พาณิชย์ฯ ยกทัพ ‘ฟู้ดทรัค’ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ สยามพารากอ​น​ 15 – 19 กันยายน 2564

งาน “EAT GOOD FOOD TRUCK ยกทัพสร้างอาชีพ”

    กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกทัพร้านอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณ Parc Paragon ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2564 ภายใต้งาน ‘Eat Good Food Truck ยกทัพสร้างอาชีพ’ หวังช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขยายตลาดต่อยอดธุรกิจและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มเข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัคมากขึ้น ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดงาน ‘EAT GOOD FOOD TRUCK ยกทัพสร้างอาชีพ’ ว่า “รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มีนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีทุกขนาด พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ แก่ภาคธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้าและเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจในระยะยาว กรมฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจ และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ จึงเร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประเภทอาหารและเครื่องดื่มเข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัคมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจเป็นของตนเอง รวมทั้ง เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด”

“อย่างไรก็ตามการเข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัค แม้จะใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก การประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นและมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับร้านอาหารทั่วไป แต่ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ธุรกิจได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ กรมฯ จึงได้จัดงาน ‘EAT GOOD FOOD TRUCK ยกทัพสร้างอาชีพ’ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า และแสดงศักยภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงแหล่งทุน เนื่องจากธุรกิจฟู้ดทรัคสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการได้ โดยกรมฯ ได้เชิญสถาบันการเงินเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำสินเชื่อ ตลอดจนให้คำปรึกษาและเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างจุดแข็งในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป โดยสถาบันการเงินสามารถประเมินผลประกอบการเพื่อพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจฟู้ดทรัคหรือต้องการเงินลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินได้สะดวกและง่ายมากขึ้น รวมทั้ง ได้เชิญพันธมิตรที่มีความรู้ความชำนาญกลุ่มธุรกิจฟู้คทรัคมาให้คำปรึกษาและเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างจุดแข็งในการประกอบธุรกิจอีกด้วย และด้วยเอกลักษณ์ของธุรกิจในแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่ เป็นธุรกิจที่นักลงทุนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะใช้เงินลงทุนไม่สูงนัก เริ่มต้น (รถใหม่) ประมาณ 5 แสน – 1 ล้านบาท และมีต้นทุนในการดำเนินกิจการแปรผันตามยอดขาย ต้นทุนคงที่ค่อนข้างต่ำ ธุรกิจฟู้ดทรัคจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ยั่งยืน และสร้างรายได้อย่างแท้จริง”

“ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางอาชีพหรือการขยายธุรกิจในรูปแบบฟู้ดทรัคหรือแฟรนไชส์ และผู้บริโภคที่สนใจซื้อสินค้า เข้าร่วมกิจกรรมสร้างรายได้ในธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ภายใต้ชื่องาน “EAT GOOD FOOD TRUCK ยกทัพสร้างอาชีพ” ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2564 ณ บริเวณ Parc Paragon ชั้น M อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยในงานพบกับผู้ประกอบการฟู้ดทรัคประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวนกว่า 10 ร้านค้า และโปรโมชั่นส่งเสริมการขายตลอดทั้งงาน และหากสนใจประกอบธุรกิจ ต้องการเงินลงทุนก็สามารถขอคำปรึกษากับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานฯ ได้” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์
02 547 5158 e-Mail : service@dbd.go.th สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

*****************************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                ฉบับที่ 153 / วันที่ 17 กันยายน 2564

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน “ชุมพรโมเดล” ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรฐานรากอย่างยั่งยืน

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจฐานราก “ชุมพรโมเดล” รุกส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ยกระดับเกษตรกรฐานราก ด้วยความรู้ทางเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม อย่างยั่งยืน

คอตโต้ชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยยุคนิว นอร์มัล ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

COTTO ผู้นำเทรนด์ ด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมโซลูชั่น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤตโควิด – 19 ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก และวิถีการดำรงชีวิตผู้คนที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ ที่ล้วนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ท่ามกลางบริบทแวดล้อมรอบตัวของการเติบโตจากกระแสเทคโนโลยี...

“ทีวีซีน” ฤกษ์ดีบวงสรวงละครรสแซ่บ 2 เรื่อง “สาปซ่อนรัก” และ “ชายแพศยา”

​ค่าย ทีวีซีน จัดใหญ่จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการเมื่อ ผู้จัดปิ่น ณัฏฐนันท์ ถือฤกษ์ดีรวมกองทัพนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยบวงสรวงละครฟอร์มดี 2 เรื่องรสแซ่บ อย่าง “สาปซ่อนรัก” และ“ชายแพศยา” ณ หนองแขมช่อง 3 โดยเหล่าแฟนคลับตามซัพพอร์ตส่งฟู้ดทรัคมาบริการนักแสดงและทีมงานกันถึงที่​สาปซ่อนรัก กำกับโดย ฟิวส์...

กลัฟ-มีน-เก้า” แท็กทีมระเบิดความฟินสุดใกล้ชิดกับแฟนๆ ใน “Happy Love Day Fan Meeting” พุ่งติดเทรนด์อันดับ 1 ทวิตเตอร์โลก!

สมการรอคอยเมื่อ 3 หนุ่มฮอตของช่อง 3 กลัฟ คณาวุฒิ, มีน พีรวิชญ์, เก้า นพเก้า แท็กทีมระเบิดความฟิน แชร์โมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับแฟนคลับอย่างอบอุ่นใกล้ชิด ทั้งร้อง เล่น เต้น ทอล์ก จัดเต็มความสุขแบบอันลิมิตกว่า...

“ป๋อ ณัฐวุฒิ” จับมือ “ฮั้ว กานต์นิพัทธ์” ติวเข้มน้องใหม่ ช่อง 3เอ่ยปาก “เด็ก ๆ ยุคใหม่ น่าทึ่ง!”

หลายยุคสมัยที่สถานีบันเทิงยักษ์ใหญ่ ช่อง 3 สร้าง “นักแสดงรุ่นใหม่” ประดับวงการบันเทิง และได้จัดคอร์สพิเศษเพิ่มทักษะความรู้ทางการแสดงตั้งแต่ขั้นพื้นฐานให้กับน้อง ๆ ที่เข้ามาแต่ละปี เพราะเมื่อก้าวสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงเต็มตัว ต้องมาคู่กับ คุณภาพ ศักยภาพ ทั้งในจอและนอกจอโดยล่าสุดกับคอร์สพิเศษที่ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์และความตื่นเต้นเบอร์ใหญ่ ให้กับนักแสดงรุ่นใหม่อยู่ไม่น้อย คือการปรากฏตัวของ 2...

พช. จัดประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2565 สร้างขวัญกำลังใจ

เปิดช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี