์โมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับแฟนคลับอย่างอบอุ่นใกล้ชิด ทั้งร้อง เล่น เต้น ทอล์ก จัดเต็มความสุขแบบอันลิมิตกว่า...

“ป๋อ ณัฐวุฒิ” จับมือ “ฮั้ว กานต์นิพัทธ์” ติวเข้มน้องใหม่ ช่อง 3เอ่ยปาก “เด็ก ๆ ยุคใหม่ น่าทึ่ง!”

หลายยุคสมัยที่สถานีบันเทิงยักษ์ใหญ่ ช่อง 3 สร้าง “นักแสดงรุ่นใหม่” ประดับวงการบันเทิง และได้จัดคอร์สพิเศษเพิ่มทักษะความรู้ทางการแสดงตั้งแต่ขั้นพื้นฐานให้กับน้อง ๆ ที่เข้ามาแต่ละปี เพราะเมื่อก้าวสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงเต็มตัว ต้องมาคู่กับ คุณภาพ ศักยภาพ ทั้งในจอและนอกจอโดยล่าสุดกับคอร์สพิเศษที่ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์และความตื่นเต้นเบอร์ใหญ่ ให้กับนักแสดงรุ่นใหม่อยู่ไม่น้อย คือการปรากฏตัวของ 2...

พช. จัดประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2565 สร้างขวัญกำลังใจ

เปิดช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี